8.

Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej - Studia podyplomowe

Najważniejsze informacje o tej specjalności

 • kalendarz studiów podyplomowych

  3 semestry

 • znajdź odpowiednie studia podyplomowe

  Gwarancja stałej ceny i braku dodatkowych opłat

 • najlepszy wybór studiów podyplomowych to ISP

  Wykładowcy praktycy

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

  Świadectwo zgodne ze wzorem Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN)

8.

Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

Obecne studia podyplomowe prowadzimy w oparciu o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))

Najważniejsze informacje i korzyści

 • Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu
 • Brak pracy dyplomowej i egzaminu końcowego ( w przypadku studiów podyplomowych)
 • Stała liczba semestrów.
 • Koszt za całość studiów tylko 4200,00 zł + opłata wpisowego, niezmienny przez cały okres ich trwania. Bez prowizji i dodatkowych opłat.
 • Wygodny tryb: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Małe grupy zajęciowe. Komfort i efektywna nauka.
 • Pełen program studiów dostępny w zakładce „Przedmioty”.
 • Proste i wygodne zapisy online. Wystarczy nacisnąć przycisk „Zapisz się” i przejść przez intuicyjny proces zapisu.
 • Więcej informacji pod numerem telefonu 32 787 57 47 lub e-mail: [email protected]. w przypadku studiów I stopnia [email protected]
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, sporządzone zgodnie z jego wzorem i wytycznymi.
 • Więcej informacji --> (KLIKNIJ)

Bycie specjalistą w swojej dziedzinie to najlepsza droga do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Wymaga to ciągłego samodoskonalenia swoich umiejętności i kwalifikacji, oraz odnajdywania w sobie nowych pokładów energii i zapału do ciężkiej pracy każdego dnia. Wysiłek włożony we własny rozwój to jednak najlepszy sposób na zaznanie satysfakcji i podniesienie swojej wartości na rynku pracy. Z tego powodu, jeśli posiadasz już pewne umiejętności i kwalifikacje w danej profesji, nie powinieneś na tym poprzestawać. Poszerzanie swoich horyzontów, a co za tym idzie, życiowych perspektyw, oraz samokształcenie się jest absolutnie najlepszą inwestycją, jaką możesz uczynić, aby zbudować dla siebie lepszą przyszłość. Czerp radość ze swojej pracy i nie pozwól na to, by dopadło Cię znużenie czy rutyna. Znajdź w sobie odwagę na postawienie kolejnego kroku w karierze i zapisz się na studia podyplomowe w Instytucie Studiów Podyplomowych. Oferujemy rewelacyjne kierunki pedagogiczne, w tym J. angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej. To język angielski dla nauczycieli to specjalność dla wszystkich, którzy pracują, lub chcą pracować w charakterze nauczyciela, i dodatkowo, posiąść umiejętność nauczania języka angielskiego. Lekcje angielskiego dotyczą coraz młodszych dzieci - wynika to z faktu, że im wcześniej zaczniemy przyzwyczajać dziecko do języka obcego, tym lepiej będzie ono nim operowało w przyszłości. Nauka języka angielskiego od tak wczesnych lat powoduje, że dzieci szybko osiągają fantastyczne efekty, a w dorosłym życiu pełną płynność językową, a co za tym idzie, możliwość swobodnego wyboru pracy za granicą. Wiedzą o tym rodzice i placówki przedszkolne i szkolne, które starają się sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na wykwalifikowanych nauczycieli języka angielskiego, poszukując najlepszych specjalistów w tej dziedzinie. Możesz być jednym z nich - zapisz się na studia podyplomowe, a nasza kadra dopilnuje, abyś przyswoił wszystkie potrzebne Ci umiejętności. Zyskaj cenne kwalifikacje i wykorzystaj je w swojej pracy. Zostań liderem nowoczesnego nauczania i postaw na przygotowanie wysokiej jakości, pod okiem najlepszych wykładowców.

Adresaci studiów

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego i klas I-III szkół podstawowych oraz pracujesz w przedszkolu, bądź w szkole podstawowej i nie posiadasz kwalifikacji do nauczania języka angielskiego? Masz certyfikat FCE? W takim razie studia podyplomowe język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej będą dla Ciebie idealnym wyborem. Czekamy na osoby takie jak Ty - pozwolimy Ci rozwinąć dotychczasową, znajomość języka angielskiego i przekażemy Ci umiejętności do atrakcyjnego nauczania jej już najmłodszych dzieci.

Cel studiów

Instytut Studiów Podyplomowych to miejsce, w którym doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak wyglądają realia rynku pracy i warunki pracy nauczyciela. Dlatego, nasza wyspecjalizowana kadra wykładowców stawia przede wszystkim na innowacyjne podejście do nauczania, przekazując komplet wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, które stanowią odpowiedź na rzeczywiste wyzwania, z którymi musi mierzyć się osoba pracująca w tym zawodzie. Studia podyplomowe język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej przygotowują do samodzielnego prowadzenia zajęć językowych z dziećmi w wieku 3-10 lat, a w kolejnym etapie do egzaminu na certyfikat FCE, co łącznie daje pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w edukacji elementarnej. Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i klas I-III szkół podstawowych, wykazujących się podstawową znajomością języka angielskiego.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci studiów uzyskują rewelacyjne perspektywy zawodowe, obejmujące możliwość zatrudnienia we wszystkich placówkach oświatowych, w charakterze przedszkolnego i wczesnoszkolnego nauczyciela języka angielskiego. Potężne zapotrzebowanie na osoby z dobrą znajomością angielskiego i przygotowaniem metodycznym, dostosowanym do dzieci w danym przedziale wiekowym, sprawia, że ukończenie studiów podyplomowych na kierunku J. angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej to gwarancja zatrudnienia i wysokich zarobków. Nie marnuj swojego potencjału i zyskaj dziesiątki możliwości za sprawą jednego kierunku - z nami to możliwe!

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI SĄ DOSTOSOWANE DO NOWEJ USTAWY O OŚWIACIE (ZWIĄZANĄ Z LIKWIDACJĄ GIMNAZJÓW).

Studia realizowane są przy Współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nazwa przedmiotu
Dydaktyka nauczania języka angielskiego dziecka z dysleksją
opis

Poznasz metodyke i dydaktykę nauczania języka angielskiego . Dowiesz się jak pracować z uczniem dyslektycznym . Dowiesz się o specyficznych trudnosciach i zaburzeniach w zakresie podstawowych funkcji poznawczych. W jaki sposób mogą pojawiac i przejawiać się w nauce języka angielskiego.

Dydaktyka nauczania języka angielskiego w klasach I-III
opis

Przygotowany zostaniesz do prowadzenie zajęć z różnymi grupami wiekowymi na etapie edukacji wczesnoszkolnej I-III. Zapoznasz się z teorią przyswajania języka drugiego i zasad w nauczaniu języka oraz zaprezentowanie podstaw psychologii rozwojowej. wiedzy dotyczącej kompetencji pedagogicznych w obrębie nauczania języka angielskiego, roli komunikacji w nauczaniu, technik nauczania oraz strategii uczenia się

Dydaktyka nauczania języka angielskiego w przedszkolu
opis

Przygotowany zostaniesz do prowadzenie zajęć z różnymi grupami wiekowymi na etapie edukacji przedszkolnej. Uzyskasz wiedzę dotyczącą kompetencji pedagogicznych w obrębie nauczania języka angielskiego, roli komunikacji w nauczaniu, technik nauczania oraz strategii uczenia się.

Emisja głosu
opis

Poznasz w teorii i praktyce zasady prawidłowego posługiwania się głosem. Poznasz zasady higieny głosu, oswoisz się ze sztuką wystąpień publicznych.

Etyka zawodu nauczyciela
opis

Poznasz kodeks etyczny nauczyciela, poznasz dylematy etyczne z którymi spotyka się nauczyciel .

Fonetyka- przykładowe techniki
opis

Nauczysz się do posługiwania głoskami angielskiego systemu fonetycznego i do poprawnej artykulacji na poziomie zaawansowanym. Poznasz charakterystyczne cechy artykulacyjne jezyka angielskiego w zakresie fonetyki. Poznasz sposoby wykorzystania i poszerzania zdobytych informacji i umiejętności w trakcie zajęć dydaktycznych z dziećmi . Poznasz rolę nauczania wymowy w młodszych grupach wiekowych i sposobu jej nabywania przez młodszych uczniów.

Kształtowanie sprawności mówienia
opis

Przygotowany zostaniesz do wypowiedzi ustnej w różnych kontekstach językowych i na różne tematy na średniozaawansowanym poziomie wiedzy. Poznasz podstawy teorii języka mówionego. Zdąbędziesz wiedzę dotyczącą kompetencji komunikacyjnej, technik nauczania jezyka mówionego i roli komunikacji.

Metodyka pracy w okresie bezpodręcznikowym
opis

Nauczysz się jak pracować bez podręcznika . Na czym to polega i czy w takim nauczaniu zrealizujesz podstawę programową i program nauczania.

Podstawy dydaktyki
opis

Poznasz podstawowe informacje na temat dydaktyki oraz organizacja i funkcjonowanie systemu oświaty. Poznasz modele współczesnej szkoły oraz jej organizację i modelu funkcjonowanie.

Praktyka
opis

Praktyki realizowane zgodnie z regulaminem praktyk dostępnym na stronie internetowej ISP ( w stopce na dole strony), wraz z ilością godzin odpowiednich do kierunku. Prosimy zapoznać się z załącznikiem.

https://www.podyplomowka.edu.pl/regulamin-praktyk-1


Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa
opis

Zaznajomisz się ze słownictwa z wyższego poziomu zaawansowania językowego z róznych obszarów leksykalnych . Poznasz zjawisko słowotwórstwa w języku angielskim , poszerzysz wiedzę o znajomosć wyrażeń języka mówionego, związków frzaeologicznych , czasowników frazowych.

Sprawność pisania (poziom elementarny)
opis

Opanujesz umiejętności pisania różnych tekstów, umiejetnie będziesz stawiać tezy, argumentację i podsumowania, umiejetnie wskażesz struktury typowe dla okreslonego rodzaju tekstu, opanujesz umiejetnosci językowe i komunikacji. Będziesz posiadał umiejetnosć precyzyjnego i poprawnego , logicznie i językowo wyrażania swich myśli i poglądów w języku angielskim. Będziesz posiadał umiejetnośc pisania różnorodnych tekstów w języku angielskim.

Środki audiowizualne w nauczaniu j. angielskiego
opis

Poznasz programy do tworzenia ćwiczeń multimedialnych, poznasz tworzenie prostych stron internetowych . Będziesz posiadał znajomość różnych typów ćwiczeń do pracy z dziećmi, dostępnych programów i stron internetowych umożliwiających tworzenie autorskich ćwiczeń do nauczani języka angielskiego.

Technologie informacyjne w edukacji
opis

Na tym przedmiocie poznasz: znaczenie i rolę technologii informacyjnej w edukacji. Uświadomisz sobie zagrożenia i możliwości zwiazane z komputerami i technologią informacyjną . Poznasz przygotowanie i doskonalenie nauczycieli do stosowania technologii informacyjnej.

Umiejętność czytania ze zrozumieniem
opis

Będziesz umiał wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce, będziesz miał wiedzę na temat różnorodnych metod czytania ze zrozumieniem.

Warsztat kreatywnego nauczyciela - innowacje i twórcze rozwiązania metodyczne
opis

Nauczysz się jak rozwijać postawy kreatywne uczniów jaka stworzyc przestrzeń do budowania klimatu kreatywności. Poznasz idee i strukturę programu jego moduły.

Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dzieci
opis

Poznasz czynniki warunkujące prawidłowy i nieprawidłowy rozwój językowy dziecka. Poznasz analizy i oceny rozwoju językowego dziecka od narodzin. Będziesz mógł rozpoznawać i diagnozowac nieprawidłowości w rozwoju językowym dziecka. Poznasz rodzaje profilaktyki logopedycznej.

Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego
opis

Poznasz elementy wiedzy z zakresu geografii, kultury, systemu politycznego, religijnego, edukacyjnego, gospodarczego, a także życia publicznego oraz stylu życia, sportów i rekreacji w Zjednoczonym Królestwie (UK).Poznasz zjawiska społeczne i kulturowe . Poznasz realia zwiazane z życiem w Wielkiej Brytanii . Poznasz wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętnosci i innych kompetencji. Znajomość języka specjalnosć na poziomie B2.

Znajomość struktur gramatycznych
opis

Zrozumiesz teorię związaną z angielską gramatyką, będziesz umiał wyszukać w tekście części mowy, będziesz posiadał znajomość form, sposobu tworzenia i innych cech szczegółowych cześci mowy oraz czasów i konstrukcji gramatycznych.

Termin składania dokumentów:

Dokumenty w ramach rekrutacji na rok akademicki 2024/2025 należy złożyć do 7 dni od momentu zapisu na specjalność.

Rekrutacja trwa do 30.06.2024 r.

Zasady przyjęcia:

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat pierwszej raty.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany podczas zapisów przez stronę) lub dostępny w sekretariacie,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • dowód wpłaty wpisowego 200 zł¹ *,
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (będzie ona dostępna do pobrania po przejściu procesu rekrutacji on-line).

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1

¹ Wpisowe jest zwracane tylko i wyłącznie w przypadku nie uruchomienia danej specjalności studiów.


Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat - 4200,00 zł
 • Ilość rat - 12
 • Cena za miesiąc - 350 zł
 • Wpisowe - 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Strefie Słuchacza.

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Obecnie nie mamy promocji na tę specjalność, jednak możliwe, że już niedługo znajdzie się tu coś ciekawego dla Ciebie - zajrzyj do nas!

Regulamin praktyk słuchaczy studiów podyplomowych WSH-E


Dokumenty do pobrania

Czas realizacji praktyk

Praktyki należy zrealizować do końca trwania studiów.

Całość dokumentacji

Słuchacz na koniec studiów składa:

 • skierowanie z wypełnionym potwierdzenie przyjęcia do placówki (dolna część skierowania - "Potwierdzenie dla WSH-E w Brzegu").
 • dziennik praktyk,
 • arkusz hospitacji,
 • konspekt,
 • opinię opiekuna praktyk wraz z pieczątką placówki oraz pieczątką i podpisem dyrektora placówki,

Dodatkowo: nauczyciele czynni zawodowo muszą dostarczyć zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie.

Gdzie pobrać arkusz hospitacji oraz wzór konspektu?

Arkusz hospitacji oraz wzór konspektu Słuchacz uzyska bezpośrednio w placówce, w której realizuje praktyki.

Aplikuj na specjalność

Podaj swoje dane aby się zapisać.

KRAFC CONSULTING SP. Z O.O. prowadzący ISP PKU z siedzibą w Tychach (43-100 Tychy), ul. Sienkiewicza 1 wskazuje, że założenie przez Państwa konta słuchacza na stronie internetowej https://www.podyplomowka.edu.pl/ czy zarejestrowanie się na wybrane przez Państwa studia podyplomowe stanowi wyrażenie przez Państwa zgody na podanie danych osobowych. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, która jednocześnie stanowi wypełnienie przez Administratora danych obowiązku informacyjnego z art. 13. RODO.