O nas

U nas masz szeroki wybór! Studiuj blisko domu!

Głównym celem działalności Instytutu Studiów Podyplomowych jako niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli oraz placówki kształcenia ustawicznego jest zaspokajanie społecznych potrzeb w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób z takich zawodów jak: nauczyciele, menadżerowie, psycholodzy oraz osoby pracujące w zawodach związanych z administracją oraz szeroko pojętym zastosowaniem prawa.

Placówka realizuje swoje zadania poprzez różnorakie formy doskonalenia, takie jak: studia podyplomowe, szkolenia, warsztaty, konferencje czy seminaria.


Nadzór pedagogiczny nad ISP w Tychach sprawuje Śląski Kurator Oświaty. Placówka współpracuje z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu, jak i z wieloma innymi podmiotami z terenu Tychów i okolic. Współpracujemy również z Polskim Stowarzyszeniem Marii Montessori, propagując reformatorskie wychowanie przedszkolne i szkolne. Kadrę naukową naszego Instytutu tworzą wykładowcy akademiccy oraz wykwalifikowani pedagodzy, psychologowie i trenerzy z wieloletnim doświadczeniem.

Pragniemy być dla Państwa partnerem a nie przełożonym. Działając wspólnie, możemy sprawić, aby wiedza, którą Państwo nabędą podczas nauki w Instytucie, była wykorzystana w sposób praktyczny, a nie jedynie teoretyczny, aby absolwenci, którzy opuszczą nasze mury byli, wyspecjalizowanymi praktykami, świadomymi zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych najmłodszego pokolenia, zmieniającego się rynku pracy, nowoczesności i przejrzystości dzisiejszego biznesu oraz szli z duchem zintegrowanej Europy i poszanowaniem prawa.

Prowadzimy szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego, pozyskiwania funduszy europejskich oraz z wielu innych dziedzin związanych z nowoczesnym nauczaniem.

Instytut Studiów Podyplomowych współpracuje z uczelniami wyższymi, placówki oświatowymi, kulturalnymi i samorządowymi. Zapraszamy do współpracy nowe podmioty, nie tylko z terenu Tychów, ale także spoza niego.

Główną ideą, jaka nam przyświeca, jest fakt, że zawsze stawiamy na praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej w naszych murach.

Zajęcia prowadzimy w takich miastach jak: Tychy, Katowice, Bielsko-Biała, Rybnik, Częstochowa, Lubliniec, Gliwice, Ruda Śląska, Racibórz, Wodzisław Śląski, Jastrzębie Zdrój, Cieszyn, Żywiec, Olkusz, Oświęcim, Radomsko, Zawiercie, Żory.

Zapraszamy do współpracy!

Skontaktuj się

Nadal możesz się zapisać! Czekamy na Twoje dokumenty!