5.

Pedagogika specjalna - Logopedia (studia zdalne) - Studia podyplomowe

Najważniejsze informacje o tej specjalności

 • kalendarz studiów podyplomowych

  4 semestry

 • znajdź odpowiednie studia podyplomowe

  Gwarancja stałej ceny i braku dodatkowych opłat

 • najlepszy wybór studiów podyplomowych to ISP

  Wykładowcy praktycy

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

  Świadectwo zgodne ze wzorem Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN)

 • wyróżnienie na studiach podyplomowych

  Kierunek uruchomiony - Dopisz się do grupy i zacznij studia

5.

Pedagogika specjalna - Logopedia (studia zdalne)

Obecne studia podyplomowe prowadzimy w oparciu o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))

Najważniejsze informacje i korzyści

 • Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu
 • Brak pracy dyplomowej i egzaminu końcowego
 • Stała liczba semestrów.
 • Koszt za całość studiów tylko 5200,00 zł + opłata wpisowego, niezmienny przez cały okres ich trwania. Bez prowizji i dodatkowych opłat.
 • Wygodny tryb: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Małe grupy zajęciowe. Komfort i efektywna nauka.
 • Pełen program studiów dostępny w zakładce „Przedmioty”.
 • Proste i wygodne zapisy online. Wystarczy nacisnąć przycisk „Zapisz się” i przejść przez intuicyjny proces zapisu.
 • Więcej informacji pod numerem telefonu 32 787 57 47 lub e-mail: [email protected].
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, sporządzone zgodnie z jego wzorem i wytycznymi.
 • Więcej informacji --> (KLIKNIJ)

Ukończenie studiów wyższych to wejście w etap odnajdywania się na rynku pracy. Może to stanowić spore wyzwanie dla osób, które zdecydowały się na kierunki z mniejszymi perspektywami zatrudnienia. Miesiące, a czasami nawet lata poszukiwania satysfakcjonującej pracy potrafią skutecznie zniechęcić do realizacji własnych ambicji, a w efekcie doprowadzić do tego, że lądujemy w zawodzie, którego wcale nie chcieliśmy wykonywać, i zarabiamy mniej niż chcielibyśmy zarabiać. Remedium na to jest proste - to takie pokierowanie swoją ścieżką wykształcenia, które sprawi, że będziemy mogli planować swoją karierę będąc w komfortowej pozycji posiadacza wysoko cenionych kwalifikacji. Ciągły rozwój to główny składnik sukcesu, dlatego uzupełnienie wykształcenia o solidne studia podyplomowe może pomóc nam wydobyć nasz wewnętrzny potencjał i zyskać duże kompetencje, które pomogą nam znaleźć obiecującą pracę. Przed wyborem studiów podyplomowych należy jednak zastanowić się nad tym, jakie kierunki są przyszłościowe i oferują wiele możliwości. Do nich z pewnością zaliczają się studia podyplomowe Pedagogika specjalna - Logopedia, oferowane przez Instytut Studiów Podyplomowych. Logopedia to dziedzina, która koncentruje się na kształtowaniu poprawnej mowy w okresie jej rozwoju oraz jej doskonaleniem w późniejszych etapach życia. To profesja, w której pracuje się z osobami posiadającymi wady i zaburzenia mowy oraz pisma. Problem ten dotyczy sporej części dzieci i młodzieży, co generuje rosnące zapotrzebowanie na dobrych logopedów. Dzięki oferowanym przez nas studiom podyplomowym możesz stać się jednym z nich i z łatwością znaleźć pracę w każdej placówce oświatowej i medycznej. To stwarza niemalże nieograniczony wachlarz możliwości zatrudnienia w dobrze płatnym, rozwijającym i interesującym zawodzie. Jeśli ukończyłeś studia wyższe i czujesz, że pragniesz udoskonalić swoje kompetencje i zyskać nowe kwalifikacje do pracy w tym charakterze - zapisz się już dziś i zamień swoje wizje w rzeczywistość. Wykorzystaj wewnętrzny potencjał, zapał i energię - w ciągu 4 semestrów nasi specjaliści pomogą Ci zostać profesjonalnym logopedą, który wykorzystując m.in. narzędzia psychologiczne, będzie mógł zapobiegać negatywnemu wpływowi problemu z artykulacją na kontakty interpersonalne oraz kształtowanie osobowości wśród dzieci i młodzieży. Uwaga: Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe z logopedii jest dostarczenie zaświadczenia od foniatry lub laryngologa oraz zaświadczenia od logopedy o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku.

Adresaci studiów

Jeśli pragniesz zrobić pierwszy krok w stronę satysfakcjonującej kariery zawodowej, zapisz się na studia podyplomowe Pedagogika specjalna - Logopedia. Może to zrobić każda osoba, która ukończyła minimum studia wyższe I stopnia (licencjackie). Połącz dotychczasowe umiejętności i wiedzę z zupełnie nowymi kompetencjami i zostań prawdziwym specjalistą w tej dziedzinie - z nami to możliwe!

Cel studiów

Nasza wyspecjalizowana kadra nastawiona jest na efektywne przekazanie Ci kompletu kompetencji, dzięki którym będziesz przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu logopedy. Zasadniczym celem studiów podyplomowych na kierunku logopedia jest przygotowanie do prowadzenia rzetelnej diagnozy i wysoce skutecznej terapii logopedycznej zaburzeń artykulacyjnych. Dzięki naszemu innowacyjnemu podejściu i wielu godzinom praktyk studenckich absolwent tego kierunku posiada nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również umiejętności praktyczne, zdobyte pod opieką dydaktyczną doskonałych specjalistów i wykładowców uniwersyteckich. Zapisując się na studia podyplomowe czynisz najważniejszą inwestycje - inwestycje w siebie i swoją wartość na rynku pracy.

Perspektywy zawodowe

Jako absolwent podyplomowych studiów z zakresu Pedagogiki specjalnej - Logopedii będziesz posiadał uprawnienia wymagane do wykonywania zawodu logopedy respektowane przez wszystkie placówki oświatowe jak i medyczne. Bez problemu znajdziesz także zatrudnienie w poradni logopedycznej, a jeśli jesteś osobą kreatywną i przedsiębiorczą, będziesz posiadał wiedzę i kwalifikacje potrzebne do otworzenia prywatnej praktyki logopedycznej.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe Pedagogika specjalna - Logopedia jest przedstawienie pozytywnego wyniku badania foniatrycznego

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI SĄ DOSTOSOWANE DO NOWEJ USTAWY O OŚWIACIE (ZWIĄZANĄ Z LIKWIDACJĄ GIMNAZJÓW).

Studia realizowane są przy współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Warto przeczytać

Nazwa przedmiotu
Anatomia i fizjologia narządu głosu i słuchu
opis

Zostaniesz zapoznany z budową i czynnościami organizmu w celu uzyskania podstaw dla zrozumienia procesów fizjologicznych i patologicznych zachodzących w narządach: głosu, mowy i słuchu w różnych okresach życia człowieka.

Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
opis

Zapoznasz się z budową komórek nerwowych i ich czynnością z budową mózgowia przedstawienie roli układu autonomicznego z funkcjonowaniem mózgu i dokonanie charakterystyki procesu myślenia. Dowiesz się o budowie i czynności neuronu i rdzenia kręgowego o roli zmysłów i ich znaczenia dla funkcjonowania człowieka.

Diagnostyka w pedagogice specjalnej
opis

Poznasz charakterystykę metod , technik i narzędzi w diagnostyce w pedagogice specjalnej. Poznasz przemiany w myśleniu , usprawnieniu pedagogiki specjalnej.

Diagnoza i terapia dysleksji
opis

Zapoznasz się z ogólnymi wiadomościami na temat rozpoznawania objawów ryzyka dysleksji i specyficznych zaburzeń uczenia się czytania i pisania u uczniów, przygoptowany zostaniesz do prawidłowego rozpoznawania problemu oraz ćwiczeń zaburzonych funkcji i pobudzeniu mechanizmów zastępowania słabej funkcjonujących obszarów mózgu bardziej sprawnymi u osób ze specyficznymi trudnosciami w opanowaniu komunikacji pisemnej (dzieci,młodzież i dorośli)

Diagnoza logopedyczna
opis

Będziesz potrafił wykorzystać wiedzę teoretyczną w celu dokonania pełnej diagnozy logopedycznej. Będziesz umiał oceniać przydatność metod , procedur do realizacji procesu diagnostycznego.

Dydaktyka specjalna
opis

Poznasz pojęcie dydaktyki specjalnej, poznasz system kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Polsce. Poznasz regulacje prawne, poznasz metody i założenia wspierania rodziny z osobą niepełnosprawną.

Etyka zawodu nauczyciela
opis

Poznasz kodeks etyczny nauczyciela, poznasz dylematy etyczne z którymi spotyka się nauczyciel .

Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego
opis

Będziesz potrafił rozpoznawać typy upodobnień, głosek, pozycji fonologicznych, będziesz posiadał wiedzę jak wykorzystać narzędzia badawcze w pracy z małymi dziećmi. Będziesz posiadał umiejętność realizacji masaży logopedycznych, zabaw stymulujących zintegrowanych. Umiejętność analizy sytuacji problemów jednostek i procesów zbiorowych.

Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka
opis

Wiedza z zakresu rozpoznawania okresów kształtowania się mowy dziecka. Jak wspomagać rozwój mowy dziecka, metody pomocy w rozwoju mowy.

Logorytmika i logopedia artystyczna
opis

Słuchacz będzie potrafił przeprowadzić zabawy i ćwiczenia oddechowe, wprowadzać ćwiczenia uwagi słuchowej. Nauczysz się używać mowy rytmizowanejićwiczyć artykulatory. Będziesz potrafił prowadzić ćwiczenia rytmiczne.

Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC)
opis

Poznasz ogół metod , które są stosowane do wspierania komunikacji osób mających trudności w werbalnym porozumiewaniu się.

Metodyka terapii logopedycznej
opis

Będziesz potrafił kierować przebiegiem procesu opieki logopedycznej umiejętnie dobierając metody terapii logopedycznej do zaburzenia,posiadać będziesz umiejętnosć prezentowania własnych sugestii, potrafisz ocenic różne metody , techniki terapeutyczne oraz argumentować zasadnośc ich zastosowania. Będziesz potrafił dokonąc analizy i oceny działań w przebiegu terapeutycznym , weryfikowac je w zależnosci od osiąganych efektów terapii.

Metodyka wychowania słuchowego
opis

Zapoznanie z etapami rozwoju psychomotorycznego dziecka, poznanie metod diagnozowania dzieci z uszkodzonym narządem słuchu, umiejętność wykorzystania wyników diagnozy w praktyce pedagogicznej, opanowanie wiedzy na temat różnorodnych metod w terapii dzieci z uszkodzonym narządem słuchu

Mózgowe mechanizmy mowy
opis

Poznanie obszarów mowy, ich funkcje , mechanizmy. Biologiczne uwarunkowania zaburzeń rozwoju mowy. Terapia neurobiologiczna zaburzeń komunikacji językowej .

Podstawy audiologii i foniatrii
opis

Poznasz anatomię i fizjologię narządu głosu i mowy oraz słuchu i równowagi, metody badania audiologicznego i foniatrycznego, etapy rozwoju mowy oraz przyczyny zaburzające prawidłowy rozwój i zasady prawidłowej emisji głosu. Poznasz zasady współpracy z audiologioem i foniatrą.

Podstawy języka migowego
opis

Słuchacz zapozna się z podstawowymi zwrotami , znakami języka migowego . Zapoznanie się z kulturą głuchych.

Podstawy neuropsychologii
opis

Będziesz potrafił zlokalizować poszczególne ośrodki mózgu odpowiedzialne za funkcje poznawcze i emocjonalne. Będziesz mógł dokonac wstępnej ogólnej oceny neuropsychologicznej i skierować do odpowiedniego specjalisty. Będziesz posiadał umiejetności z zakresu pracy z osobami z dysfunkcyjnymi neuropsychicznymi np. zaburzenia językowe, afazja, demencje.

Podstawy pedagogiki specjalnej
opis

Dowiesz się o istocie pedagogiki specjalnej jako nauki teoretycznej i praktycznej; kształtowania postawy humanistycznej, a zwłaszcza szacunku i wrażliwości na potrzeby osób niepełnosprawnych i wymagających pomocy.

Praktyka
opis

Praktyki realizowane zgodnie z regulaminem praktyk dostępnym na stronie internetowej ISP ( w stopce na dole strony), wraz z ilością godzin odpowiednich do kierunku. Prosimy zapoznać się z załącznikiem.

https://www.podyplomowka.edu.pl/regulamin-praktyk-1


Profilaktyka logopedyczna
opis

Poznasz problematykę wczesnej interwencji i opieki logopedycznej – od poczęcia aż po wiek wczesnoszkolny. Posiadac będziesz wiedzę na temat czynników pre-,peri-,i postnatalnych zagrażajacych prawidłowemu rozwojowi mowy. Będziesz potrafił ocenić fizjologiczne uwarunkowania dziecka do rozwoju mowy i dokonac wyboru postepowania jak również potrafisz przeprowadzić i zinterpretować wywiad biologiczno-środowiskowy.

Terapia zaburzeń płynności mówienia
opis

Będziesz potrafił definiować pojęcia związane z zaburzeniami mowy, diagnozą i terapią logopedyczną, poznasz klasyfikacje zaburzeń mowy , będziesz mieć wiedzę dotyczącą prawidłowości i zakłóceń rozwoju mowy. Będziesz znać sposób usprawniania i odbudowywania zdolnosci komunikacyjnych.

Wczesna interwencja logopedyczna
opis

Poszerzysz wiedzę na temat zaburzeń rozwojowych ich charakterystyki oraz przebiegu a także metod pracy stosowanych w szerokopojętej terapii tej najmłodszej grupy lpgopedycznej.

Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dziecka
opis

Poznasz czynniki warunkujące prawidłowy i nieprawidłowy rozwój językowy dziecka. Poznasz analizy i oceny rozwoju językowego dziecka od narodzin. Będziesz mógł rozpoznawać i diagnozowac nieprawidłowości w rozwoju językowym dziecka. Poznasz rodzaje profilaktyki logopedycznej.

Współczesne metody badania narządu mowy i słuchu
opis

Poznasz systemy i metody badania słuchu. Zasady i metody diagnozowania narządu mowy i sluchu.

Zaburzenia głosu i mowy
opis

Poznasz przyczyny zaburzeń głosu i mowy. Poznasz psychogenne uwarunkowania zaburzeń jakości głosu i mowy.

Zaburzenia mowy u dorosłych
opis

Poznasz rodzaje zaburzeń, przyczyny i ich leczenie. Poznasz jak je diagnozowac i skąd się biorą.

Termin składania dokumentów:

Dokumenty w ramach rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 należy złożyć do 7 dni od momentu zapisu na specjalność.

Rekrutacja trwa do 25.04.2024 r.

Zasady przyjęcia:

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat pierwszej raty.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany podczas zapisów przez stronę) lub dostępny w sekretariacie,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • dowód wpłaty wpisowego 200 zł¹ *,
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (będzie ona dostępna do pobrania po przejściu procesu rekrutacji on-line).

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1

¹ Wpisowe jest zwracane tylko i wyłącznie w przypadku nie uruchomienia danej specjalności studiów.


Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat - 5200,00 zł
 • Ilość rat - 13
 • Cena za miesiąc - 400 zł
 • Wpisowe - 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Strefie Słuchacza.

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Obecnie nie mamy promocji na tę specjalność, jednak możliwe, że już niedługo znajdzie się tu coś ciekawego dla Ciebie - zajrzyj do nas!

Z tej specjalności można ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z praktyk.

Moduł I 60h, można ubiegać się o całkowite zwolnienie z praktyk, na podstawie posiadanej kwalifikacji – np. ukończona już jedna specjalność z pedagogiki specjalnej, na jakiejkolwiek uczelni.

Moduł II 120h, można ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z praktyk, na podstawie posiadanego doświadczenia zawodowego (np. praca z dziećmi ze studiowanej specjalności). Praktyki w szkole lub prywatnej praktyce.

W celu ubiegania się o zwolnienie z praktyk, należy złożyć stosowne dokumenty do dnia 15.12.2023 (decyduje data stempla pocztowego).

Wszystkie informacje związane z przebiegiem studiów, otrzymają Państwo pisząc na adres [email protected] lub pod numerem telefonu 32 787 57 47

Aplikuj na specjalność

Podaj swoje dane aby się zapisać.

KRAFC CONSULTING SP. Z O.O. prowadzący ISP PKU z siedzibą w Tychach (43-100 Tychy), ul. Sienkiewicza 1 wskazuje, że założenie przez Państwa konta słuchacza na stronie internetowej https://www.podyplomowka.edu.pl/ czy zarejestrowanie się na wybrane przez Państwa studia podyplomowe stanowi wyrażenie przez Państwa zgody na podanie danych osobowych. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, która jednocześnie stanowi wypełnienie przez Administratora danych obowiązku informacyjnego z art. 13. RODO.