Coaching Dietetyczny (studia zdalne) - Studia podyplomowe

Najważniejsze informacje o tej specjalności

 • kalendarz studiów podyplomowych

  2 semestry

 • znajdź odpowiednie studia podyplomowe

  Gwarancja stałej ceny i braku dodatkowych opłat

 • najlepszy wybór studiów podyplomowych to ISP

  Nacisk na zajęcia praktyczne (dopasowane do programu nauczania)

 • Zajęcia online na żywo, poprzez platformy webinarowe

Coaching Dietetyczny (studia zdalne)

Obecne studia podyplomowe prowadzimy w oparciu o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))

Najważniejsze informacje i korzyści

 • Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu
 • Brak pracy dyplomowej i egzaminu końcowego
 • Stała liczba semestrów.
 • Koszt za całość studiów tylko 4800,00 zł + opłata wpisowego, niezmienny przez cały okres ich trwania. Bez prowizji i dodatkowych opłat.
 • Wygodny tryb: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Małe grupy zajęciowe. Komfort i efektywna nauka.
 • Pełen program studiów dostępny w zakładce „Przedmioty”.
 • Proste i wygodne zapisy online. Wystarczy nacisnąć przycisk „Zapisz się” i przejść przez intuicyjny proces zapisu.
 • Więcej informacji pod numerem telefonu 32 787 57 47 lub e-mail: [email protected].
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, sporządzone zgodnie z jego wzorem i wytycznymi.
 • Więcej informacji --> (KLIKNIJ)

Kierunek studiów podyplomowych "Coaching dietetyczny" jest skierowany do osób zainteresowanych zdrowym odżywianiem i wspieraniem innych w osiąganiu swoich celów żywieniowych. Studia te łączą w sobie wiedzę z zakresu dietetyki, psychologii i coachingu, umożliwiając absolwentom skuteczne i holistyczne podejście do wspierania klientów w zmianie nawyków żywieniowych.

Cel studiów

Głównym celem studiów podyplomowych "Coaching dietetyczny" jest wyposażenie studentów w niezbędne umiejętności i wiedzę, aby pełnić rolę coacha dietetycznego. Program skupia się na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, budowaniu relacji, rozumieniu psychologicznych aspektów związanych z żywieniem oraz na doskonaleniu wiedzy z zakresu dietetyki i zdrowego stylu życia. Absolwenci będą potrafili efektywnie wspierać swoich klientów w osiąganiu ich celów żywieniowych poprzez motywowanie, doradzanie i prowadzenie procesów zmiany nawyków żywieniowych.


Perspektywy zawodowe

Ukończenie studiów podyplomowych "Coaching dietetyczny" otwiera wiele perspektyw zawodowych. Absolwenci będą mogli pracować jako niezależni coachowie dietetyczni, prowadząc prywatną praktykę i wspierając klientów w osiąganiu zdrowych nawyków żywieniowych. Mogą również znaleźć zatrudnienie w klinikach dietetycznych, centrach odchudzania, ośrodkach zdrowia, a także w branży fitness i wellness. Istnieje również możliwość pracy w firmach, które oferują programy zdrowotne dla pracowników lub w roli konsultanta dietetycznego dla restauracji, hoteli i innych przedsiębiorstw związanych z żywieniem.

Perspektywy zawodowe dla absolwentów kierunku "Coaching dietetyczny" są obiecujące, ponieważ rosnąca świadomość społeczeństwa dotycząca zdrowego odżywiania i troski o zdrowie otwiera wiele możliwości pracy w dziedzinie dietetyki i coachingu. Ważnym atutem tego kierunku jest również indywidualne podejście do klientów, co pozwala na tworzenie spersonalizowanych planów żywieniowych i skuteczne wspieranie ich w procesie zmiany nawyków.

Nazwa przedmiotu
Choroby dietozależne oraz ich dietoterapia.
Coaching dietetyczny.
Coaching w chorobach psychosomatycznych
Coaching w pracy ze stresem.
Coaching w promocji zdrowia w organizacjach.
Coaching zdrowia.
Narzędzia coachingowe w uzależnieniach i zachowaniach kompulsywnych
Odżywianie, profilaktyka, edukacja żywieniowa.
Poradnictwo żywieniowe (ocena stanu odżywienia, indywidualne plany żywieniowe - zasady i narzędzia do układania jadłospisów).
Warsztat coacha zdrowia.
Wprowadzenie do coachingu
Współpraca z pacjentem.
Wyznaczanie celów, motywacja.

Termin składania dokumentów:

Dokumenty w ramach rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 należy złożyć do 7 dni od momentu zapisu na specjalność.

Rekrutacja trwa do 25.04.2024 r.

Zasady przyjęcia:

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat pierwszej raty.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany podczas zapisów przez stronę) lub dostępny w sekretariacie,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • dowód wpłaty wpisowego 200 zł¹ *,
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (będzie ona dostępna do pobrania po przejściu procesu rekrutacji on-line).

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1

¹ Wpisowe jest zwracane tylko i wyłącznie w przypadku nie uruchomienia danej specjalności studiów.


Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat - 4800,00 zł
 • Ilość rat - 12
 • Cena za miesiąc - 400 zł
 • Wpisowe - 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Strefie Słuchacza.

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Obecnie nie mamy promocji na tę specjalność, jednak możliwe, że już niedługo znajdzie się tu coś ciekawego dla Ciebie - zajrzyj do nas!

Aplikuj na specjalność

Podaj swoje dane aby się zapisać.

KRAFC CONSULTING SP. Z O.O. prowadzący ISP PKU z siedzibą w Tychach (43-100 Tychy), ul. Sienkiewicza 1 wskazuje, że założenie przez Państwa konta słuchacza na stronie internetowej https://www.podyplomowka.edu.pl/ czy zarejestrowanie się na wybrane przez Państwa studia podyplomowe stanowi wyrażenie przez Państwa zgody na podanie danych osobowych. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, która jednocześnie stanowi wypełnienie przez Administratora danych obowiązku informacyjnego z art. 13. RODO.