O nas

Jesteśmy bliżej Ciebie, żeby dawać Ci więcej!

Tworzymy edukację na wyższym poziomie. Edukację, która odpowiada na potrzeby i daje więcej możliwości. Dzięki WSH-E w Brzegu studia podyplomowe kojarzą się z praktycznym, szybkim i akredytowanym rozwojem zawodowym.

Instytut Studiów Podyplomowych to miejsce stworzone z myślą o nauczycielach i inspirowane ich potrzebami rozwoju. Dodatkową wartością są trwałe, wartościowe relacje pomiędzy wykładowcami i słuchaczami.
Głównym celem działalności ISP PKU, jako placówki kształcenia ustawicznego, jest zaspokajanie społecznych potrzeb w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób z takich zawodów, jak nauczyciele, menadżerowie, psycholodzy oraz osoby pracujące w zawodach związanych z administracją oraz szeroko pojętym zastosowaniem prawa.
Placówka, poprzez współpracę z różnymi podmiotami, realizuje swoje zadania za pomocą różnorakich form doskonalenia. Należą do nich studia podyplomowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu, szkolenia, warsztaty, konferencje czy seminaria.


formy doskonalenia: studia podyplomowe, szkolenia, warsztaty, konferencje czy seminaria

Instytut Studiów Podyplomowych współpracuje z wieloma podmiotami z terenu Tychów i okolic, ale nie ograniczamy naszego działania do regionu śląskiego. Do naszych partnerów należą uczelnie wyższe, placówki oświatowe, kulturalne i samorządowe, m.in. z Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu. Współpracujemy również z Polskim Stowarzyszeniem Marii Montessori, propagując reformatorskie wychowanie przedszkolne i szkolne. Nieustannie zapraszamy do współpracy nowe podmioty.
Kadrę naukową naszego Instytutu tworzą wykładowcy akademiccy oraz wykwalifikowani pedagodzy, psychologowie i trenerzy z wieloletnim doświadczeniem.

Słuchacze ISP to nasi partnerzy! Działając wspólnie sprawiamy, że wiedza, którą nauczyciele zdobywają podczas nauki w Instytucie, ma charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny. Absolwenci, opuszczający nasze mury, są wyspecjalizowanymi praktykami, świadomymi zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych najmłodszego pokolenia, zmieniającego się rynku pracy, nowoczesności i przejrzystości dzisiejszego biznesu oraz idą z duchem zintegrowanej Europy i poszanowaniem prawa. Prowadzimy szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego, pozyskiwania funduszy europejskich oraz z wielu innych dziedzin związanych z nowoczesnym nauczaniem.

Zapraszamy do współpracy!

Skontaktuj się

studiuj w Instytucie Studiów Podyplomowych