Etyka (studia zdalne) - Studia podyplomowe

Najważniejsze informacje o tej specjalności

 • kalendarz studiów podyplomowych

  3 semestry

 • znajdź odpowiednie studia podyplomowe

  Gwarancja stałej ceny i braku dodatkowych opłat

 • najlepszy wybór studiów podyplomowych to ISP

  Wykładowcy praktycy

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

  Świadectwo zgodne ze wzorem Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN)

Etyka (studia zdalne)

Obecne studia podyplomowe prowadzimy w oparciu o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))

Najważniejsze informacje i korzyści

 • Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu
 • Brak pracy dyplomowej i egzaminu końcowego
 • Stała liczba semestrów.
 • Koszt za całość studiów tylko 3900,00 zł + opłata wpisowego, niezmienny przez cały okres ich trwania. Bez prowizji i dodatkowych opłat.
 • Wygodny tryb: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Małe grupy zajęciowe. Komfort i efektywna nauka.
 • Pełen program studiów dostępny w zakładce „Przedmioty”.
 • Proste i wygodne zapisy online. Wystarczy nacisnąć przycisk „Zapisz się” i przejść przez intuicyjny proces zapisu.
 • Więcej informacji pod numerem telefonu 32 787 57 47 lub e-mail: [email protected].
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, sporządzone zgodnie z jego wzorem i wytycznymi.
 • Więcej informacji --> (KLIKNIJ)

Każdy z nas spotyka się w życiu codziennym z ludźmi, którzy pracują w swoich zawodach z powodu wszelkiego rodzaju zobowiązań, presji czy profitów. Wiadomo jednak, że najlepsza praca to taka, w której realizujemy swoje zainteresowania i pasje. Dzięki temu, każdego dnia budzimy się z chęcią do wykonywania swoich zawodowych obowiązków i mierzenia się z kolejnymi wyzwaniami. To z kolei znacznie wpływa na nasze zadowolenie i poczucie szczęścia. Wybór ścieżki edukacji to dobry etap, aby zdecydować się na to, czego naprawdę pragniemy i co chcemy w życiu robić. Ci, którzy twierdzą, iż decyzja ta powinna być podyktowana kompromisem między tym, czym chcemy się zajmować, a tym, co się nam bardziej opłaca, sami należą do osób bez odwagi czy determinacji do dążenia do swojego celu. Dzisiejszy rynek pracy jest na tyle chłonny i różnorodny, że odnajdzie się w nim dosłownie każdy - trzeba tylko wiedzieć jak to zrobić. W tym pomagają najlepsi specjaliści i wykładowcy, których znajdziesz na Instytucie Studiów Podyplomowych. Oferowana przez nas specjalność Etyka to kompleksowe przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów takich jak etyka, filozofia czy wiedza o kulturze, oraz poszerzenie własnej wiedzy i świadomości w tej materii. Wybierając studia podyplomowe, wybierasz ekscytującą karierę w atrakcyjnym zawodzie nauczyciela, oraz lepszą przyszłość dla siebie. Warto zainwestować we własne pasje i obrócić je w dochodową działalność zawodową. Rób, to czego naprawdę pragniesz i ciesz się życiem - zapisz się na studia podyplomowe już dziś.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe na kierunku Etyka to oferta przede wszystkim dla tych, którzy stale chcą podnosić swoje kwalifikacje i uczyć się nowych umiejętności od najlepszych. Jeśli jesteś nauczycielem jakiegokolwiek przedmiotu i chcesz zyskać uprawnienia do uczenia w różnych formach (ścieżki edukacyjne, przedmioty nauczania) zajęć z filozofii, wiedzy o kulturze lub etyki lub, po prostu, poszerzyć czy pogłębić swoją wiedzę w zakresie wyżej wymienionych dziedzin, specjalność ta będzie dla Ciebie idealnym wyborem. Warunkiem przyjęcia na studia jest wykształcenie wyższe oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Cel studiów

Celem studiów jest solidne przygotowanie Cię do pełnienia zawodu i podniesienie twojej wartości na rynku pracy. Potrafić więcej to móc więcej - czas wykorzystać swoje możliwości i zbudować dla siebie atrakcyjną przyszłość. Dzięki sprawnie i efektywnie realizowanemu programowi zrozumiesz wszelkie różnice między etyką i moralnością, poznasz zależności między teoriami etycznymi, a nakazami moralnymi i przyswoisz wiedzę przedmiotową niezbędną do wykonywania pracy nauczyciela. Dodatkowo, nasza wyspecjalizowana kadra przekaże Ci najlepsze sposoby i metody nauczania, realizacji programu nauczania i opracowywania swoich własnych sposobów przy użyciu nowoczesnych i skutecznych pomocy dydaktycznych. Słuchacz uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotów z zakresu etyki w szkołach zgodnie z nową reformą oświaty związaną z likwidacją gimnazjów.

Perspektywy zawodowe

Ukończenie kierunku otworzy przed Tobą dziesiątki drzwi i poszerzy twoje perspektywy zawodowe w stopniu, który umożliwi Ci zaplanowanie wymarzonej kariery zawodowej. Jako absolwent studiów podyplomowych uzyskasz kwalifikacje niezbędne do nauczania przedmiotu „Etyka” oraz do prowadzenia zajęć z etyki na wszystkich poziomach edukacji, w tym w szkołach podstawowych (zgodnie z nową reformą edukacji). To oznacza możliwość zatrudnienia w potężnej ilości placówek. Pragniesz rozwijać swoje pasję i jednocześnie na tym zarabiać? Zapisz się na studia podyplomowe i urzeczywistniaj tą wizję już dziś - wszystko zależy od Ciebie.

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI SĄ DOSTOSOWANE DO NOWEJ USTAWY O OŚWIACIE (ZWIĄZANĄ Z LIKWIDACJĄ GIMNAZJÓW).

Studia realizowane są przy współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nazwa przedmiotu
Bioetyka
opis

Pogłębisz wiedzę z zakresu bioetyki.

Pogłębisz umiejętność analizy dokumentów oraz krytycznej oceny argumentów wysuwanych w rozmowach/debatach dotyczących niektórych problemów bioetycznych.

Człowiek w perspektywie szczęścia
opis

Zapoznasz się z najważniejszymi koncepcjami, teoriami i osiągnięciami psychologii pozytywnej a także z dalszymi perspektywami jej rozwoju.

Człowiek w sferze godności osoby (etyka społeczna)
opis

Zapoznasz się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu etyki społecznej.

Ukształtujesz umiejętności w zakresie etyki społecznej.

Rozwiniesz motywację do rozwoju własnych kompetencji w zakresie etyki społecznej.

Człowiek w sferze wartości gospodarczych (etyka biznesu)
opis

Zapoznasz się z problematyką obecności człowieka jako osoby w świecie wartości gospodarczych.

Pogłębisz (bądź wypracujesz) umiejętności sprawnej i rzetelnej oceny konsekwencji płynących z przyjęcia określonej etyki pracy w życiu codziennym.

Wypracujesz umiejętności rozpoznawania i ewaluacji etycznej określonych koncepcji etyki biznesu z którymi zetkniesz się w praktyce.

Dydaktyka multimedialna etyki
opis

Zapoznasz się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu dydaktyki multimedialnej etyki.

Ukształtujesz umiejętności w zakresie dydaktyki multimedialnej etyki.

Rozwiniesz motywację do rozwoju własnych kompetencji w zakresie dydaktyki multimedialnej etyki.

Dydaktyka nauczania etyki w szkole podstawowej
opis

Zdobędziesz wiedzę na temat metod wychowania i nauczania w dziedzinie etyki,

Ukształtujesz umiejętności oraz rozwijanie profesjonalizmu komunikacyjnego dostosowanego do nauczania w szkole podstawowej.
Zdobędziesz umiejętności przekazywania wiedzy z zakresu etyki w praktyce dydaktycznej i wychowawczej w szkole podstawowej.
Dydaktyka nauczania etyki w szkole ponadpodstawowej
opis

Zdobędziesz wiedzę na temat metod wychowania i nauczania w dziedzinie etyki,

Ukształtujesz umiejętności oraz rozwijanie profesjonalizmu komunikacyjnego dostosowanego do nauczania w szkole ponadpodstawowej.
Zdobędziesz umiejętności przekazywania wiedzy z zakresu etyki w praktyce dydaktycznej i wychowawczej w szkole ponadpodstawowej.
Emisja głosu 
opis

Poznasz w teorii i praktyce zasady prawidłowego posługiwania się głosem. Poznasz zasady higieny głosu, oswoisz się ze sztuką wystąpień publicznych.

Etyka normatywna
opis

Podczas zajęć umożliwimy podjęcie tematu norm etycznych podczas zajęć etyki.

Zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu etyki normatywnej i umiejętności jej praktycznego wykorzystywania
Etyka ogólna
opis

Zrozumiesz i nauczysz się zastosowania etycznych problemów współczesnej nauki, z analizą etyczną czynu ludzkiego, uwrażliwisz się na etyczne problemy zawodu , wyczulisz na społeczną odpowiedzialność nauczyciela i rozwiązania kwestii etycznych.

Etyka zawodu nauczyciela
opis

Poznasz kodeks etyczny nauczyciela, poznasz dylematy etyczne z którymi spotyka się nauczyciel .

Etyka życia seksualnego
opis

Pogłębisz wiedzę z zakresu etyki życia seksualnego.

Pogłębisz wiedzę z zakresu etyki seksualnej w chrześcijaństwie oraz w kulturach pozachrześcijańskich.

Pogłębisz wiedzę z zakresu psychicznego aspektu płci oraz na temat dewiacji seksualnych.

Dowiesz się dlaczego istnieje potrzeba stałego pogłębiania wiedzy w omawianym zakresie.

Nauczysz się przedstawienia innym omawianego zagadnienia oraz prowadzenia merytorycznej dyskusji we wskazanym temacie.


Historia etyki
opis

Zapoznasz się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu historii etyki.

Ukształtujesz umiejętności w zakresie historii etyki.

Rozwiniesz motywację do rozwoju własnych kompetencji w zakresie historii etyki.

Neuroetyka
opis

Zapoznasz się z historią i definicją neuroetyki. Wyjaśnimy podział na etykę neuronauki oraz neuronaukę etyki.

Przedstawimy podstawowe zagadnienia z zakresu budowy i funkcjonowania mózgu, z podkreśleniem roli neuroobrazowania i współczesnych badań psychologicznych

Poznasz ujęcie problemów neuroetycznych z punktu widzenia różnych nauk (etyki, bioetyki, psychologii, prawa)

Podstawy dydaktyki
opis

Poznasz podstawowe informacje na temat dydaktyki oraz organizacja i funkcjonowanie systemu oświaty. Poznasz modele współczesnej szkoły oraz jej organizację i modelu funkcjonowanie.

Praktyka
opis

Praktyki realizowane zgodnie z regulaminem praktyk dostępnym na stronie internetowej ISP ( w stopce na dole strony), wraz z ilością godzin odpowiednich do kierunku. Prosimy zapoznać się z załącznikiem.

https://www.podyplomowka.edu.pl/regulamin-praktyk-1


Prawa dziecka
opis

Pogłębisz wiedzę z zakresu prawnych aspektów systemu opiekuńczo-wychowawczego oraz umiejętności ich wykorzystania

Synejdezjologia - nauka o sumieniu
opis

Umożliwimy podjęcia tematu sumienia podczas zajęć etyki.

Zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu synejdezjologii i umiejętności jej praktycznego wykorzystywania
Technologie informacyjne w edukacji
opis

Na tym przedmiocie poznasz: znaczenie i rolę technologii informacyjnej w edukacji. Uświadomisz sobie zagrożenia i możliwości zwiazane z komputerami i technologią informacyjną . Poznasz przygotowanie i doskonalenie nauczycieli do stosowania technologii informacyjnej.

Trening antydyskryminacyjny
opis

Pogłębisz wiedzę na temat dyskrymacji.

Nauczysz się prowadzenia zajęć i ćwiczeń związanych z antydyskryminacją

Termin składania dokumentów:

Dokumenty w ramach rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 należy złożyć do 7 dni od momentu zapisu na specjalność.

Rekrutacja trwa do 25.04.2024 r.

Zasady przyjęcia:

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat pierwszej raty.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany podczas zapisów przez stronę) lub dostępny w sekretariacie,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • dowód wpłaty wpisowego 200 zł¹ *,
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (będzie ona dostępna do pobrania po przejściu procesu rekrutacji on-line).

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1

¹ Wpisowe jest zwracane tylko i wyłącznie w przypadku nie uruchomienia danej specjalności studiów.


Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat - 3900,00 zł
 • Ilość rat - 12
 • Cena za miesiąc - 325 zł
 • Wpisowe - 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Strefie Słuchacza.

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Obecnie nie mamy promocji na tę specjalność, jednak możliwe, że już niedługo znajdzie się tu coś ciekawego dla Ciebie - zajrzyj do nas!

Z tej specjalności można ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z praktyk.

Całkowite zwolnienie z praktyk dotyczy nauczycieli, które nauczają danego przedmiotu w szkole. W tym celu należy złożyć podanie do Pani dziekan WSH-E, w celu zwolnienia z praktyk do dnia 15.12.2023.

Połowa wymiaru godzin praktyk, obowiązuje nauczycieli czynnych zawodowo. W tym celu należy przedłożyć zaświadczenie od dyrektora placówki o zatrudnieniu i dołączyć do dokumentacji.

Wszystkie informacje związane z przebiegiem studiów, otrzymają Państwo pisząc na adres [email protected] lub pod numerem telefonu 32 787 57 47

Aplikuj na specjalność

Podaj swoje dane aby się zapisać.

KRAFC CONSULTING SP. Z O.O. prowadzący ISP PKU z siedzibą w Tychach (43-100 Tychy), ul. Sienkiewicza 1 wskazuje, że założenie przez Państwa konta słuchacza na stronie internetowej https://www.podyplomowka.edu.pl/ czy zarejestrowanie się na wybrane przez Państwa studia podyplomowe stanowi wyrażenie przez Państwa zgody na podanie danych osobowych. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, która jednocześnie stanowi wypełnienie przez Administratora danych obowiązku informacyjnego z art. 13. RODO.