Pedagogika Specjalna - Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią - Studia podyplomowe

Najważniejsze informacje o tej specjalności

 • kalendarz studiów podyplomowych

  3 semestry

 • znajdź odpowiednie studia podyplomowe

  Gwarancja stałej ceny i braku dodatkowych opłat

 • najlepszy wybór studiów podyplomowych to ISP

  Wykładowcy praktycy

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

  Świadectwo zgodne ze wzorem Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN)

Pedagogika Specjalna - Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

Obecne studia podyplomowe prowadzimy w oparciu o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))

Najważniejsze informacje i korzyści

 • Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu
 • Brak pracy dyplomowej i egzaminu końcowego ( w przypadku studiów podyplomowych)
 • Stała liczba semestrów.
 • Koszt za całość studiów tylko 4200,00 zł + opłata wpisowego, niezmienny przez cały okres ich trwania. Bez prowizji i dodatkowych opłat.
 • Wygodny tryb: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Małe grupy zajęciowe. Komfort i efektywna nauka.
 • Pełen program studiów dostępny w zakładce „Przedmioty”.
 • Proste i wygodne zapisy online. Wystarczy nacisnąć przycisk „Zapisz się” i przejść przez intuicyjny proces zapisu.
 • Więcej informacji pod numerem telefonu 32 787 57 47 lub e-mail: [email protected]. w przypadku studiów I stopnia [email protected]
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, sporządzone zgodnie z jego wzorem i wytycznymi.
 • Więcej informacji --> (KLIKNIJ)

Umiejętność pracy z ludźmi i łatwość nawiązywania kontaktu z nimi, to cenna cecha. Osoby, które potrafią w naturalny sposób docierać do innych i komunikować się z nimi, są w stanie nieść skuteczną, profesjonalną pomoc i potrzebne wsparcie, między innymi w zakresie przystosowywania do życia w danej zbiorowości. Tym właśnie zajmuje się dziedzina, jaką jest resocjalizacja. To szereg działań i procesów, mających na celu modyfikowanie osobowości danej jednostki, aby poprzez przyswojenie określonych norm społecznych i wartości, dostosowała się ona do warunków życia w społeczeństwie. Resocjalizacja prowadzi również do odrzucenia przez daną jednostkę wartości i zasad działania sprzecznych z ogólnie przyjętym w zbiorowości systemem aksjonormatywnym. Kolejnym elementem pomocy osobom jest socjoterapia, stanowiąca metodę leczenia zaburzeń psychicznych poprzez wykorzystywanie oddziaływania natury społecznej. Terapia społeczna służy do pomocy jednostkom, ale również całym rodzinom i społecznościom lokalnym. Udział terapii społecznej w samym planie leczenia zaburzeń może być różny, od poszerzania dostępnego choremu zakresu umiejętności społecznych (trening umiejętności społecznych, terapia zajęciowa, świetlice socjoterapeutyczne, terapia pracą) poprzez modyfikowanie otaczających chorego układów (praca z rodziną) aż po czasowe lub trwałe zastąpienie utrwalonych nieprawidłowych układów (stowarzyszenia i kluby pacjentów, opieka rodzinna). Zarówno resocjalizacja, jak i socjoterapia to dziedziny odpowiadające na problemy współczesnego społeczeństwa, takie jak marginalizacja społeczna, przestępczość, ubóstwo, i wiele innych. Poza wrażliwością, pragmatyzmem, cierpliwością i konsekwentnością, praca w tych dziedzinach wymaga solidnego przygotowania. Te mogą zapewnić tylko najlepsi specjaliści i wykładowcy, których znajdziesz w Instytucie Studiów Podyplomowych. Pedagogika specjalna - Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią to propozycja dla osób, które pragną podjąć pracę w licznych placówkach socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych. Jeśli czujesz, że pragniesz realizować się pomagając innym, te studia są stworzone dla Ciebie. Poznasz tu teorię i metody pracy, oraz terapii, które pozwolą Ci zostać prawdziwym specjalistą. Dzięki temu z łatwością znajdziesz zatrudnienie i zaczniesz realizować swoje pasje i ambicje. Wykorzystaj szansę na fascynującą karierę zawodową i zapisz się już dziś! Nie marnuj swojego potencjału.


Adresaci studiów

Studia podyplomowe na specjalności Resocjalizacja i socjoterapia skierowane są do wszystkich osób, które pragną zdobyć unikatowe kompetencje i kwalifikacje, oraz poszerzyć swoje perspektywy zawodowe. To oferta skierowana do każdego, kto chce podjąć się angażującej, ciekawej, wymagającej, lecz bardzo satysfakcjonującej pracy, polegającej na pomaganiu i zmienianiu na lepsze życia innych. Aby podjąć studia, wystarczy posiadać dyplom licencjacki, lub magisterski. Studia podyplomowe na tej specjalności to propozycja szczególnie atrakcyjna dla pedagogów, psychologów, nauczycieli, pracowników poradni psychologicznych, pracowników przywięziennych zakładów pracy dla skazanych, funkcjonariuszy i pracowników zakładów karnych i aresztów śledczych, społecznych i zawodowych kuratorów sądowych, funkcjonariuszy policji, a także pracowników agencji ochrony. Studia mogą podjąć również wszelkie osoby zatrudnione w instytucjach rządowych, pozarządowych i organach samorządowych powołanych do wykonywania zadań z zakresu profilaktyki przestępczości, przeciwdziałania patologii społecznej oraz resocjalizacji, działacze, wolontariusze i pracownicy stowarzyszeń, a także organizacji zajmujących się pomocą osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa, jak i byłym skazanym oraz wszystkie inne osoby, które ze względu na specyfikę swej pracy lub plany zawodowe zainteresowane są problematyką przeciwdziałania patologicznym zjawiskom społecznym, w tym przestępczości.

Cel studiów

Jako lider w kształceniu dopasowanym do potrzeb współczesnego rynku pracy, skupiamy się przede wszystkim na efektywnym i skutecznym przekazywaniu wiedzy i umiejętności, które uczynią z Ciebie nie tylko samodzielnego pracownika, lecz prawdziwego eksperta w danej dziedzinie. Naszym podstawowym celem na specjalności Pedagogika specjalna - Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią jest zapoznanie Cię z kompletną metodyką zasadami pracy resocjalizacyjnej, oraz wykształcenie w Tobie umiejętności terapeutycznych i przygotowanie do pracy we wszelkich ośrodkach opiekuńczo – resocjalizacyjnych. Proponowany przez nas program to kompletny zestaw zagadnień teoretycznych i umiejętności praktycznych z zakresu profilaktyki społecznej, resocjalizacji, diagnozy, projektowania programów profilaktycznych i resocjalizacyjnych. Nasi wykładowcy i specjaliści, w formie ciekawych wykładów i zajęć, nauczą Cię jak właściwie nawiązywać kontakty i budować więzi interpersonalne. Zyskasz także tak cenne umiejętności, jak skuteczne planowanie i organizowanie sytuacji psychokorekcyjnych w trakcie spotkań grupowych, oraz diagnozowanie niedostosowania społecznego i prowadzenie zajęć terapeutycznych (grupowych i indywidualnych) z dziećmi i młodzieżą z tzw. „grup ryzyka” (dzieci i młodzież wychowywana w rodzinach dysfunkcjonalnych, dzieci i młodzież z diagnozą zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania). Ten komplet kwalifikacji i kompetencji sprawi, że będziesz mógł nieść profesjonalną pomoc dorosłym, dzieciom i młodzieży w przezwyciężaniu ich trudności.

Perspektywy zawodowe

Kończąc studia podyplomowe na specjalności Pedagogika specjalna - Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią, zyskasz dziesiątki fantastycznych możliwości rozwoju i pracy. Uzyskane świadectwo będzie twoją przepustką do pracy w licznych placówkach socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych, w instytucjach państwowych, oraz w 3 sektorze. Wybierając studia podyplomowe, stawiasz na wieloletnią, satysfakcjonującą karierę, która przyniesie Ci spełnienie i zadowolenie każdego dnia. Wybierz własną drogę i zacznij wykorzystywać swój wewnętrzny potencjał - zobacz, ile możesz osiągnąć dzięki profesjonalnemu wsparciu ze strony najlepszych specjalistów, którzy tworzą naszą kadrę.

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI SĄ DOSTOSOWANE DO NOWEJ USTAWY O OŚWIACIE (ZWIĄZANĄ Z LIKWIDACJĄ GIMNAZJÓW).

Studia realizowane są przy współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nazwa przedmiotu
Arteterapia w resocjalizacji
Diagnostyka w pedagogice specjalnej
Diagnoza psychopedagogiczna w resocjalizacji
Dydaktyka specjalna
Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
Etyka zawodu nauczyciela
Koncepcje twórczej resocjalizacji
Konstruowanie indywidualnych programów socjoterapeutycznych
Mediacje i negocjacje w resocjalizacji
Metodyka nauczania osób niedostosowanych społecznie
Metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych w środowisku otwartym
Metodyka oddziaływań socjoterapeutycznych
Metodyka oddziaływań w placówkach resocjalizacyjnych
Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Podstawy pedagogiki specjalnej
Praca z rodziną z dzieckiem niedostosowanym
Praktyka
Prawne podstawy resocjalizacji
Profilaktyka i terapia uzależnień
Profilaktyka niedostosowania społecznego
Readaptacja społeczna i pomoc postpenitencjarna
Streetworking
Trening interpersonalny i relaksacyjny

Termin składania dokumentów:

Dokumenty w ramach rekrutacji na rok akademicki 2024/2025 należy złożyć do 7 dni od momentu zapisu na specjalność.

Rekrutacja trwa do 30.06.2024 r.

Zasady przyjęcia:

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat pierwszej raty.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany podczas zapisów przez stronę) lub dostępny w sekretariacie,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • dowód wpłaty wpisowego 200 zł¹ *,
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (będzie ona dostępna do pobrania po przejściu procesu rekrutacji on-line).

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1

¹ Wpisowe jest zwracane tylko i wyłącznie w przypadku nie uruchomienia danej specjalności studiów.


Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat - 4200,00 zł
 • Ilość rat - 12
 • Cena za miesiąc - 350 zł
 • Wpisowe - 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Strefie Słuchacza.

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Obecnie nie mamy promocji na tę specjalność, jednak możliwe, że już niedługo znajdzie się tu coś ciekawego dla Ciebie - zajrzyj do nas!

Regulamin praktyk słuchaczy studiów podyplomowych WSH-E

Program praktyk realizowanych na kierunkach z zakresu pedagogiki specjalnej


Dokumenty do pobrania

Czas realizacji praktyk

Praktyki należy zrealizować do końca trwania studiów.

Całość dokumentacji

Słuchacz na koniec studiów składa:

 • dwa skierowania z wypełnionym potwierdzenie przyjęcia do placówki (dolna część skierowania - "Potwierdzenie dla WSH-E w Brzegu").
 • dziennik praktyk,
 • arkusz hospitacji,
 • konspekt,
 • opinię opiekuna praktyk wraz z pieczątką placówki oraz pieczątką i podpisem dyrektora placówki,

Gdzie pobrać arkusz hospitacji oraz wzór konspektu?

Arkusz hospitacji oraz wzór konspektu Słuchacz uzyska bezpośrednio w placówce, w której realizuje praktyki.

Aplikuj na specjalność

Podaj swoje dane aby się zapisać.

KRAFC CONSULTING SP. Z O.O. prowadzący ISP PKU z siedzibą w Tychach (43-100 Tychy), ul. Sienkiewicza 1 wskazuje, że założenie przez Państwa konta słuchacza na stronie internetowej https://www.podyplomowka.edu.pl/ czy zarejestrowanie się na wybrane przez Państwa studia podyplomowe stanowi wyrażenie przez Państwa zgody na podanie danych osobowych. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, która jednocześnie stanowi wypełnienie przez Administratora danych obowiązku informacyjnego z art. 13. RODO.