Przygotowanie pedagogiczne (studia zdalne) - Studia podyplomowe

Najważniejsze informacje o tej specjalności

 • znajdź odpowiednie studia podyplomowe

  Gwarancja stałej ceny i braku dodatkowych opłat

 • najlepszy wybór studiów podyplomowych to ISP

  Nacisk na zajęcia praktyczne

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

  Świadectwo uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Zajęcia online na żywo, poprzez platformy webinarowe

Przygotowanie pedagogiczne (studia zdalne)

Obecne studia podyplomowe prowadzimy w oparciu o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o:

 • USTAWĘ O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ - DOTYCZĄCEGO KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm.)).

Najważniejsze informacje i korzyści

 • Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu
 • Stała liczba semestrów.
 • Koszt za całość studiów tylko 4200,00 zł + opłata wpisowego, niezmienny przez cały okres ich trwania. Bez prowizji i dodatkowych opłat.
 • Wygodny tryb: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Małe grupy zajęciowe. Komfort i efektywna nauka.
 • Pełen program studiów dostępny w zakładce „Przedmioty”.
 • Proste i wygodne zapisy online. Wystarczy nacisnąć przycisk „Chcę studiować” i przejść przez intuicyjny proces zapisu.
 • Więcej informacji pod numerem telefonu 32 787 57 47 lub e-mail: sekretariat@podyplomowka.edu.pl.
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, sporządzone zgodnie z jego wzorem i wytycznymi.

O tym, w jakim charakterze pracujemy i jak realizujemy nasze ambicje i aspiracje, decyduje wiele czynników. Czasem jest to wynikiem splotu różnych okoliczności, a czasem jest to efekt wykorzystania nadarzającej się okazji. Bywa także tak, że wykonujemy dany zawód ze względu na wywieraną na nas presje, lub, że pracujemy tam, gdzie akurat udało nam się zaczepić. Jak nietrudno się domyślić, żaden z tych przypadków nie wiąże się z całkowitym spełnieniem i pełną satysfakcją - większość sprowadza wykonywaną pracę do roli zajęcia zarobkowego, które może, lecz nie musi, przynosić nam zadowolenie i przyjemność. Co zrobić, aby tego wszystkiego uniknąć? W końcu, każdy z nas chciałby zajmować się tym, co kocha i codziennie budzić się z ochotą i werwą do mierzenia się z kolejnymi wyzwaniami zawodowymi. Kluczem jest powołanie - poczucie szczególnej misji, którą musimy wypełnić. Trudno wyjaśnić, czym właściwie jest powołanie, lecz wiadomo jedno - potrafi ono popychać ludzi do robienia i tworzenia wielkich rzeczy. Nauczyciel to zawód, który absolutnie wymaga powołania. Ci, którzy zostają nauczycielami z przypadku, szybko się wypalają i rzadko udaje im się osiągać zadowalające wyniki, czy wewnętrzną satysfakcję. Wniosek, który z tego płynie jest prosty - jeśli pragniesz pracować jako nauczyciel, czy po prostu pracownik szkoły, musisz zrobić wszystko aby plany te udało się zamienić w rzeczywistość. Instytut Studiów Podyplomowych to miejsce, w którym zrobimy wszystko, aby wydobyć z Ciebie twój wewnętrzny potencjał i pomóc Ci stać się wykwalifikowanym pedagogiem. Dzięki naszemu kompleksowemu wsparciu, będziesz mógł efektywnie pomagać innym i zmieniać świat na lepsze. Wykorzystaj swoją umiejętność kontaktu z drugim człowiekiem, zdolność do przekazywania wiedzy, swoje niezwykłe pokłady wrażliwości i spełniaj się w zawodzie nauczyciela. Poznaj najważniejsze aspekty teoretyczne i praktyczne w zakresie procesu wychowawczo-dydaktycznego i zyskaj cenne doświadczenie, które sprawi, że zrealizujesz swoje plany zawodowe - zapisz się na studia podyplomowe na specjalności Przygotowanie pedagogiczne już dziś.

Adresaci studiów

Jeśli ukończyłeś już studia wyższe I lub II stopnia, lub jednolite studia magisterskie i planujesz podjąć pracę na stanowisku wymagającym przygotowania pedagogicznego, studia podyplomowe na specjalności Przygotowanie pedagogiczne to propozycja właśnie dla Ciebie. To skuteczny i szybki sposób, aby rozwinąć posiadane już umiejętności i zyskać przygotowanie, które uczyni z Ciebie dobrego nauczyciela i pedagoga. To także fantastyczna okazja dla każdego, kto musi zdobyć odpowiednie kwalifikacje, aby rozpocząć pracę w tym zawodzie - z naszą pomocą bez problemu znajdziesz zatrudnienie w charakterze pedagoga, psychologa szkolnego, wychowawcy w świetlicy, internacie, bursie, opiekuna, trenera, instruktora, nauczyciela, czy bibliotekarza.

Cel studiów

Celem oferowanym przez nas studiów podyplomowych na specjalności Przygotowanie pedagogiczne jest nie tylko wyposażenie słuchaczy w odpowiednie kwalifikacje, ale przede wszystkim kompleksowe przygotowanie ich do pełnienia przyszłego zawodu i mierzenia się z trudnymi wyzwaniami, które mogą napotkać w trakcie swojej kariery. Zgodnie z myślą pedagogiczną Janusza Korczaka, naszym absolutnym priorytetem jest przygotowanie do pełnienia roli zawodowej nauczyciela-wychowawcy, który wyróżnia się wrażliwością i refleksyjnym stosunkiem do wychowania dzieci i młodzieży. Nasi wykładowcy i specjaliści nastawieni są na wykształcenie w studentach twórczej postawy podczas realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasie szkolnej. Dzięki niezwykle interesującym wykładom i angażującym zajęciom, poznasz i przyswoisz potrzebne Ci podstawy teoretyczne, a także umiejętności praktyczne z zakresu najważniejszych teorii pedagogicznych oraz wiedzę na temat prawidłowości procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego realizowanego w placówkach oświatowych. Wiedza teoretyczna zdobywana w toku nauki łączona jest z praktyką. Celem studiów jest również wykształcenie w przyszłych nauczycielach otwartości na dialog z podopiecznymi oraz gotowości do niesienia pomocy w poznawaniu siebie i kierowaniu swoim życiem. Jednocześnie studia ukierunkowują samokształcenie nauczycieli, by w przyszłości mogli sprostać realizacji wielorakich funkcji i zadań w zmieniającej się szkole. Wybierając studia podyplomowe, wybierasz nieustanny rozwój i szerokie perspektywy zawodowe, dzięki którym będziesz mógł realizować swoją pasję w miejscu, instytucji która odpowiada Ci najbardziej. Postaw na swoje marzenia i zacznij dążyć do swojego celu - z nami to znacznie łatwiejsze, niż myślisz!

Perspektywy zawodowe

Jedne studia podyplomowe i nieskończona liczba możliwości i dróg rozwoju swojej kariery? - to właśnie oferujemy Ci na specjalności Przygotowanie pedagogiczne. Dzięki kwalifikacjom, które uzyskasz w Instytucie Studiów Podyplomowych, będziesz mógł pracować na każdym stanowisku, wymagającym przygotowania pedagogicznego, w dowolnym typie szkoły! Pragniesz nauczać konkretnego przedmiotu? Widzisz się w roli psychologa szkolnego? Chcesz zostać efektywnym i pełnym pasji trenerem? Dzięki nam będziesz mógł robić to, co kochasz. Zacznij budować lepszą przyszłość dla siebie i swoich bliskich - zapisz się na studia podyplomowe i nie marnuj więcej czasu.

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI SĄ DOSTOSOWANE DO NOWEJ USTAWY O OŚWIACIE (ZWIĄZANĄ Z LIKWIDACJĄ GIMNAZJÓW).

Studia realizowane są przy współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Świadectwo

ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki

i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i

wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nazwa przedmiotu
Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia
Emisja głosu
Etyka zawodu nauczyciela
Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki
Kulturowe podstawy edukacji
Metoda Dobrego Startu
Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących
Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych
Pedagogika ogólna
Pedagogika społeczna
Pierwsza pomoc przedlekarska w placówkach oświatowych
Podstawa programowa kształcenia w zawodzie
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
Praktyka
Prawo oświatowe
Profilaktyka w szkole
Psychologia ogólna
Psychologia uczenia się dzieci
Szkoła jako instytucja wychowawcza
Technologie informacyjne w edukacji
Trening skutecznej komunikacji i asertywności
Trening umiejętnosci wychowawczych
Trening umiejętności społecznych
Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach oświatowych

Termin składania dokumentów:

Dokumenty w ramach rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 należy złożyć do 7 dni od momentu zapisu na specjalność.

Rekrutacja trwa do 30 września 2021 roku.

Zasady przyjęcia:

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat pierwszej raty.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany podczas zapisów przez stronę, do pobrania tutaj) lub dostępny w sekretariacie,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • 2 zdjęcia legitymacyjne,
 • dowód wpłaty wpisowego 200 zł¹ *,
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (będzie ona dostępna do pobrania po przejściu procesu rekrutacji on-line).

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1 lub w Częstochowie przy al. NMP 2.

¹ Wpisowe jest zwracane tylko i wyłącznie w przypadku nie uruchomienia danej specjalności studiów.

* Uwaga! Promocje na wpisowe są ograniczone czasowo. Oznacza to, że obniżone wpisowe będzie tylko przez tydzień od momentu zapisu na wybraną specjalność przez formularz rejestracyjny online. Jeśli do tego czasu nie zostaną doniesione dokumenty, konieczne będzie uiszczenie pełnej kwoty wpisowego.

Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat - 4 200 zł
 • Koszt semestru - 1 400 zł
 • Opłata wpisowa - 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Strefie Słuchacza.

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy następujące promocje dla tej specjalności:
 • Darmowe wpisowe dla pierwszych 100 osób

 • 100 złotych rabatu na każdy semestr studiów + darmowe wpisowe W sumie aż 600zł rabatu :) Zapraszamy

Aplikuj na specjalność

Podaj swoje dane aby się zapisać.

KRAFC CONSULTING SP. Z O.O. prowadzący ISP PKU z siedzibą w Tychach (43-100 Tychy), ul. Sienkiewicza 1 wskazuje, że założenie przez Państwa konta słuchacza na stronie internetowej https://www.podyplomowka.edu.pl/ czy zarejestrowanie się na wybrane przez Państwa studia podyplomowe stanowi wyrażenie przez Państwa zgody na podanie danych osobowych. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, która jednocześnie stanowi wypełnienie przez Administratora danych obowiązku informacyjnego z art. 13. RODO.

Polecamy

Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
3 900 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 300 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
3 900 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 300 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
3 900 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 300 zł
Cena za całość.
2 semestry
3 000 zł
2 800 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 400 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
3 900 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 300 zł
Cena za całość.
2 semestry
3 600 zł
3 400 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 700 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
3 900 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 300 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 800 zł
4 500 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 500 zł
Cena za całość.
4 semestry
5 200 zł
4 800 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 200 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
3 900 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 300 zł