Zespół ISP

Każdego roku Instytut Studiów Podyplomowych w Tychach otwiera drzwi do kariery setkom kolejnych zadowolonych Słuchaczy, dając im trzy solidne filary na przyszłość.

Wiedza

Wiedzę, która przekazywana jest w przyjaznej atmosferze przez najwyższej klasy wykładowców akademickich. Kadra pedagogiczna poza pracą dla Instytutu sama stale pogłębia swoją wiedzę na najbardziej znanych i cenionych uczelniach w Polsce i za granicą, czego kolejne dowody znaleźć można również na półkach wydawnictw naukowych.

Praktyka

Umiejętności praktyczne, które Słuchacze zdobywają od starannie dobranej kadry. Wykładowcy są bowiem również czynnymi zawodowo, znanymi w swych branżach praktykami. Ich doświadczenie wynikające z codziennej pracy, które łączą z dorobkiem naukowym, pozwala im prowadzić wiele pasjonujących zajęć praktycznych. To dzięki nim dostajemy tak wiele pozytywnych opinii od naszych absolwentów.

Kwalifikacje

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdza nabycie kwalifikacji oraz praktycznych kompetencji przez każdą osobę opuszczającą mury Instytutu. Jest ukoronowaniem setek godzin spędzonych na twórczej pracy w nowoczesnych salach oraz podczas praktyk w terenie.