Rekrutacja

Jeśli pragniesz poszerzyć swoje kompetencje i zdobyć nowe kwalifikacje w 12 miesięcy, studia podyplomowe będą dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem. W naszej ofercie znajdziesz mnóstwo atrakcyjnych kierunków oraz atrakcyjnych specjalności, które zapewnią Ci lepszą pozycję na rynku pracy.

Znajdź swoją specjalność i zapisz się!

Zasady przyjęcia:

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat.

Zajęcia odbywają się w następujących miejscach:

 • w Tychach ul. Sienkiewicza 1 - Instytut Studiów Podyplomowych PDN w Tychach
 • w Bielsku-Białej ul. Józefa Lompy 10 - V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej
 • w Rybniku, ul. Tadeusza Kościuszki 5 - Zespół Szkół Technicznych w Rybniku
 • w Katowicach, ul. Witosa 23 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach
 • W Zawierciu, ul. Leśna 10, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zawierciu,
 • w Gliwicach*,
 • w Raciborzu*,
 • w Wodzisławiu Śląskim*,
 • w Jastrzębiu Zdroju*,
 • w Cieszynie*,
 • w Żywcu*,
 • w Rudzie Śląskiej*,
 • w Oświęcimiu*,
 • w Jaworznie*,
 • w Olkuszu*,
 • w Częstochowie*,
 • w Radomsku*,
 • w Lublińcu*.

*Zajęcia odbywają się w jednej ze szkół w centrum miast - szczegóły już wkrótce.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany podczas zapisów przez stronę, do pobrania tutaj) lub dostępny w sekretariacie,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu),
 • 2 zdjęcia legitymacyjne,
 • kserokopia dowodu osobistego (1. i 2. strona, oryginał dowodu osobistego do wglądu),
 • dowód wpłaty wpisowego 200 zł¹,
 • zaadresowana do siebie koperta ze znaczkiem na list polecony za potwierdzeniem odbioru (znaczek 7,80 zł),
 • podpisana umowa o świadczeniu usług edukacyjnych w 2 egzemplarzach (będzie ona dostępna do pobrania po przejściu procesu rekrutacji on-line) lub wypełniona i podpisana w sekretariacie przy składaniu dokumentów.

Dokumenty można przesłać drogą elektroniczną, listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1, w terminie do 15 października 2018.

Zapraszamy do skorzystania z możliwości zapisania się na dowolną specjalność studiów podyplomowych bez wychodzenia z domu, wypełniając kwestionariusz elektronicznie i wysyłając do nas wiadomość.

¹Wpisowe jest zwracane tylko i wyłącznie w przypadku nie uruchomienia danej specjalności studiów.

Oferta specjalna dla Absolwentów i obecnych studentów ISP:

Jeśli ukończyłeś jedną z naszych specjalności w przeszłości lub obecnie studiujesz na innej, za każdy semestr nowej specjalności zapłacisz aż o 100 zł mniej!