Wymagane dokumenty

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024

Dokumenty, które należy dostarczyć:

  • Wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy
  • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 200 zł (jeśli jest wymagane),*
  • 2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (umowa będzie dostępna do pobrania po przejściu procesu rekrutacji on-line lub można ją wypełnić i podpisać w sekretariacie podczas składania dokumentów).

* Wpisowe jest zwracane tylko w przypadku nieuruchomienia specjalności wybranej przez słuchacza.

Dokumenty można dostarczyć:

  • za pomocą poczty tradycyjnej (listownie),
  • osobiście w:
    • Tychy 43-100 ul. Sienkiewicza 1,


Termin składania dokumentów:

Dokumenty w ramach rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 należy dostarczyć do 7 dni od momentu zapisu na specjalność.

Rekrutacja trwa do 31.05.2024 r.


wymagane dokumenty na studia podyplomowe