Rozpocznij studia wiosną 2022 r. | Dopisz się do zebranych grup

19 kwietnia 2022

Dopisz się

Jeśli chcesz mieć pewność, że rozpoczniesz studia podyplomowe wiosną 2022 r., mamy świetną wiadomość. Wciąż możesz dopisać się do zebranych grup.

Poniżej lista specjalności, które mają zebrane grupy:

Studia ZDALNE:

1) Pedagogika specjalna - Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

2) Przygotowanie Pedagogiczne

3) Integracja Sensoryczna

4) Pedagogika specjalna - Logopedia

5) Neurologopedia

6) Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

7) Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

8) Zarządzanie oświatą

9) Bibliotekoznawstwo

10) Pedagogika specjalna - Diagnoza i terapia pedagogiczna

11) Administracja i zarządzanie publiczne

12) Matematyka

13) Informatyka

14) Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)

15) Fizyka

16) Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)

17) Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

18) Geografia

19) Muzyka i plastyka w szkole podstawowej

20) Przyroda w szkole podstawowej

21) Socjoterapia

22) Edukacja dla bezpieczeństwa

23) Chemia

24) Biologia

25) Technika

26) Etyka

27) Trener umiejętności społecznych

28) Psychotraumatologia

29) Wychowanie do życia w rodzinie

30) Dydaktyka nauczania języka polskiego jako obcego

31) Arteterapia w edukacji


Nie zastanawiaj się dłużej.

Wypełnij formularz rejestracyjny na studia i zostań słuchaczem ISP!