Rekrutacja

Jeśli pragniesz poszerzyć swoje kompetencje i zdobyć nowe kwalifikacje w 12 miesięcy, studia podyplomowe będą dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem. W naszej ofercie znajdziesz mnóstwo atrakcyjnych kierunków oraz atrakcyjnych specjalności, które zapewnią Ci lepszą pozycję na rynku pracy.

Chcę znaleźć moją specjalność i zapisać się

Termin składania dokumentów:

Informujemy, że już wkrótce rozpocznie się rekrutacja na rok akademicki 2019/2020.

Zasady przyjęcia:

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany podczas zapisów przez stronę, do pobrania tutaj) lub dostępny w sekretariacie,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu),
 • 2 zdjęcia legitymacyjne,
 • kserokopia dowodu osobistego (1. i 2. strona, oryginał dowodu osobistego do wglądu),
 • dowód wpłaty wpisowego 200 zł¹ *,
 • podpisana umowa o świadczeniu usług edukacyjnych w 2 egzemplarzach (będzie ona dostępna do pobrania po przejściu procesu rekrutacji on-line) lub wypełniona i podpisana w sekretariacie przy składaniu dokumentów.

Dokumenty można przesłać drogą elektroniczną, listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1.

Zapraszamy do skorzystania z możliwości zapisania się na dowolną specjalność studiów podyplomowych bez wychodzenia z domu, wypełniając kwestionariusz elektronicznie i wysyłając do nas wiadomość.

¹ Wpisowe jest zwracane tylko i wyłącznie w przypadku nie uruchomienia danej specjalności studiów.

* Uwaga! Promocje na wpisowe są ograniczone czasowo. Oznacza to, że obniżone wpisowe będzie tylko przez dwa tygodnie od momentu zapisu. Jeśli do tego czasu nie zostaną doniesione dokumenty, konieczne będzie uiszczenie pełnej kwoty wpisowego.

Oferta specjalna dla Absolwentów i obecnych studentów ISP:

Jeśli ukończyłeś jedną z naszych specjalności w przeszłości lub obecnie studiujesz na innej, za każdy semestr nowej specjalności zapłacisz aż o 100 zł mniej!

Zajęcia odbywają się w następujących miejscach:

 • w Tychach ul. Sienkiewicza 1 - Instytut Studiów Podyplomowych PDN w Tychach,
 • w Bielsku-Białej ul. Józefa Lompy 10 - V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej,
 • w Rybniku, ul. Tadeusza Kościuszki 5 - Zespół Szkół Technicznych w Rybniku,
 • w Zawierciu, ul. Leśna 10, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zawierciu,
 • w Jastrzębiu Zdroju, ul. Libowiec 6C, 44-337 Jastrzębie-Zdrój (Fundacja Pasjonaci),
 • w Cieszynie, ul. Świeżego 8, Cieszyn, Ośrodek Doskonalenia Zawodowego,
 • w Częstochowie, ul. Majora Waleriana Łukasińskiego 40, Częstochowa, VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego.