Wymagane dokumenty

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

Aby rozpocząć studia w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach należy dostarczyć do naszego biura następujące dokumenty:

  • Wypełniony kwestionariusz osobowy (możliwość pobrania tutaj) lub do pobrania w sekretariacie.
  • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu).
  • 2 zdjęcia legitymacyjne.
  • Dowód wpłaty wpisowego (jeśli jest wymagane).
  • 2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (będzie ona dostępna do pobrania po przejściu procesu rekrutacji on-line lub można ją wypełnić i podpisać w sekretariacie podczas składania dokumentów).

Dokumenty można dostarczyć:

  • za pomocą poczty tradycyjnej (listownie),
  • osobiście w jednym z naszych sekretariatów.

Termin składania dokumentów:

Dokumenty w ramach rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 należy złożyć do 7 dni od momentu zapisu na specjalność.

Rekrutacja trwa do 31-ego marca 2020 roku.


Wpisowe jest zwracane tylko i wyłącznie w przypadku nieuruchomienia danej specjalności studiów.

wymagane dokumenty na studia podyplomowe