4.

Przygotowanie pedagogiczne (studia zdalne) - Studia podyplomowe

Najważniejsze informacje o tej specjalności

 • znajdź odpowiednie studia podyplomowe

  Gwarancja stałej ceny i braku dodatkowych opłat

 • najlepszy wybór studiów podyplomowych to ISP

  Wykładowcy praktycy

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

  Świadectwo zgodne ze wzorem Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN)

 • Zajęcia online na żywo, poprzez platformy webinarowe

 • wyróżnienie na studiach podyplomowych

  Kierunek uruchomiony - Dopisz się do grupy i zacznij studia

4.

Przygotowanie pedagogiczne (studia zdalne)

Obecne studia podyplomowe prowadzimy w oparciu o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))

Najważniejsze informacje i korzyści

 • Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu
 • Brak pracy dyplomowej i egzaminu końcowego
 • Stała liczba semestrów.
 • Koszt za całość studiów tylko 4200,00 zł + opłata wpisowego, niezmienny przez cały okres ich trwania. Bez prowizji i dodatkowych opłat.
 • Wygodny tryb: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Małe grupy zajęciowe. Komfort i efektywna nauka.
 • Pełen program studiów dostępny w zakładce „Przedmioty”.
 • Proste i wygodne zapisy online. Wystarczy nacisnąć przycisk „Zapisz się” i przejść przez intuicyjny proces zapisu.
 • Więcej informacji pod numerem telefonu 32 787 57 47 lub e-mail: [email protected].
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, sporządzone zgodnie z jego wzorem i wytycznymi.
 • Więcej informacji --> (KLIKNIJ)

O tym, w jakim charakterze pracujemy i jak realizujemy nasze ambicje i aspiracje, decyduje wiele czynników. Czasem jest to wynikiem splotu różnych okoliczności, a czasem jest to efekt wykorzystania nadarzającej się okazji. Bywa także tak, że wykonujemy dany zawód ze względu na wywieraną na nas presje, lub, że pracujemy tam, gdzie akurat udało nam się zaczepić. Jak nietrudno się domyślić, żaden z tych przypadków nie wiąże się z całkowitym spełnieniem i pełną satysfakcją - większość sprowadza wykonywaną pracę do roli zajęcia zarobkowego, które może, lecz nie musi, przynosić nam zadowolenie i przyjemność. Co zrobić, aby tego wszystkiego uniknąć? W końcu, każdy z nas chciałby zajmować się tym, co kocha i codziennie budzić się z ochotą i werwą do mierzenia się z kolejnymi wyzwaniami zawodowymi. Kluczem jest powołanie - poczucie szczególnej misji, którą musimy wypełnić. Trudno wyjaśnić, czym właściwie jest powołanie, lecz wiadomo jedno - potrafi ono popychać ludzi do robienia i tworzenia wielkich rzeczy. Nauczyciel to zawód, który absolutnie wymaga powołania. Ci, którzy zostają nauczycielami z przypadku, szybko się wypalają i rzadko udaje im się osiągać zadowalające wyniki, czy wewnętrzną satysfakcję. Wniosek, który z tego płynie jest prosty - jeśli pragniesz pracować jako nauczyciel, czy po prostu pracownik szkoły, musisz zrobić wszystko aby plany te udało się zamienić w rzeczywistość. Instytut Studiów Podyplomowych to miejsce, w którym zrobimy wszystko, aby wydobyć z Ciebie twój wewnętrzny potencjał i pomóc Ci stać się wykwalifikowanym pedagogiem. Dzięki naszemu kompleksowemu wsparciu, będziesz mógł efektywnie pomagać innym i zmieniać świat na lepsze. Wykorzystaj swoją umiejętność kontaktu z drugim człowiekiem, zdolność do przekazywania wiedzy, swoje niezwykłe pokłady wrażliwości i spełniaj się w zawodzie nauczyciela. Poznaj najważniejsze aspekty teoretyczne i praktyczne w zakresie procesu wychowawczo-dydaktycznego i zyskaj cenne doświadczenie, które sprawi, że zrealizujesz swoje plany zawodowe - zapisz się na studia podyplomowe na specjalności Przygotowanie pedagogiczne już dziś.

Adresaci studiów

Jeśli ukończyłeś już studia wyższe I lub II stopnia, lub jednolite studia magisterskie i planujesz podjąć pracę na stanowisku wymagającym przygotowania pedagogicznego, studia podyplomowe na specjalności Przygotowanie pedagogiczne to propozycja właśnie dla Ciebie. To skuteczny i szybki sposób, aby rozwinąć posiadane już umiejętności i zyskać przygotowanie, które uczyni z Ciebie dobrego nauczyciela i pedagoga. To także fantastyczna okazja dla każdego, kto musi zdobyć odpowiednie kwalifikacje, aby rozpocząć pracę w tym zawodzie - z naszą pomocą bez problemu znajdziesz zatrudnienie w charakterze pedagoga, psychologa szkolnego, wychowawcy w świetlicy, internacie, bursie, opiekuna, trenera, instruktora, nauczyciela, czy bibliotekarza.

Cel studiów

Celem oferowanym przez nas studiów podyplomowych na specjalności Przygotowanie pedagogiczne jest nie tylko wyposażenie słuchaczy w odpowiednie kwalifikacje, ale przede wszystkim kompleksowe przygotowanie ich do pełnienia przyszłego zawodu i mierzenia się z trudnymi wyzwaniami, które mogą napotkać w trakcie swojej kariery. Zgodnie z myślą pedagogiczną Janusza Korczaka, naszym absolutnym priorytetem jest przygotowanie do pełnienia roli zawodowej nauczyciela-wychowawcy, który wyróżnia się wrażliwością i refleksyjnym stosunkiem do wychowania dzieci i młodzieży. Nasi wykładowcy i specjaliści nastawieni są na wykształcenie w studentach twórczej postawy podczas realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasie szkolnej. Dzięki niezwykle interesującym wykładom i angażującym zajęciom, poznasz i przyswoisz potrzebne Ci podstawy teoretyczne, a także umiejętności praktyczne z zakresu najważniejszych teorii pedagogicznych oraz wiedzę na temat prawidłowości procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego realizowanego w placówkach oświatowych. Wiedza teoretyczna zdobywana w toku nauki łączona jest z praktyką. Celem studiów jest również wykształcenie w przyszłych nauczycielach otwartości na dialog z podopiecznymi oraz gotowości do niesienia pomocy w poznawaniu siebie i kierowaniu swoim życiem. Jednocześnie studia ukierunkowują samokształcenie nauczycieli, by w przyszłości mogli sprostać realizacji wielorakich funkcji i zadań w zmieniającej się szkole. Wybierając studia podyplomowe, wybierasz nieustanny rozwój i szerokie perspektywy zawodowe, dzięki którym będziesz mógł realizować swoją pasję w miejscu, instytucji która odpowiada Ci najbardziej. Postaw na swoje marzenia i zacznij dążyć do swojego celu - z nami to znacznie łatwiejsze, niż myślisz!

Perspektywy zawodowe

Jedne studia podyplomowe i nieskończona liczba możliwości i dróg rozwoju swojej kariery? - to właśnie oferujemy Ci na specjalności Przygotowanie pedagogiczne. Dzięki kwalifikacjom, które uzyskasz w Instytucie Studiów Podyplomowych, będziesz mógł pracować na każdym stanowisku, wymagającym przygotowania pedagogicznego, w dowolnym typie szkoły! Pragniesz nauczać konkretnego przedmiotu? Widzisz się w roli psychologa szkolnego? Chcesz zostać efektywnym i pełnym pasji trenerem? Dzięki nam będziesz mógł robić to, co kochasz. Zacznij budować lepszą przyszłość dla siebie i swoich bliskich - zapisz się na studia podyplomowe i nie marnuj więcej czasu.

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI SĄ DOSTOSOWANE DO NOWEJ USTAWY O OŚWIACIE (ZWIĄZANĄ Z LIKWIDACJĄ GIMNAZJÓW).

Studia realizowane są przy współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Świadectwo

ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki

i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i

wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nazwa przedmiotu
Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia
opis

Potrafisz definiować podstawowe pojęcie związane z diagnozą wyników kształcenia. Poznasz cały proces diagnozowania z analizą wyników kształcenia z metodami oraz będziesz posiadać umiejętnośc działań ewaluacyjnych.

Emisja głosu
opis

Poznasz w teorii i praktyce zasady prawidłowego posługiwania się głosem. Poznasz zasady higieny głosu, oswoisz się ze sztuką wystąpień publicznych.

Etyka zawodu nauczyciela
opis

Poznasz kodeks etyczny nauczyciela, poznasz dylematy etyczne z którymi spotyka się nauczyciel .

Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki
opis

Poznasz prawne aspekty funkcjonowania szkoły . Prawne aspekty edukacji zdalnej, formalno-prawne aspekty determinujące rozwój kultury fizycznej w szkole.

Kulturowe podstawy edukacji
opis

Poznasz pojęcie kultury i sposoby jego definiowania. Istotne cechy zjawisk kulturowych. Płaszczyzny zjawisk kulturowych. Typologie kultury. Geneza kultury. Wybrane teorie kultury.

Metoda Dobrego Startu
opis

Poznasz metodę wspomagania rozwoju psychoruchowego dzieci. Poznasz ćwiczenia orientacyjno-porządkowe orientacji w schemacie ciała oraz przestrzeni , ćwiczenia językowe ruchowo-słuchowe i ruchowo-słuchowo-wzrokowe.

Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących
opis

Będziesz potrafił pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł. Będziesz posiadał umiejętność okreslenia kierunku dalszego uczenia się i realizacji procesu samokształcenia, będziesz posiadał umiejetność prowadzenia lekcji zgodnie z przygotowanym konspektem . Zapoznasz się ze sposobem przygotowania dokumentacji w tym planu dydaktyczno-wychowawczego , konspektu zajęć , wymagań edukacyjnych i oceny ucznia.

Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych
opis

Będziesz posiadał wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki ogólej oraz metodyki nauczania pzredmiotów zawodowych. Zapoznasz się z programami komputerowymi wspomagającymi proces dydaktyczny. Poznasz zasady organizacji pracy , zarządzania w tym jakości.

Pedagogika ogólna
opis

Poznasz podstawowe zagadnienia teorii edukacji (problemy współczesnego wychowania, nowoczesnej dydaktyki); zapewnienie możliwości aktywnego poznawania praktyki wykorzystując metody pośrednie (np. symulacje, modelowe opisy zdarzeń); kształtowanie umiejętności refleksji i badania własnej praktyki edukacyjnej; kształtowanie umiejętności działaniowych w obszarze klasy szkolnej, współpracy z rodzicami oraz szerszym środowiskiem szkolnym.

Pedagogika społeczna
opis

Dowiesz się o środowiskowych i cywilizacyjnych uwarunkowaniach pzrebiegu procesów wychowawczych. Dowiesz się o procesie indywidualnego rozwoju i kształtowania człowieka w skomplikowanej i wielowymiarowej rzeczywistości społecznej.

Pierwsza pomoc przedlekarska w placówkach oświatowych
opis

Będziesz znał obowiązujący schemat postępowania w reanimacji, będziesz posiadał wiedzę na temat AED, będziesz wiedział jak zachować się w sytuacjach zagrożenia zdrowia. Będziesz potrafił pzreprowadzić reanimację.

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie
opis

Zapoznasz się całkowicie z podstawa programową dotyczącą kształcenia w zawodzie.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
opis

Poznasz podstawę programową wychowania pzredszkolnego oraz kształcenia ogólnego

Praktyka
opis

Praktyki realizowane zgodnie z regulaminem praktyk dostępnym na stronie internetowej ISP ( w stopce na dole strony), wraz z ilością godzin odpowiednich do kierunku. Prosimy zapoznać się z załącznikiem.

https://www.podyplomowka.edu.pl/regulamin-praktyk-1


Prawo oświatowe
opis

Przygotowany zostaniesz do posługiwania się podstawowymi przepisami z zakresu prawa oświatowego. Uzyskasz wiedzę z zakresu prawa oświatowego, znajomości ustawy o systemie oświaty, karty nauczyciela , aktów prawnych z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego.

Profilaktyka w szkole
opis

Zapoznasz się z najważniejszymi pojęciami z zakresu profilaktyki w szkole, a także zaprezentowanie dobrych praktyk, aby na tych przykładach pokazać sposób pisania programów profilaktycznych dostosowanych do potrzeb pracy szkoły.

Psychologia ogólna
opis

Poznasz podstawowe koncepcje psychologii oraz metody badań stosowanych w psychologii .Będziesz posiadać umiejętność rozpoznawania ,opisywania i analizowania podstawowych procesów poznawczych , emocjonalnych , motywacyjnych i wykorzystanie tych umiejętności w praktyce dydaktycznej i wychowawczej.

Psychologia uczenia się dzieci
opis

Dowiesz się jak wpływa mózg na proces efektywnego uczenia się i nauczania dzieci .

Szkoła jako instytucja wychowawcza
opis

Dowiesz się o funkcji szkoły jak instytucji opiekuńczo-wychowawczej, poznasz podstawę programową, zadania wychowawcze pedagoga szkolnego, wychowawcy klasy, wychowawcy świetlicy i innych specjalistów. Dowiesz się jaki jest wpływ szkoły na proces socjalizacji i wychowania. Poznasz współpracy szkoły z rodziną i środowiskiem lokalnym.

Technologie informacyjne w edukacji
opis

Na tym przedmiocie poznasz: znaczenie i rolę technologii informacyjnej w edukacji. Uświadomisz sobie zagrożenia i możliwości zwiazane z komputerami i technologią informacyjną . Poznasz przygotowanie i doskonalenie nauczycieli do stosowania technologii informacyjnej.

Trening skutecznej komunikacji i asertywności
opis

Poznasz zasady komunikacji interpersonalnej. Dowiesz się jak skutecznie i z uznaniem komuniokowac się z innymi, będziesz potrafił asertywnie ustalać, negocjować warunki wykonania zadania.

Trening umiejętnosci wychowawczych
Trening umiejętności społecznych
opis

Nabędziesz umiejętności w zakresie organizacji grup terapeutycznych, rozpoznawania stylów uczenia się, realizowania poszczególnych modułów TUS. Poszerzysz wiedzę na temat teoretycznych podstaw komunikowania się. Poznasz różne techniki efektywnego uczenia się i zapamiętywania.

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach oświatowych
opis

Będziesz posiadać podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych, kulturowo-oświatowych i innych placówkach użytku publicznego,nabędziesz wiedzę dotyczacą zagrożeń dla zdrowia i życia. Będziesz wiedzial jak powinna być przygotowana dokumentacja związana z bezpieczeństwem i higieną pracy w placówkach oświatowych. Bedziesz wiedział jak udzielić pomocy przedlekarskiej , jak przeprowadzić reanimację .

Termin składania dokumentów:

Dokumenty w ramach rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 należy złożyć do 7 dni od momentu zapisu na specjalność.

Rekrutacja trwa do 25.04.2024 r.

Zasady przyjęcia:

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat pierwszej raty.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany podczas zapisów przez stronę) lub dostępny w sekretariacie,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • dowód wpłaty wpisowego 200 zł¹ *,
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (będzie ona dostępna do pobrania po przejściu procesu rekrutacji on-line).

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1

¹ Wpisowe jest zwracane tylko i wyłącznie w przypadku nie uruchomienia danej specjalności studiów.


Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat - 4200,00 zł
 • Ilość rat - 12
 • Cena za miesiąc - 350 zł
 • Wpisowe - 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Strefie Słuchacza.

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Obecnie nie mamy promocji na tę specjalność, jednak możliwe, że już niedługo znajdzie się tu coś ciekawego dla Ciebie - zajrzyj do nas!

Regulamin praktyk słuchaczy studiów podyplomowych WSH-E


Dokumenty do pobrania

Czas realizacji praktyk

Praktyki należy zrealizować do końca trwania studiów.

Całość dokumentacji

Słuchacz na koniec studiów składa:

 • skierowanie z wypełnionym potwierdzenie przyjęcia do placówki (dolna część skierowania - "Potwierdzenie dla WSH-E w Brzegu").
 • dziennik praktyk,
 • arkusz hospitacji,
 • konspekt,
 • opinię opiekuna praktyk wraz z pieczątką placówki oraz pieczątką i podpisem dyrektora placówki,

Gdzie pobrać arkusz hospitacji oraz wzór konspektu?

Arkusz hospitacji oraz wzór konspektu Słuchacz uzyska bezpośrednio w placówce, w której realizuje praktyki.

Aplikuj na specjalność

Podaj swoje dane aby się zapisać.

KRAFC CONSULTING SP. Z O.O. prowadzący ISP PKU z siedzibą w Tychach (43-100 Tychy), ul. Sienkiewicza 1 wskazuje, że założenie przez Państwa konta słuchacza na stronie internetowej https://www.podyplomowka.edu.pl/ czy zarejestrowanie się na wybrane przez Państwa studia podyplomowe stanowi wyrażenie przez Państwa zgody na podanie danych osobowych. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, która jednocześnie stanowi wypełnienie przez Administratora danych obowiązku informacyjnego z art. 13. RODO.