Pedagogika sztuki - Studia podyplomowe

Najważniejsze informacje o tej specjalności

 • znajdź odpowiednie studia podyplomowe

  Gwarancja stałej ceny i braku dodatkowych opłat

 • najlepszy wybór studiów podyplomowych to ISP

  Nacisk na zajęcia praktyczne

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

  Świadectwo uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • kalendarz studiów podyplomowych

  3 semestry.

Pedagogika sztuki

Obecne studia podyplomowe prowadzimy w oparciu o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o:

 • USTAWĘ O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ - DOTYCZĄCEGO KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm.)).

Najważniejsze informacje i korzyści

 • Stała liczba semestrów.
 • Koszt za całość studiów tylko 4200,00 zł + opłata wpisowego, niezmienny przez cały okres ich trwania. Bez prowizji i dodatkowych opłat.
 • Wygodny tryb: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Małe grupy zajęciowe. Komfort i efektywna nauka.
 • Pełen program studiów dostępny w zakładce „Przedmioty”.
 • Proste i wygodne zapisy online. Wystarczy nacisnąć przycisk „Chcę studiować” i przejść przez intuicyjny proces zapisu.
 • Więcej informacji pod numerami telefonów 32 787 57 47 lub tel. 517 137 727, a także e-mail: isp@podyplomowka.edu.pl.
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Co sprawia, że znalezienie odpowiedniej, satysfakcjonującej i przyjemnej pracy potrafi być tak trudne? Dlaczego, nawet solidne i atrakcyjne wykształcenie, nie gwarantuje nam zatrudnienia? Czy osiągnięcie sukcesu to ciężka praca, czy może pomyślny splot okoliczności? Te, i inne pytania codziennie zaprzątają głowy studentom i absolwentom studiów, którzy próbują odnaleźć się na rynku pracy. Trudno znaleźć na nie wszystkie odpowiedź, tak jak trudno jest stworzyć gotową receptę na sukces. Sęk tkwi w tym, że czasem, zamiast usilnie starać się podążać wydeptanymi ścieżkami, warto poszukać swojej własnej - spróbować dostrzec szansę dla siebie. Myślenie nieszablonowe zaprowadzi nas znacznie dalej, aniżeli podążanie czyimiś śladami i ślepa wiara w to, że to, co przynosi zadowolenie i spełnienie jednej osobie, musi przynieść spełnienie także nam. Grunt, to odpowiednio wykorzystać swoje atuty i przekuć je na kwalifikacje, które pomogą nam znaleźć wymarzoną pracę. Jeśli jesteś osobą kreatywną, twórczą i wrażliwą na sztukę, możesz z powodzeniem wykorzystać swoje mocne strony w pracy w charakterze animatora kultury i nie tylko. W każdej miejscowości znaleźć można instytucje takie jak Domy Kultury, szkoły, świetlice i tym podobne, które zajmują się wspieraniem talentów twórczych dzieci i młodzieży. Nie jest to jednak łatwe zadanie - organizacja wydarzeń, pozyskiwanie funduszy, rozwijanie wielu rodzajów umiejętności, czy przekazywanie wiedzy z dziedziny sztuki - tym wszystkim zajmują się wykwalifikowani specjaliści. Możesz zostać jednym z nich i cieszyć się atrakcyjną, ciekawą i bardzo obiecującą pracą - wystarczy, że zapiszesz się na studia podyplomowe na specjalności Pedagogika sztuki, w Instytucie Studiów Podyplomowych. Jako lider w kształceniu podyplomowym, wiemy, jakie kompetencje są poszukiwane na rynku pracy i jakie umiejętności są wymagane w danym zawodzie. To z tego powodu, stawiamy na tak innowacyjne dziedziny, jak pedagogika sztuki. Niedosyt osób z odpowiednim przygotowaniem i doświadczeniem to fantastyczna szansa dla wszystkich, którzy pragną poświęcić się wspieraniu, stymulowaniu i uczeniu dzieci w zakresie szeroko rozumianej sztuki. Kształtowanie wrażliwości estetycznej rozpoczyna się już w pierwszych latach życia dziecka. W tym okresie głównymi nauczycielami są dla dziecka jego rodzice. Jednak z biegiem czasu mały człowiek do pełnego rozwoju potrzebuje coraz więcej bodźców, których opiekunowie najczęściej nie są w stanie dostarczyć. W takiej sytuacji potrzebny staje się pedagog, który posiada umiejętności konieczne do dalszego kształtowania artystycznej wrażliwości dziecka. To właśnie on potrafi dostrzec małego artystę i wspomóc jego rozwój w odpowiedniej dziedzinie i w należyty sposób. Proponujemy Ci wykształcenie, które w pełni przygotuje Cię do pracy w tym zawodzie. Odważ się rozpocząć fantastyczną karierę zawodową i zapisz się na studia podyplomowe już dziś.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe na specjalności Pedagogika sztuki to okazja na znaczne poszerzenie swoich perspektyw dla każdego, kto ukończył już studia wyższe i posiada wykształcenie pedagogiczne. To świetna szansa na zwiększenie swoich kwalifikacji przede wszystkim dla nauczycieli, pedagogów, psychologów i animatorów kultury, którzy chcą uczynić kolejny krok w stronę rozwoju wiedzy i umiejętności, oraz zagwarantować sobie stabilną i obiecującą przyszłość. Dzięki naszemu nowoczesnemu podejściu w nauczaniu, zyskasz dziesiątki możliwości i skutecznie wykorzystasz swój wewnętrzny potencjał, by odnieść osobisty sukces.

Cel studiów

Zapisując się na studia na specjalności Pedagogika sztuki w Instytucie Studiów Podyplomowych, możesz być absolutnie pewien, że zostaniesz wyposażony w solidny komplet podstaw teoretycznych i przydatne umiejętności, które pozwolą Ci z powodzeniem znaleźć atrakcyjną pracę, a następnie osiągać w niej niesamowite efekty. Zasadniczym celem studiów jest wyposażenie czynnych zawodowo nauczycieli w wiedzę i umiejętności pozwalające kształtować i rozwijać wśród dzieci i młodzieży wrażliwość estetyczną. Oferowany przez nas program studiów, został skrupulatnie sporządzony przez najlepszych ekspertów, w oparciu o literaturę z zakresu: sztuki, psychologii sztuki i twórczości, filozofii sztuki, estetyki oraz pedagogiki sztuki. Stawiamy na najlepszą kadrę, w skład której wchodzą specjaliści z danej dziedziny i wykładowcy akademiccy, którzy w ramach angażujących wykładów i interesujących zajęć, przekażą Ci kompleksową wiedzę teoretyczną i praktyczną. Jako absolwent Pedagogiki sztuki zdobędziesz m.in. umiejętność pozyskiwania funduszy na kulturę i sztukę dla jednostek, fundacji, szkół, ośrodków nauki i kultury, poznasz nowe kierunki w pedagogice sztuki, metodykę nauczania oraz zyskasz zdolność pracy z uczniami-artystami, innowatorami. Dowiesz się także jak poszukiwać talentów, jak wspierać ich rozwój i motywować do wspólnych przedsięwzięć artystycznych.

Perspektywy zawodowe

Ukończenie studiów podyplomowych na specjalności Pedagogika sztuki to dziesiątki możliwości pokierowania swoją karierą zawodową. Zdobyte kwalifikacje pozwolą Ci wybierać spośród wielu ofert na rynku pracy - bez problemu znajdziesz zatrudnienie w Domach Kultury, lub obejmiesz stanowisko animatora kultury, a także opiekuna kół artystycznych i ognisk pracy twórczej. Ponadto, będziesz stanowić cenny nabytek dla wszelkich instytucji o charakterze edukacyjnym, w tym szkół o profilu artystycznym, czy z klasami artystycznymi. Zapisz się i zobacz, jak wiele możesz zmienić w swoim życiu na lepsze. Uwierz w swój wewnętrzny potencjał i podejmij studia, które wydobędą go z Ciebie.

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI SĄ DOSTOSOWANE DO NOWEJ USTAWY O OŚWIACIE (ZWIĄZANĄ Z LIKWIDACJĄ GIMNAZJÓW).

Studia realizowane są przy współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nazwa przedmiotu
w trakcie opracowywania

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Termin składania dokumentów: 31 października 2020 roku.
 • Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zobacz wymagane dokumenty


Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1.

Zorganizujemy studia w Twojej miejscowości jeśli grupa słuchaczy będzie większa niż 20 osób.

Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat - 4 200 zł
 • Koszt semestru - 1 400 zł
 • Opłata wpisowa - 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Strefie Słuchacza.

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy następujące promocje dla tej specjalności:
 • 100 złotych rabatu na na każdy semestr dla wszystkich!

 • 100 złotych rabatu na wpisowe dla wszystkich

Ważne informacje dotyczące praktyk – prosimy o szczegółowe zapoznanie

Słuchacz ma obowiązek na koniec studiów przedstawić dziennik praktyk oraz jeden arkusz hospitacji (dotyczy wszystkich specjalności).

Jeśli słuchacz po zapoznaniu z regulaminem praktyk wybierze zamiast dziennika praktyk arkusze hospitacji – muszą być one równe liczbie godzin praktyk, czyli jeśli słuchacz realizuje praktyki w wymiarze 180 to wypełnia arkusze hospitacji w liczbie 180 szt.

(Do wyboru arkusze lub dziennik praktyk i 1 arkusz)

Słuchacz ma obowiązek napisania 1 konspektu z zajęć (dotyczy wszystkich specjalności z naboru październik 2019 za wyjątkiem Edukacji Elementarnej i Przygotowania Pedagogicznego – po trzy konspekty).

Jeśli opiekun praktyk w placówce wymaga więcej konspektów słuchacz pisze wedle zaleceń opiekuna ale składa jeden konspekt.

Słuchacz na koniec studiów składa z kartą: dziennik praktyk + 1 arkusz hospitacji (lub arkusze hospitacji równe liczbie godzin praktyk) + 1 konspekt oraz opinię opiekuna praktyk wraz z pieczątką placówki a także potwierdzenie przyjęcia do placówki (dolny odcinek ze skierowania).

W dzienniku praktyk prowadzonym przez słuchacza konieczne są pieczątki instytucji; parafowane wszystkie strony dziennika praktyk przez opiekuna, merytoryczna opinia opiekuna, podpisana przez dyrekcję placówki z pieczątką imienną i firmową;


Regulamin praktyk

Skierowanie 1

Skierowanie 2

Skierowanie 3

Skierowanie 4

Skierowanie 5

Aplikuj na specjalność

Podaj swoje dane aby się zapisać.

KRAFC CONSULTING SP. Z O.O. prowadzący ISP PKU z siedzibą w Tychach (43-100 Tychy), ul. Sienkiewicza 1 wskazuje, że założenie przez Państwa konta słuchacza na stronie internetowej https://www.podyplomowka.edu.pl/ czy zarejestrowanie się na wybrane przez Państwa studia podyplomowe stanowi wyrażenie przez Państwa zgody na podanie danych osobowych. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, która jednocześnie stanowi wypełnienie przez Administratora danych obowiązku informacyjnego z art. 13. RODO.

Polecamy

Cena za całość.
2 semestry
6 000 zł
6 000 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
3 000 zł
Cena za całość.
2 semestry
3 000 zł
2 800 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 400 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
3 900 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 300 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
3 900 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 300 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
3 900 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 300 zł
Cena za całość.
4 semestry
5 200 zł
4 800 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 200 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
3 900 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 300 zł
Cena za całość.
3 semestry
3 900 zł
3 600 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 200 zł
Cena za całość.
3 semestry
4 200 zł
3 900 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 300 zł
Cena za całość.
2 semestry
3 600 zł
3 400 zł
Średnia cena za semestr
(po rabacie)
1 700 zł