Wymagane dokumenty

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021

Aby rozpocząć studia w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach należy dostarczyć do naszego biura następujące dokumenty::

  • Wypełniony kwestionariusz osobowy (do pobrania tutaj lub w sekretariacie),
  • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu),
  • 2 zdjęcia legitymacyjne,
  • Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 200 zł (jeśli jest wymagane), *
  • 2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (umowa będzie dostępna do pobrania po przejściu procesu rekrutacji on-line lub można ją wypełnić i podpisać w sekretariacie podczas składania dokumentów).

* Wpisowe jest zwracane tylko w przypadku nieuruchomienia specjalności wybranej przez słuchacza.

Dokumenty można dostarczyć:

  • za pomocą poczty tradycyjnej (listownie),
  • osobiście w jednym z naszych sekretariatów.

Termin składania dokumentów:

Dokumenty w ramach rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 należy złożyć do 7 dni od momentu zapisu na specjalność.

Rekrutacja trwa do 14 kwietnia
2021 roku.

wymagane dokumenty na studia podyplomowe