Kadra

Kadra Instytutu to doświadczeni wykładowcy śląskiego regionu z międzynarodowym dorobkiem naukowym, przedsiębiorcy małych, średnich i dużych firm z całego kraju i z zagranicy, praktycy zawodu, którzy z pasją i zaangażowaniem dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. To osoby o bardzo długim doświadczeniu zawodowym, codziennie zajmujący się praktycznym wykorzystaniem swojej wiedzy, przekazujący swoją wiedzę w sposób rzetelny i doskonale przygotowujący do praktycznego zastosowania przez naszych słuchaczy po zakończeniu studiów.

Wymagania, jakie stawiamy przed naszymi wykładowcami, to przede wszystkim wysokie standardy prowadzenia zajęć praktycznych, komunikacja ze słuchaczami, Instytutem i jego otoczeniem. Zajęcia przeprowadzane są w sposób nowoczesny i przystosowany do zmieniającej się rzeczywistości. Poprzez ciekawe zajęcia praktyczne w małych grupach pojawia się okoliczność współuczestnictwa w procesie przekazywania wiedzy przez wykładowców w sposób niezwykle angażujący.

Naszym wspólnym celem wraz z wykładowcami jest rozwinięcie w słuchaczach umiejętności, poszerzenie swoich kompetencji oraz pobudzenia ich do samorozwoju oraz rozwoju ich miejsc pracy, nie tylko w trakcie trwania zajęć, ale także już po zakończeniu toku nauki.

Kadra Instytutu Studiów Podyplomowych jest otwarta, dostępna i życzliwa oraz jest do Państwa dyspozycji nie tylko na zajęciach, ale także poza nimi. Wypracowana w ten sposób atmosfera powoduje, iż wspólnie organizujemy przebieg studiów, warsztatów, konferencji, szkoleń. Razem tworzymy Instytut.

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

- Jan Paweł II

WPISOWE -50% DO KOŃCA WRZEŚNIA!