O nas

Jesteśmy bliżej Nauczycieli, żeby dawać im to, czego potrzebują.


Tworzymy edukację, która odpowiada na potrzeby i daje więcej możliwości. Dzięki WSH-E w Brzegu, kształcimy Nauczycieli od ponad 10 lat, oferując im studia podyplomowe, szkolenia, warsztaty, konferencje. Przez te wszystkie lata zapracowaliśmy na opinię, że nasze studia podyplomowe kojarzą się z praktycznym, szybkim i akredytowanym rozwojem zawodowym.

Instytut Studiów Podyplomowych to miejsce stworzone z myślą o Nauczycielach i inspirowane ich potrzebami rozwoju. Dodatkową wartością są trwałe relacje pomiędzy wykładowcami i słuchaczami.

Głównym celem działalności ISP PKU, jako placówki kształcenia ustawicznego, jest zaspokajanie społecznych potrzeb w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób z takich zawodów, jak nauczyciele, menadżerowie, psycholodzy oraz osoby pracujące w zawodach związanych z administracją oraz szeroko pojętym zastosowaniem prawa.

Dlaczego Słuchaczom studiuje się u nas wygodnie?

możliwość wyboru trybu studiów zdalnych (bez względu na sytuację pandemiczną) lub stacjonarnych

brak egzaminu końcowego i pracy dyplomowej

✔ Świadectwo jest zgodne ze wzorem MEiN, nie zawiera adnotacji dotyczącej studiów zdalnych

Wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna

Kształcimy od ponad 10 lat we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu

akceptujemy dofinansowania na studia oraz pomagamy je uzyskać

jesteśmy dopasowani do pracy zawodowej Nauczycieli - zajęcia odbywają się w trybie weekendowym

wirtualny dziekanat - masz wgląd do swojego konta słuchacza o każdej porze

słuchacze aktywnie wymieniają się doświadczeniami i komunikują na naszej grupie na profilu Facebook

✔ możliwość rozłożenia płatności na raty bez dodatkowych kosztów

✔ umożliwiamy studiowanie jednocześnie więcej niż jednej specjalności

✔ posiadamy w ofercie szkolenia specjalnie pod potrzeby Nauczycieli


Instytut Studiów Podyplomowych współpracuje z wieloma podmiotami z terenu Tychów i okolic, ale nie ograniczamy naszego działania do regionu śląskiego. Do naszych partnerów należą uczelnie wyższe, placówki oświatowe, kulturalne i samorządowe, m.in. z Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu.

Współpracujemy również z Polskim Stowarzyszeniem Marii Montessori, propagując reformatorskie wychowanie przedszkolne i szkolne. Nieustannie zapraszamy do współpracy nowe podmioty.

Pomagamy w awansie zawodowym Nauczycieli oraz w uzyskaniu dofinansowania.

Kadrę naukową naszego Instytutu tworzą wykładowcy akademiccy oraz wykwalifikowani pedagodzy, psychologowie i trenerzy z wieloletnim doświadczeniem.


Słuchacze ISP to nasi partnerzy!

Działając wspólnie sprawiamy, że wiedza, którą Nauczyciele zdobywają podczas nauki w Instytucie, ma charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny.

Absolwenci, opuszczający nasze mury, są wyspecjalizowanymi praktykami, świadomymi zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych najmłodszego pokolenia i zmieniającego się rynku pracy.

Prowadzimy szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego, pozyskiwania funduszy europejskich oraz z wielu innych dziedzin związanych z nowoczesnym nauczaniem.


Jeżeli więc chcesz studiować w miejscu, gdzie są inni Nauczyciele, dołącz do grona Słuchaczy Instytutu Studiów Podyplomowych.


Sprwadź specjalności

Skontaktuj się z nami


ISP_budynek