Psychologia Wczesnego i Średniego Okresu Szkolnego z Terapią Pedagogiczną (studia zdalne)

.

- Studia podyplomowe

Najważniejsze informacje o tej specjalności

 • najlepszy wybór studiów podyplomowych to ISP

  Studia doskonalące

 • kalendarz studiów podyplomowych

  3 semestry

 • znajdź odpowiednie studia podyplomowe

  Gwarancja stałej ceny i braku dodatkowych opłat

 • najlepszy wybór studiów podyplomowych to ISP

  Wykładowcy praktycy

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

  Świadectwo zgodne ze wzorem Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN)

Psychologia Wczesnego i Średniego Okresu Szkolnego z Terapią Pedagogiczną (studia zdalne)

.

Obecne studia podyplomowe prowadzimy w oparciu o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))

Najważniejsze informacje i korzyści

 • Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu
 • Brak pracy dyplomowej i egzaminu końcowego ( w przypadku studiów podyplomowych)
 • Stała liczba semestrów.
 • Koszt za całość studiów tylko 4200,00 zł + opłata wpisowego, niezmienny przez cały okres ich trwania. Bez prowizji i dodatkowych opłat.
 • Wygodny tryb: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Małe grupy zajęciowe. Komfort i efektywna nauka.
 • Pełen program studiów dostępny w zakładce „Przedmioty”.
 • Proste i wygodne zapisy online. Wystarczy nacisnąć przycisk „Zapisz się” i przejść przez intuicyjny proces zapisu.
 • Więcej informacji pod numerem telefonu 32 787 57 47 lub e-mail: [email protected]. w przypadku studiów I stopnia [email protected]
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, sporządzone zgodnie z jego wzorem i wytycznymi.
 • Więcej informacji --> (KLIKNIJ)

Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym często borykają się z licznymi trudnościami w nauce, zaburzeniami sensorycznymi, chorobami przewlekłymi, ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi, niepełnosprawnością intelektualną, oraz z dysfunkcjami narządu ruchu. Wymagają one specjalnego wsparcia i terapii, która pozwala im wyrównywać swoje szanse i prawidłowo rozwijać się. Problemy te mogą być rozwiązywane wyłącznie wykwalifikowanych specjalistów, którzy posiadają komplet wiedzy i narzędzi potrzebnych do udzielania profesjonalnej pomocy dzieciom. Te, można zdobyć wyłącznie drogą efektywnej nauki i profesjonalnego przygotowania. Instytut Studiów Podyplomowych to miejsce, w którym kształci się najlepszych specjalistów w zakresie pracy psychologicznej i terapii pedagogicznej dzieci w grupach przedszkolnych szkolnych i w klasach integracyjnych. Jeśli pragniesz zdobyć kwalifikacje w tym zakresie i świadczyć pracę na najwyższym poziomie, zapisz się na studia podyplomowe na specjalności Psychologia wczesnego i średniego okresu szkolnego z terapią pedagogiczną. Nasi specjaliści i wykładowcy akademiccy, w pełni przygotują Cię do wspierania rozwoju i przeprowadzania terapii z dziećmi i młodzieżą. Za sprawą naszego nowoczesnego podejścia w nauczaniu, nabędziesz wszystkie potrzebne Ci umiejętności praktyczne, i zostaniesz cenionym specjalistą w tej dziedzinie. Pomożemy Ci wykorzystać twój wewnętrzny potencjał w 100 %, dzięki czemu będziesz mógł nie tylko z powodzeniem znaleźć satysfakcjonującą pracę, ale także będziesz osiągał w niej niesamowite efekty. Odkryj swój wewnętrzny potencjał i rozwiń swoje kompetencje - świadcz profesjonalną pomoc najmłodszym i spełniaj swoje ambicje i aspiracje. Zdobądź wiedzę na temat wszelkich zaburzeń, wpływu czynników środowiskowych, sposobów przezwyciężania trudności i przeprowadzania terapii - zapisz się na studia podyplomowe. Oferujemy Ci najlepsze przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu i wysoce cenione kwalifikacje, uprawniające do dobrze płatnej i atrakcyjnej pracy.

Adresaci studiów

Jesteś psychologiem, nauczycielem w przedszkolu, szkole, lub w placówce oferującej pomoc osobom z zaburzeniami rozwoju? Pracujesz w stowarzyszeniu, fundacji, lub w poradni psychologiczno-pedagogicznej? Pragniesz pomagać osobom cierpiącym na autyzm, ADHD, czy upośledzenie umysłowe? Zapisz się na studia podyplomowe na specjalności Psychologia wczesnego i średniego okresu szkolnego z terapią pedagogiczną, gdzie zdobędziesz wiedzę i kompetencje potrzebne do świadczenia fachowej pomocy i prowadzenia profilaktyki trudności wychowawczych. Psychologia szkolna studia podyplomowe - dzięki oferowanemu przez nas wykształceniu, będziesz mógł podjąć pracę w szkole, przedszkolu czy innej placówce oświatowej.

Cel studiów

Celem naszej kadry, która składa się z najlepszych wykładowców i specjalistów, jest wyposażenie Cię w szeroką wiedzę i przydatne umiejętności, które umożliwią Ci samodzielne udzielanie profesjonalnej pomocy dzieciom z trudnościami w nauce, zaburzeniami sensorycznymi, chorobami przewlekłymi, dysfunkcjami i ze szczególnymi uzdolnieniami. Kończąc studia podyplomowe na specjalności Psychologia wczesnego i średniego okresu szkolnego z terapią pedagogiczną, uzyskasz umiejętności do prowadzenia zajęć z zakresu terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w grupach przedszkolnych i klasach szkolnych. Wyposażymy Cię w pogłębioną wiedzę dotyczącą przeróżnych aspektów, w tym czynników środowiskowych, wpływających na zachowanie dzieci, czy metod wykorzystywania tej wiedzy w codziennej pracy, co pozwala na skuteczne rozwiązywanie problemów. Wybierając studia podyplomowe, wybierasz przygotowanie i wykształcenie najwyższej jakości.

Perspektywy zawodowe

Kończąc studia podyplomowe na specjalności Psychologia wczesnego i średniego okresu szkolnego z terapią pedagogiczną, zdobędziesz zestaw umiejętności, wiedzy, narzędzi oraz metod do pracy psychologicznej w grupach przedszkolnych, szkolnych i klasach integracyjnych. Dzięki temu, będziesz w stanie analizować zależności pomiędzy zmiennymi środowiskowymi a zachowaniem, prowadzić ocenę behawioralną, planować interwencje i ewaluować jej efektywność, czy świadczyć usługi terapeutyczne i realizować psychologiczne działania wspierające dzieci i młodzież w jednostkach oświatowych. To sprawi, że zyskasz dziesiątki możliwości rozwoju swojej kariery. Zacznij budować lepszą przyszłość dla siebie i swoich bliskich już dziś - zapisz się na studia podyplomowe i realizuj swoje plany i marzenia.

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI SĄ DOSTOSOWANE DO NOWEJ USTAWY O OŚWIACIE (ZWIĄZANĄ Z LIKWIDACJĄ GIMNAZJÓW).

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nazwa przedmiotu
Diagnostyka pedagogiczna
Etyka zawodu nauczyciela
Formy , narzędzia pracy z uczniem zdolnym i słabym i wsparcia rodziców tych uczniów
Instytucjonalne i pozainstytucjonalen formy pomocy psycho-pedagogicznej dziecku trudnemu
Interwencja środowiskowa
Konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych
Metody pracy w grupie /klasie integracyjnej
Metody pracy z dziećmi z autyzmem
Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej iwspółpracy z rodzicami dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Metodyka pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Pedagogiczne konteksty komunikacji
Podstawy kulturowego rozwoju dziecka
Podstawy pracy logopedycznej i logorytmicznej
Praca z dzieckiem trudnym w domu ,przedszkolu i szkole
Praktyka
Procesy i pojęcia z analizy zachowania-od teorii do praktyki
Profilaktyka i terapia uzależnień dzieci i młodzieży
Profilaktyka okresów kryzysu w rozwoju dzieci i młodzieży
Psychologia szkolna
Psychologia uczenia się dzieci
Techniki terapii behawioralnej , reakcji lękowej , nerwic
Terapia poprzez muzykę, plastykę i sztukę
Trening umiejętności interpersonalnych i społecznych
Warsztaty pracy z dziećmi dysfunkcyjnymi
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych (zwłaszcza z autyzmem,ADHD,mutyzmem,upośledzeniem umysłowym
Wybrane problemy psychiatrii i psychopatologii
Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży
Zagadnienia etyczne - praca z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania

Termin składania dokumentów:

Dokumenty w ramach rekrutacji na rok akademicki 2024/2025 należy złożyć do 7 dni od momentu zapisu na specjalność.

Rekrutacja trwa do 30.06.2024 r.

Zasady przyjęcia:

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat pierwszej raty.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany podczas zapisów przez stronę) lub dostępny w sekretariacie,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • dowód wpłaty wpisowego 200 zł¹ *,
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (będzie ona dostępna do pobrania po przejściu procesu rekrutacji on-line).

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1

¹ Wpisowe jest zwracane tylko i wyłącznie w przypadku nie uruchomienia danej specjalności studiów.


Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat - 4200,00 zł
 • Ilość rat - 12
 • Cena za miesiąc - 350 zł
 • Wpisowe - 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Strefie Słuchacza.

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Obecnie nie mamy promocji na tę specjalność, jednak możliwe, że już niedługo znajdzie się tu coś ciekawego dla Ciebie - zajrzyj do nas!

Brak konieczności realizowania praktyk.

Aplikuj na specjalność

Podaj swoje dane aby się zapisać.

KRAFC CONSULTING SP. Z O.O. prowadzący ISP PKU z siedzibą w Tychach (43-100 Tychy), ul. Sienkiewicza 1 wskazuje, że założenie przez Państwa konta słuchacza na stronie internetowej https://www.podyplomowka.edu.pl/ czy zarejestrowanie się na wybrane przez Państwa studia podyplomowe stanowi wyrażenie przez Państwa zgody na podanie danych osobowych. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, która jednocześnie stanowi wypełnienie przez Administratora danych obowiązku informacyjnego z art. 13. RODO.