3.

Zarządzanie Oświatą (studia zdalne) - Studia podyplomowe

Najważniejsze informacje o tej specjalności

 • kalendarz studiów podyplomowych

  2 semestry

 • znajdź odpowiednie studia podyplomowe

  Gwarancja stałej ceny i braku dodatkowych opłat

 • najlepszy wybór studiów podyplomowych to ISP

  Nacisk na zajęcia praktyczne (spotkania z dyrektorami szkół, przedszkoli, placówek oświatowych)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

  Świadectwo zgodne ze wzorem Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN)

 • Zajęcia online na żywo, poprzez platformy webinarowe

 • wyróżnienie na studiach podyplomowych

  Kierunek uruchomiony - Dopisz się do grupy i zacznij studia

3.

Zarządzanie Oświatą (studia zdalne)

Obecne studia podyplomowe prowadzimy w oparciu o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))

Najważniejsze informacje i korzyści

 • Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu
 • Brak pracy dyplomowej i egzaminu końcowego ( w przypadku studiów podyplomowych)
 • Stała liczba semestrów.
 • Koszt za całość studiów tylko 3000,00 zł + opłata wpisowego, niezmienny przez cały okres ich trwania. Bez prowizji i dodatkowych opłat.
 • Wygodny tryb: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Małe grupy zajęciowe. Komfort i efektywna nauka.
 • Pełen program studiów dostępny w zakładce „Przedmioty”.
 • Proste i wygodne zapisy online. Wystarczy nacisnąć przycisk „Zapisz się” i przejść przez intuicyjny proces zapisu.
 • Więcej informacji pod numerem telefonu 32 787 57 47 lub e-mail: [email protected]. w przypadku studiów I stopnia [email protected]
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, sporządzone zgodnie z jego wzorem i wytycznymi.
 • Więcej informacji --> (KLIKNIJ)

Współczesny system oświaty jest niezwykle wrażliwą i skomplikowaną materią, uzależnioną od sieci przepisów i licznych mechanizmów, które mają za zadanie jak największe usprawnienie jego działania i zwiększenie efektywności. System ten wykazuje stałe zapotrzebowanie na świetnie wykształconych i wysoce wykwalifikowanych specjalistów, będących w stanie skutecznie zarządzać olbrzymią ilością procesów, pracowników i instytucji takimi jak szkoły i wiele innych placówek. Zadanie to jest szczególnie trudne i wymagające z uwagi na fakt, iż system ten współtworzy potężna ilość podmiotów oraz grup, które pragną mieć jak największy wpływ na wszelkie zmiany w nim zachodzące jak np. rodzice i uczniowie. Praca ta przeznaczona jest dla osób, które perfekcyjnie rozumieją wszystkie te prawidłowości i funkcjonowanie całego systemu, a do tego potrzebne jest odpowiednie wykształcenie. Jeśli jesteś osoba, którą wyróżnia świetne zorganizowanie, umiejętność zarządzania czasem i ludźmi, oraz zdolność do trafnej oceny przeróżnych sytuacji i podejmowania właściwych decyzji, wykorzystaj swój potencjał pracując w kadrze kierowniczej w szeroko rozumianym systemie oświaty. Proponujemy Ci studia podyplomowe na specjalności Zarządzanie Oświatą - szybki, skuteczny i prosty sposób na to, aby zdobyć kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodów o charakterze kierowniczym w szkołach i innych placówkach będących częścią systemu oświaty. Instytut Studiów Podyplomowych to sprawdzona i zaufana jednostka, która od lat wiedzie prym w kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pedagogów. Nasz innowacyjny program kształcenia zakłada przekazywanie nie tylko wiedzy teoretycznej, lecz przede wszystkim umiejętności praktycznych i doświadczenia, potrzebnego do świadczenia profesjonalnych usług, takich jak zarządzanie instytucją i kadrami, czy wdrażanie nowych rozwiązań i zmian. Doskonale wiemy jak ważny i cenny jest twój wewnętrzny potencjał, dlatego chcemy pomóc Ci go rozwinąć. Dzięki nam staniesz się prawdziwym specjalistą w tej dziedzinie i bez żadnego problemu znajdziesz atrakcyjną pracę w jednej z tysięcy instytucji będących częścią systemu oświaty. Zainwestuj w swoje kompetencje i zobacz jak wiele możliwości stoi tuż przed Tobą. Rozpocznij atrakcyjną i satysfakcjonująca karierę zawodową i realizuj swoje ambicje dzięki profesjonalnemu i kompleksowemu wsparciu jakie oferuje Ci Instytut Studiów Podyplomowych. Nie zwlekaj - zapisz się już dziś! Czekamy właśnie na Ciebie.

Adresaci studiów

Proponowane przez nas studia podyplomowe na specjalności Zarządzanie Oświatą to oferta skierowana głównie do osób, które widzą swoją przyszłość w zawodzie o charakterze kierowniczym. To atrakcyjna szansa dla osób, które pracują już w szkołach lub innych placówkach oświatowych i chcą zyskać dodatkowe kompetencje, zmienić stanowisko pracy lub uzyskać awans, oraz dla wszystkich, którzy chcieliby taką pracę dopiero rozpocząć. Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem (tytułem zawodowym magistra, inżyniera, licencjata bądź równorzędnym), które chcą uzupełnić i wzbogacić swoją wiedzę i kwalifikacje w zakresie nowoczesnej organizacji i kierownictwa w instytucjach oświatowych oraz dla tych osób, które ubiegają się o stanowisko dyrektora lub wicedyrektora w instytucji oświatowej.

Cel studiów

Naczelnym celem kadry Instytutu Studiów Podyplomowych na specjalności Zarządzanie Oświatą jest wyposażanie wszystkich słuchaczy w wysoko cenione kompetencje potrzebne do sprawnego zarządzania przeróżnymi placówkami i instytucjami. Jeśli pragniesz stać się absolutnym specjalistą w tej dziedzinie i zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy, specjalność ta dedykowana jest właśnie Tobie. Przekażemy Ci komplet wiedzy, umiejętności praktycznych i doświadczenia z zakresu etyki, psychologii, pedagogiki, finansów, marketingu, informatyki, oraz prawa. Z tak solidnym wykształceniem będziesz gotów samodzielnie pełnić obowiązki kierownicze, a co więcej, osiągać rewelacyjne wyniki, które sprawią, że znacznie zwiększysz swoją konkurencyjność. Nasza kadra składa się z najlepszych wykładowców akademickich i specjalistów z branży, którzy chętnie podzielą się z Tobą swoimi umiejętnościami i doświadczeniem, oraz pomogą Ci rozwinąć twój potencjał. Głównym celem, do którego dążymy jest uczynienie Cię sprawnym managerem. Dzięki nam poznasz wszelkie aspekty i wymiary tego zawodu oraz zyskasz świadomość procesów edukacyjnych i potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży.

Perspektywy zawodowe

Perspektywy zawodowe, które daje ukończenie oferowanych przez nas studiów podyplomowych na specjalności Zarządzanie Oświatą są olbrzymie. Jako absolwent kierunku będziesz mógł podjąć pracę na stanowisku kierowniczym w dowolnej placówce oświatowej, a te znajdziesz w dosłownie każdej miejscowości. Ukończenie studiów to również fantastyczna propozycja dla każdego, kto ubiega się o stanowisko dyrektora, lub wicedyrektora w instytucji oświatowej. Skorzystaj z niesamowitego wachlarzu możliwości - zapisz się na studia podyplomowe i zacznij budować lepsza przyszłość dla siebie i swoich bliskich.

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI SĄ DOSTOSOWANE DO NOWEJ USTAWY O OŚWIACIE (ZWIĄZANĄ Z LIKWIDACJĄ GIMNAZJÓW).

Studia realizowane są przy współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nazwa przedmiotu
Administrowanie majątkiem placówki oświatowej (prawo gospodarcze)
opis

Będziesz miał wiedzą o instytucjach prawnych obrotu gospodarczego i zasadach wykonywania działalności gospodarczej. Pogłębisz wiedzę na temat norm prawnych , instytucjach ekonomicznych w Polsce. Poznasz i zrozumiesz podstawowe pojęcia z zakresu prawa gospodarczego w Polsce i zarządzania placówkami oświatowymi .Poznasz szczegółowe zasady tworzenia oraz rozwoju prawnych form indywidualnej przedsiębiorczości w Polsce.

Etyka zarządzania
opis

Poznasz etyczne problemy z punktu widzenia zarządzania placówką, Dowiesz się jak poradzić sobie w sytuacjach kryzysowych –problemy natury etycznej, Poznasz style zarządzania jednostką w odniesieniu do postaw etycznych i nieetycznych.

Finanse szkoły
opis

Zapoznasz się z wytycznymi zarządzania personelem z punktu widzenia ekonomii. Dowiesz się jak zaprezentować przykładowe systemy motywacji pracowników szkoły. Rozwiniesz umiejętności komunikacyjne, autoprezentacyjne i empatii, potrzebne w pracy dyrektora.

Kierowanie zasobami ludzkimi
opis

Dowiesz się o nowoczesnym kierowaniu ludźmi ,wywieraniu wpływu współdziałaniu w organizacji. Poznasz umiejętności gospopdarowania zasobami kapitału ludzkiego.

Kierowanie zmianą
opis

Poznasz definicję zmiany i innowacyjności. Dowiesz się o strategiach wprowadzania zmian, warunkach oraz zachowani ludzi w sytuacjach zmiany. Poznasz metody współpracy z radą pedagogiczną, dowiesz się o działalności dotyczącej wypracowania środków pozabudżetowych.

Komputerowe wspomaganie zarządzania szkołą
opis

Dowiesz się jak komputerowe wspomaganie zarządzania szkołą może zwiększyć efektywność pracy słuchacza (w szkole) i podnieść jakość jej rezultatów. Dowiesz się ,że posługiwanie się komputerem to znaczne ułatwienie dostępu do potrzebnych informacji, umożliwienie szybszego i lepszego rozwiązywania różnorodnych zadań, łatwość szybkiego drukowania wszelkich dokumentów oraz możliwość analizowania zagadnień, które w tradycyjny sposób nie mogą być zdiagnozowane.

Kontrola zarządcza
opis

Dowiesz się jak umiejętnie tworzy się instrukcje samooceny. Dowiesz się o standardach kontroli zarządczej. Będziesz umiał przeprowadzić ewaluację zewnętrzną od projektu do raportu.

Marketingowe przesłanki zarządzania
opis

Będziesz wiedział jak zdiagnozować warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa, wykorzystując znane metody analizy otoczenia, na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych. Dowiesz się jak przeprowadzić badania rynku i sporządzić raport z badań. Będziesz mógł zdiagnozować i określić dotychczasowy strategię narzędziową marketingu-mix jak również zidentyfikować i/lub zaproponować kierunki strategii marketingowej w wymiarze międzynarodowym.

Nadzór pedagogiczny w szkole
opis

Zdobędziesz wiedzę na temat planowania, realizowania i dokumentowania nadzoru pedagogicznego w szkole (placówce) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zdobędziesz umiejętności wykorzystania wyników nadzoru do podniesienia jakości pracy szkoły/placówki.

Ogólna teoria organizacji i zarządzania
opis

Zapoznasz się mechanizmem funkcjonowania przedsiębiorstwa, charakterystyką działalności produkcyjnej, handlowej i usługowe., Zapoznasz się z zasadami zarządzania i organizacji w przedsiębiorstwie, koncepcjami i systemami zarządzania, podstawami planowania jednostki organizacyjnej. Poznasz koncepcję zarządzania marketingowego z podmiotem gospodarczym, w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Poznasz analizę i strategię przedsiębiorstwa.

Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji
opis

Dowiesz się o organizacji i kierowaniu nadzoru pedagogicznego w szkole, ewaluacji, o organizacji nad szkołami i placówkami oświatowymi, o zadaniach Dyrektora szkoły.

Placówka oświatowa a środowisko lokalne
opis

Zapoznasz się z zasadami współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, z zasadami współpracy w firmie, z zasadami sponsoringu , fundacjami. Zapoznasz się z warsztatem pracy Dyrektora -menagera, współpracującego z innymi instytucjami zewnetrznymi , rodzicami. Będziesz potrafił metody, narzędzia , ewaluacji współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym.

Praktyka
opis

Praktyki realizowane zgodnie z regulaminem praktyk dostępnym na stronie internetowej ISP ( w stopce na dole strony), wraz z ilością godzin odpowiednich do kierunku. Prosimy zapoznać się z załącznikiem.

https://www.podyplomowka.edu.pl/regulamin-praktyk-1


Prawo oświatowe
opis

Przygotowany zostaniesz do posługiwania się podstawowymi przepisami z zakresu prawa oświatowego. Uzyskasz wiedzę z zakresu prawa oświatowego, znajomości ustawy o systemie oświaty, karty nauczyciela , aktów prawnych z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego.

Psychologia w kierowaniu placówką oświatową
opis

Zdobędziesz uszczegółowioną wiedzę dotyczącą kontekstu psychologicznego działalności pedagogicznej na danym etapie edukacji i w zakresie określonym specjalnością studiów.

Poznasz psychologiczne uwarunkowania niezbędne do skutecznego kierowania placówką.

Nauczysz się generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w obszarach praktycznych realizowanej specjalności.

Zrozumiesz ludzi funkcjonujących w organizacji i ich potrzeby.

Będziesz przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Wybrane problemy współczesnej edukacji
opis

Zapoznasz się ze współczesnymi zmianami w edukacji z punktu widzenia reform. Dowiesz się o związkach pomiędzy kierowaniem zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie a zmianami na rynku edukacyjnym . Poznasz pracę w grupie dotyczącą projektów odnośnie edukacji wielorakiej , tworzenia programów profilaktycznych szkół . Rozwiniesz umiejętności komunikacyjne, autoprezentacyjne potrzebne w pracy Dyrektora.

Wybrane zagadnienia rachunkowości podmiotów sektora finansów publicznych
opis

Dowiesz się o podmiotowości a problemach rachunkowości w wybranych sektorach finansów publicznych, o nowych zarządzaniach pulicznych i wybranych narzędziach, o kierunkach zmian w rachunkowości w sektorach finansów publicznych w Polsce.

Zarządzanie jakością
opis

Zapoznasz się z celowością i przyczynami zarządzania jakością, źródłami i naukowymi podstawami jego stosowania, metodami systemu zarządzania jakością oraz instrumentarium projektowania i stosowania systemu zarządzania jakością w instytucji oświatowej. Poznasz warunki konieczne do zapewnienia wysokiej jakości pracy placówki. Posiądziesz umiejętnosć tworzenia i analizowania raportów z badań jakości.

Termin składania dokumentów:

Dokumenty w ramach rekrutacji na rok akademicki 2024/2025 należy złożyć do 7 dni od momentu zapisu na specjalność.

Rekrutacja trwa do 30.06.2024 r.

Zasady przyjęcia:

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat pierwszej raty.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany podczas zapisów przez stronę) lub dostępny w sekretariacie,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • dowód wpłaty wpisowego 200 zł¹ *,
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (będzie ona dostępna do pobrania po przejściu procesu rekrutacji on-line).

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1

¹ Wpisowe jest zwracane tylko i wyłącznie w przypadku nie uruchomienia danej specjalności studiów.


Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat - 3000,00 zł
 • Ilość rat - 12
 • Cena za miesiąc - 250 zł
 • Wpisowe - 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Strefie Słuchacza.

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Obecnie nie mamy promocji na tę specjalność, jednak możliwe, że już niedługo znajdzie się tu coś ciekawego dla Ciebie - zajrzyj do nas!

Regulamin praktyk słuchaczy studiów podyplomowych WSH-E


Dokumenty do pobrania

Czas realizacji praktyk

Praktyki należy zrealizować do końca trwania studiów.

Całość dokumentacji

Słuchacz na koniec studiów składa:

 • skierowanie z wypełnionym potwierdzenie przyjęcia do placówki (dolna część skierowania - "Potwierdzenie dla WSH-E w Brzegu").
 • dziennik praktyk,
 • opinię opiekuna praktyk wraz z pieczątką placówki oraz pieczątką i podpisem dyrektora placówki,
Aplikuj na specjalność

Podaj swoje dane aby się zapisać.

KRAFC CONSULTING SP. Z O.O. prowadzący ISP PKU z siedzibą w Tychach (43-100 Tychy), ul. Sienkiewicza 1 wskazuje, że założenie przez Państwa konta słuchacza na stronie internetowej https://www.podyplomowka.edu.pl/ czy zarejestrowanie się na wybrane przez Państwa studia podyplomowe stanowi wyrażenie przez Państwa zgody na podanie danych osobowych. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, która jednocześnie stanowi wypełnienie przez Administratora danych obowiązku informacyjnego z art. 13. RODO.