Bibliotekoznawstwo (studia zdalne) - Studia podyplomowe

Najważniejsze informacje o tej specjalności

 • kalendarz studiów podyplomowych

  3 semestry

 • znajdź odpowiednie studia podyplomowe

  Gwarancja stałej ceny i braku dodatkowych opłat

 • najlepszy wybór studiów podyplomowych to ISP

  Wykładowcy praktycy

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

  Świadectwo zgodne ze wzorem Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN)

 • wyróżnienie na studiach podyplomowych

  Kierunek uruchomiony - Dopisz się do grupy i zacznij studia

Bibliotekoznawstwo (studia zdalne)

Obecne studia podyplomowe prowadzimy w oparciu o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))

Najważniejsze informacje i korzyści

 • Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu
 • Brak pracy dyplomowej i egzaminu końcowego
 • Stała liczba semestrów.
 • Koszt za całość studiów tylko 3900,00 zł + opłata wpisowego, niezmienny przez cały okres ich trwania. Bez prowizji i dodatkowych opłat.
 • Wygodny tryb: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Małe grupy zajęciowe. Komfort i efektywna nauka.
 • Pełen program studiów dostępny w zakładce „Przedmioty”.
 • Proste i wygodne zapisy online. Wystarczy nacisnąć przycisk „Zapisz się” i przejść przez intuicyjny proces zapisu.
 • Więcej informacji pod numerem telefonu 32 787 57 47 lub e-mail: [email protected].
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, sporządzone zgodnie z jego wzorem i wytycznymi.
 • Więcej informacji --> (KLIKNIJ)

Podejmując decyzje związane z twoją przyszłością zawodową, powinieneś kierować się swoimi zainteresowaniami i talentami. Niezależnie od społecznej presji, najważniejsze jest aby wykonywać pracę, która przynosi zadowolenie i satysfakcję. Jeśli kochasz literaturę, dobrym wyborem będzie wykształcenie umożliwiające Ci pracę w branżach, które są z nią związane. Zajmowanie się rzeczami, które nie pozwalają Ci na rozwój twoich najcenniejszych umiejętności to zwykła strata czasu. Dlatego Instytut Studiów Podyplomowych proponuje Ci studia podyplomowe na kierunku Bibliotekoznawstwo. Są one dedykowane wszystkim tym, którzy pragną wyspecjalizować się w tematach takich jak komunikacja piśmiennicza (w formie książek, czasopism, dokumentów), historia książki, bibliotek i bibliotekoznawstwa. Kształcąc się u nas, zyskasz szereg pożądanych na rynku pracy umiejętności i kwalifikacji, które pozwolą Ci podjąć pracę w bibliotece lub w branży wydawniczej. Poznaj świat książki i związane z nim zagadnienia oraz zyskaj nieograniczone możliwości, dzięki którym będziesz mógł rozpocząć wymarzoną karierę zawodową. Nasi specjaliści i wykładowcy zadbają o to, żebyś poznał wszelkie metody pracy z czytelnikami i użytkownikami informacji. Kompleksowe i ciekawe zajęcia zaznajomią Cię także z prawem autorskim i bibliotecznym oraz z metodami i technikami stosowanymi w procesach informacyjno-bibliotecznych. Z naszym wsparciem i solidnym przygotowaniem praktycznym oraz teoretycznym zyskasz o wiele więcej niż sam dokument ukończenia studiów podyplomowych. Będziesz mógł właściwie wykorzystać swoje zainteresowania i umiejętności w ciekawej, angażującej i rozwijającej pracy.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe na kierunku Bibliotekoznawstwo to propozycja dla osób pragnących w twórczy i kreatywny sposób wykorzystać i rozwinąć swoje talenty i zainteresowania związane z literaturą. Są one dedykowane tym wszystkim, którzy wyróżniają się prospołecznymi postawami i łatwością kontaktu z ludźmi. Jeśli twoim marzeniem jest prowadzenie działalności wydawniczej, kierunek ten wyposaży Cię we wszelkie kompetencje, których będziesz potrzebował, w tym samodzielność i umiejętność rozumienia praw i procesów rządzących tą branżą. Dzięki oferowanemu przez nas wykształceniu zostaniesz także wykwalifikowanym bibliotekarzem.

Cel studiów

Wybierając studia podyplomowe, kierujesz się perspektywami, które możesz zyskać po ich ukończeniu. Chcesz jak najlepiej wykorzystać czas i zainwestowane środki, aby zbudować dla siebię lepsza i ciekawszą przyszłość. Instytut Studiów Podyplomowych to miejsce, w którym w pełni odpowiemy na twoje oczekiwania i potrzeby. Najlepsi specjaliści i doświadczeni wykładowcy przekażą Ci teoretyczną i praktyczną wiedzę, która będzie niezbędna w twojej przyszłej pracy. Czy jako pracownik wydawnictwa lub jego właściciel, czy jako bibliotekarz w bibliotece szkolnej, naukowej lub publicznej, będziesz potrzebował solidnego i kompleksowego przygotowania. Zdobędziesz je studiując kierunek Bibliotekoznawstwo.

Perspektywy zawodowe

Ukończenie studiów podyplomowych sprawi, że twoje perspektywy zawodowe gwałtownie się poszerzą. Jako absolwent Bibliotekoznawstwa będziesz mógł pracować we wszystkich typach bibliotek oraz w każdej instytucji, która związana jest z książką. Dzięki doświadczeniu i wiedzy, które zdobędziesz w trakcie studiów, zwiększysz swoja konkurencyjność na rynku pracy, a tym samym, zyskasz realne szanse na obiecującą karierę zawodową.

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI SĄ DOSTOSOWANE DO NOWEJ USTAWY O OŚWIACIE (ZWIĄZANĄ Z LIKWIDACJĄ GIMNAZJÓW).

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nazwa przedmiotu
Metodyka pracy z czytelnikiem z dysleksją
opis

Przygotujemy Cie do pracy indywidualnej i zespołowej z użytkownikiem biblioteki, w tym do prowadzenia zajęć edukacyjnych w bibliotece szkolnej. Nauczysz się także prowadzenia zajęć z czytelnikiem dyslektycznym i/lub hiperlektycznym z wykorzystaniem różnych form i technik arteterapii oraz współpracy z rodzicami.

Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo
opis

Poznasz podstawowe pojęcia z zakresu bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa.

Zdobędziesz wiedzę o dziejach książki i bibliotek.

Poznasz różne typy bibliotek i ich charakterystycznych zadań.

Poznasz podstawowe procesy biblioteczne.

Nabędziesz umiejętności korzystania z różnych rodzajów katalogów bibliotecznych.

Nabędziesz umiejętności formalnego i rzeczowego opracowania zbiorów bibliotecznych.

Biblioterapia. Metodyka pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym
opis

Przekażemy Ci wiedzę na temat podstawowej terminologii, wskażemy terapeutyczny kontekst literatury, wyposażymy w umiejętności praktyczne pozwalające na stosowanie w późniejszej pracy zawodowej ukierunkowanego czytelnictwa w środowisku osób chorych i niepełnosprawnych.

Edukacja medialna
opis

Poznasz zasady pracy researchera. Bazy danych i źródła informacji w kraju i na świecie z podziałem na rodzaje źródeł. Internet (wyszukiwarki, katalogi, zasoby, portale eksperckie, grupy zainteresowań, społeczności internetowe) jako źródło informacji. Sposoby dotarcia do informacji. Korzystanie ze źródeł informacji: istniejących baz danych, statystyk i opracowań naukowych instytutów badawczych, bilansów i raportów gospodarczych, sprawozdań instytucji publicznych, aktów prawnych oraz upowszechnianych treści kulturowych oraz pozyskanych z obserwacji otaczającej rzeczywistości, wywiadów i uczestnictwa. Techniki opracowywania informacji i ich prezentacji. Weryfikacja faktów na podstawie różnych źródeł. Etyczne i prawne problemy występujące w fazie zbierania materiałów.

Emisja głosu
opis

Poznasz w teorii i praktyce zasady prawidłowego posługiwania się głosem. Poznasz zasady higieny głosu, oswoisz się ze sztuką wystąpień publicznych.

Etyka zawodu nauczyciela
opis

Poznasz kodeks etyczny nauczyciela, poznasz dylematy etyczne z którymi spotyka się nauczyciel .

Historia bibliotek i książek
opis

Przybliżymy historię bibliotek i książek.

Poznasz rolę jaką pełnią wydawcy, księgarze, bibliotekarze, infobrokerzy informacji.

Dowiesz się czym jest Biblioteka, wydawnictwo, ośrodek informacji oraz poznasz ich prawidłowe funkcjonowanie.

Informacja naukowa
opis

Przybliżymy podstawowe pojęcia z zakresu działalności informacyjnej oraz problemów metodologicznych informatologii, ze szczególnym uwzględnieniem badań potrzeb informacyjnych użytkowników.

Zdobędziesz wiedze dotyczącą dziejów działalności informacyjnej w Polsce przed i po przemianach społeczno-politycznych.

Poznasz formy, metody i narzędzia informacji naukowej (tradycyjne i współczesne).

Zapoznasz się z dokumentalnymi i niedokumentalnymi źródłami informacji oraz różnymi kryteriami podziału dokumentów.

Zdobędziesz wiedzę o działalności informacyjnej prowadzonej przez biblioteki. Poznasz narzędzia niezbędnych do jej realizacji.

Literatura dla dzieci i młodzieży
opis

Zapoznasz się z typologią metod pracy literackiej, językowej, kształcenia literackiego z dziećmi i młodzieżą

Poznasz programy do kształcenia literackiego, językowego z literatury dla dzieci i młodzieży

Poznasz przewodnie nurty literatury dziecięcej i młodzieżowej(motywy-symbole-toposy) oraz sylwetki znanych autorów literatury dziecięcej

Będziesz uczestniczyć w pracach w grupie, projektach metodycznych zajęć z wyodrębnieniem typów form, zadań do pracy, dopasowanych do wieku i zdolności modalnych grupy

Rozwiniesz umiejętności komunikacyjne, autoprezentacyjne, analizę i interpretację tekstów , potrzebnych w pracy nauczyciela

Metodyka pracy nauczyciela bibliotekarza
opis

Poznasz podstawowe pojęcia z zakresu metodyki pracy bibliotecznej i technologii informacyjnej.

Poznasz formy i metody pracy bibliotecznej.

Zdobędziesz wiedzę na temat wybranych programów i aplikacji internetowych przydatnych
w pracy bibliotecznej.

Nabędziesz umiejętności obsługi wybranych programów i usług sieciowych.

Poznasz serwisy, portale i czasopisma bibliotekarskie.
Misja i strategia rowoju współczesnej biblioteki
opis

Przybliżymy podstawowe pojęcia z zakresu organizacji i zarządzania biblioteką.

Zdobędziesz wiedzę na temat specyfiki zarządzania instytucją niedochodową.

Poznasz rolę kultury organizacyjnej w funkcjonowaniu biblioteki.

Zapoznasz się z rodzajami struktur organizacyjnych oraz specyfiką organizacyjną różnych typów bibliotek.

Przybliżymy rolę bibliotekarza w organizacji oraz znaczenie pracy zespołowej.

Poznasz różnice między zarządzaniem a kierowaniem oraz specyfikę podstawowych
stylów kierowania.

Zdobędziesz wiedzę dotyczącą konieczności planowania pracy bibliotecznej.

Podstawy dydaktyki
opis

Poznasz podstawowe informacje na temat dydaktyki oraz organizacja i funkcjonowanie systemu oświaty. Poznasz modele współczesnej szkoły oraz jej organizację i modelu funkcjonowanie.

Praktyka
opis

Praktyki realizowane zgodnie z regulaminem praktyk dostępnym na stronie internetowej ISP ( w stopce na dole strony), wraz z ilością godzin odpowiednich do kierunku. Prosimy zapoznać się z załącznikiem.

https://www.podyplomowka.edu.pl/regulamin-praktyk-1


Systemy biblioteczne
opis

Poznasz systemy biblioteczne wspomagające zarządzanie wiedzą ich koncepcje i rozwiązania. A także współczesne technologie informacyjne oraz kto jest odbiorca usług biblotecznych.Technika pracy umysłowej
opis

Przybliżymy Ci podstawowe pojęcia z zakresu techniki pracy umysłowej.

Pogłębisz wiedzę na temat organizacji pracy naukowej.

Poszerzysz wiedzę na temat zasad wspomagania pamięci, dowiesz się o sposobach notowania, poznasz nowoczesne narzędzia wspomagające proces nauczania i uczenia się.

Poszerzysz wiedzę dotyczącą zasad sporządzania prac naukowych.

Technologie informacyjne w edukacji
opis

Na tym przedmiocie poznasz: znaczenie i rolę technologii informacyjnej w edukacji. Uświadomisz sobie zagrożenia i możliwości zwiazane z komputerami i technologią informacyjną . Poznasz przygotowanie i doskonalenie nauczycieli do stosowania technologii informacyjnej.

Tworzenie serwisów internetowych
opis

Zdobędziesz wiedzę w zakresie programowania strukturalnego i obiektowego, oraz programowania aplikacji i serwisów internetowych.

Zbiory biblioteczna, ich opracowanie i ochrona
opis

Poznasz teorię i terminologię gromadzenia i ochrony zbiorów

Zdobędziesz elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań i czynności, normach, procedurach i regulacjach prawnych stosowanych w różnych obszarach działalności bibliotekarskiej i informacyjnej.

Nauczysz się metod pozyskiwania zbiorówi specjalizacji księgozbiorów


Termin składania dokumentów:

Dokumenty w ramach rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 należy złożyć do 7 dni od momentu zapisu na specjalność.

Rekrutacja trwa do 31.05.2024 r.

Zasady przyjęcia:

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat pierwszej raty.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany podczas zapisów przez stronę) lub dostępny w sekretariacie,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • dowód wpłaty wpisowego 200 zł¹ *,
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (będzie ona dostępna do pobrania po przejściu procesu rekrutacji on-line).

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1

¹ Wpisowe jest zwracane tylko i wyłącznie w przypadku nie uruchomienia danej specjalności studiów.


Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat - 3900,00 zł
 • Ilość rat - 12
 • Cena za miesiąc - 325 zł
 • Wpisowe - 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Strefie Słuchacza.

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Obecnie nie mamy promocji na tę specjalność, jednak możliwe, że już niedługo znajdzie się tu coś ciekawego dla Ciebie - zajrzyj do nas!

Z tej specjalności można ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z praktyk.

Całkowite zwolnienie z praktyk dotyczy nauczycieli, które nauczają danego przedmiotu w szkole. W tym celu należy złożyć podanie do Pani dziekan WSH-E, w celu zwolnienia z praktyk do dnia 15.12.2023.

Połowa wymiaru godzin praktyk, obowiązuje nauczycieli czynnych zawodowo. W tym celu należy przedłożyć zaświadczenie od dyrektora placówki o zatrudnieniu i dołączyć do dokumentacji.

Wszystkie informacje związane z przebiegiem studiów, otrzymają Państwo pisząc na adres [email protected] lub pod numerem telefonu 32 787 57 47

Aplikuj na specjalność

Podaj swoje dane aby się zapisać.

KRAFC CONSULTING SP. Z O.O. prowadzący ISP PKU z siedzibą w Tychach (43-100 Tychy), ul. Sienkiewicza 1 wskazuje, że założenie przez Państwa konta słuchacza na stronie internetowej https://www.podyplomowka.edu.pl/ czy zarejestrowanie się na wybrane przez Państwa studia podyplomowe stanowi wyrażenie przez Państwa zgody na podanie danych osobowych. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, która jednocześnie stanowi wypełnienie przez Administratora danych obowiązku informacyjnego z art. 13. RODO.