Historia (studia zdalne) - Studia podyplomowe

Najważniejsze informacje o tej specjalności

 • kalendarz studiów podyplomowych

  3 semestry

 • znajdź odpowiednie studia podyplomowe

  Gwarancja stałej ceny i braku dodatkowych opłat

 • najlepszy wybór studiów podyplomowych to ISP

  Wykładowcy praktycy

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

  Świadectwo zgodne ze wzorem Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN)

 • wyróżnienie na studiach podyplomowych

  Kierunek uruchomiony - Dopisz się do grupy i zacznij studia

Historia (studia zdalne)

Obecne studia podyplomowe prowadzimy w oparciu o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))

Najważniejsze informacje i korzyści

 • Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu
 • Brak pracy dyplomowej i egzaminu końcowego ( w przypadku studiów podyplomowych)
 • Stała liczba semestrów.
 • Koszt za całość studiów tylko 3300,00 zł + opłata wpisowego, niezmienny przez cały okres ich trwania. Bez prowizji i dodatkowych opłat.
 • Wygodny tryb: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Małe grupy zajęciowe. Komfort i efektywna nauka.
 • Pełen program studiów dostępny w zakładce „Przedmioty”.
 • Proste i wygodne zapisy online. Wystarczy nacisnąć przycisk „Zapisz się” i przejść przez intuicyjny proces zapisu.
 • Więcej informacji pod numerem telefonu 32 787 57 47 lub e-mail: [email protected]. w przypadku studiów I stopnia [email protected]
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, sporządzone zgodnie z jego wzorem i wytycznymi.
 • Więcej informacji --> (KLIKNIJ)

Osoby, które posiadają pasje związane z naukami humanistycznymi często wyróżniają się niesamowicie analitycznymi umysłami i ponadprzeciętną umiejętnością interpretacji faktów osadzonych w konkretnych kontekście społeczno-kulturowym. To zdolności, które z powodzeniem można wykorzystać w karierze zawodowej i naukowej. Zamiast marnować potencjał i atutowe cechy w zawodach, w których nie mają one większego znaczenia, powinno się je pielęgnować i uczynić ze swoich pasji sposób na życie. Adaptacja do określonych warunków na rynku pracy polega wszakże na sprytnym i umiejętnym inwestowaniu swojego czasu i wykorzystywaniu swoich mocnych stron w tych dziedzinach, w których z łatwością można budować dzięki nim przewagę nad innymi tj. większą konkurencyjność. Instytut Studiów Podyplomowych oferuje wszystkim pasjonatom historii kierunek studiów podyplomowych Historia. To specjalność, której program polega na zintegrowanym nauczaniu historii świata oraz przekazywaniu kompetencji do nauczania tej wiedzy innych. Dzięki naszej wykwalifikowanej kadrze i najlepszym specjalistom wydobędziesz z siebie swój potencjał i z powodzeniem wykorzystasz go w życiu zawodowym. Wierzymy, że nie ma nic gorszego niż zmarnowane możliwości, dlatego stawiamy na zoptymalizowane nauczanie i zaopatrywanie naszych słuchaczy w zestaw wysokich kompetencji, dzięki którym będą oni mogli świetnie odnaleźć się na rynku pracy, pracując na dobrze płatnych i rozwijających stanowiskach. Poszerz swoje horyzonty i wykorzystaj nadarzającą się szansę - zapisz się na studia podyplomowe już dziś. Spełniaj się w wyjątkowo ważnym zawodzie, jako nauczyciel historii w szkołach zgodnie z nową reformą oświaty związaną z likwidacją gimnazjów, w tym w szkołach podstawowych i liceach. Pomagaj kształtować świadomość kulturową, narodową, etniczną a nawet wyznaniową młodym ludziom, będąc specjalistą w swojej dziedzinie. W celu dotarcia do faktów, które ułożone chronologicznie przedstawiane są w postaci narracji, historyk bada zjawiska minione i poddaje je krytycznej interpretacji, poszukując konstrukcji przyczynowo-skutkowych. Coraz większy nacisk na nauczanie tego przedmiotu to coraz większe pole manewru na rynku pracy dla osób z odpowiednimi kompetencjami - zostań jedną z nich już dziś.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe na specjalności Historia to propozycja skierowana do tych, którzy pragną uczynić kolejny krok w rozwoju swojej kariery pedagogicznej i wykorzystać umiejętności w celu polepszenia swojej przyszłości zawodowej. Studia adresowane są przede wszystkim do osób posiadających wykształcenie wyższe wraz z przygotowaniem pedagogicznym, chcącym uzyskać kwalifikacje do nauczania przedmiotu HISTORIA w szkołach zgodnie z nową reformą oświaty związaną z likwidacją gimnazjów, w tym w szkołach podstawowych i liceach. Czekamy także na wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę w zakresie historii, od czasów najdawniejszych do współczesnych i użyć zdobytych kompetencji we wszelkich rodzajach działalności związanych z tą dziedziną. Znajomość historii to posiadanie szerokich perspektyw, obiektywnego oglądu na rzeczywistość i jasności umysłu potrzebnej w każdej formie aktywności w życiu człowieka.

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania przedmiotu HISTORIA w w szkołach zgodnie z nową reformą oświaty związaną z likwidacją gimnazjów, w tym w szkołach podstawowych i liceach. Wysiłek naszej wyspecjalizowanej kadry i czołowych wykładowców nastawiony jest na jak najlepsze przekazanie szereg niezbędnych kompetencji, umiejętności i metod nauczania historii, które sprawią, że staniesz się wysoce cenionym specjalistą i bez problemu osiągniesz progres w karierze zawodowej. Zestawienie angażujących zajęć praktycznych i niesamowicie praktycznych warsztatów to gwarancja uzyskania pełnej samodzielności jako nauczyciel historii. Absolwent tej specjalności to nauczyciel potrafiący zainteresować omawianą tematyką i prezentujący ją w jasny i zrozumiały sposób z wykorzystaniem narzędzi metodycznych oraz zdobytej w czasie studiów wiedzy merytorycznej. Kończąc studia podyplomowe będziesz mógł z powodzeniem realizować program nauczania, samokształcić się, opracowywać swoje innowacyjne metody i wspierać się nowoczesnymi pomocami naukowymi. To komplet zalet, które musi posiadać każdy, kto chce osiągnąć znacznie więcej niż inni w tym zawodzie.

Perspektywy zawodowe

Dzięki ukończeniu studiów podyplomowych na specjalności Historia, zdobędziesz kwalifikacje i kompetencje uprawniające do nauczania historii w szkołach zgodnie z nową reformą oświaty związaną z likwidacją gimnazjów, w tym w szkołach podstawowych i liceach. To obiecująca dziedzina, z która z biegiem czasu będzie tylko zyskiwała na znaczeniu, generując coraz większe zapotrzebowanie na osoby z odpowiednim wykształceniem i umiejętnościami. Nie zwlekaj i wykorzystaj okazję na lepsze jutro dla siebie i swoich bliskich - zapisz się na specjalność Historia i rozwijaj swój potencjał bez ograniczeń. Korzystaj ze wsparcia najlepszych wykładowców i podbij rynek pracy.

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI SĄ DOSTOSOWANE DO NOWEJ USTAWY O OŚWIACIE (ZWIĄZANĄ Z LIKWIDACJĄ GIMNAZJÓW).

Studia realizowane są przy współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczno w Brzegu.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nazwa przedmiotu
Archeologia ziem polskich
opis

Uzyskasz wiedzę o historii ziem polskich (od pojawienia się człowieka do wczesnego średniowiecza), ze szczególnym naciskiem na kultury pradziejowe funkcjonujące na Śląsku.

Zapoznasz się z pojęciami i terminologią archeologiczną.

Dydaktyka nauczania historii (w klasach IV-VIII)
Dydaktyka nauczania historii (w szkole ponadpodstawowej)
Emisja głosu
opis

Poznasz w teorii i praktyce zasady prawidłowego posługiwania się głosem. Poznasz zasady higieny głosu, oswoisz się ze sztuką wystąpień publicznych.

Etyka zawodu nauczyciela
opis

Poznasz kodeks etyczny nauczyciela, poznasz dylematy etyczne z którymi spotyka się nauczyciel .

Historia nowożytna Polski do 1795r.
opis

Poznasz wydarzenia nowożytnej historii Polski do 1795r

Historia nowożytna powszechna
opis

Dowiesz się jak przedstawiały się przemiany kulturowe i dorobek cywilizacyjny epoki.

Poznasz ogólne prawidłowości przemian ekonomicznych i społecznych zachodzących w Europie oraz ekspansji na inne kontynenty w czasach nowożytnych.

Zgłębisz najistotniejsze problemy polityczne i stosunki międzynarodowe od XVI do XVIII wieku.

Pogłębisz wiedzę od wielkich odkryć geograficznych, przez Odrodzenie do Oświecenia na przkladach monarchii Habsburgów , historii Francji, Anglii, Rosjii

Historia Polski 1918-1944
opis

Zgłębisz historię Polski w latach 1918-1944 – Odzyskanie niepodległości przez Polskę po I wojnie światowej, problem kształtowania się granic polskich,problematyka ustrojowa – polskie konstytucje,

Dowiesz się więcej o społeczeństwie polskim i jego przemianach, jak wyglądała II wojna światowa na ziemiach polskich – różne formy walki o niepodległość, powstanie warszawskie, PKWN

Uzyskasz także wiedzę z tematyki historii powszechnej w okresie 1918-1944 –problematyka pierwszej wojny światowej, jej konsekwencje polityczne, przemiany rewolucyjne, przyczyn i przebiegu II wojny światowej,przemian zmian stosunków społecznych

Historia Polski po II wojnie światowej
opis

Uzyskasz wiedzę z zakresu najistotniejszych problemów politycznych i stosunków międzynarodowych po drugiej wojnie światowej.

Poznasz historię Polski w latach 1918-1944 – Odzyskanie niepodległości przez Polskię po I wojnie światowej, problem kształtowania się granic polskich,problematyka ustrojowa – polskie konstytucje,

Społeczeństwo polskie i jego przemiany, II wojna światowa na ziemiach polskich – różne formy walki o niepodległość, powstanie warszawskie, PKWN.

Rozwiniesz umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów.

Historia Polski XiX w.
opis

Poznasz wydarzenia historycznych na tle stosunków społecznych w różnych czasookresach, w tym:

- Historię Polski XIX w.- problem walki o niepodległość i przemiany społeczne

- Historię Powszechna XIX w.- od Cesarstwa Napoleona przez Kongres Wiedeński i jego skutki do przczyn wybuchu pierwszej wojny światowej

Historia powszechna po II wojnie światowej.
opis

Poruszymy tematy takie jak: świat po konferencjach Wielkiej Trójki, nowa mapa polityczna Europy, państwa bloku radzieckiego po II wojnie światowej, „zimna wojna”, procesy dekolonizacji, NATO i Układ Warszawski, państwa socjalistyczne w walce przeciw dominacji Związku Radzieckiego: powstanie na Węgrzech 1956,Praska Wiosna 1968, Jesień Narodów 1989.

Historia powszechna średniowieczna
opis

Zgłębisz wiedzę na temat Bizancjum we wczesnym Średniowieczu, Ekspansji arabska,Monarchii karolińskiej, Cesarstwa Ottonów, Wypraw krzyżowe, i dowiesz się więcej o Społeczeństwie feudalnym

Historia powszechna XIX w.
opis

Zapoznasz się z najistotniejszymi problemami politycznymi i stosunkami międzynarodowymi w XIX wieku.

Poznasz ogólne prawidłowości przemian ekonomicznych i społecznych zachodzących w Europie oraz na świecie w XIX wieku.

Zgłębisz przemiany kulturowe i dorobek cywilizacyjny epoki.

Historia starożytna powszechna
opis

Zgłębisz wiedzę na temat wydarzeń, dziedzictwa kulturowego , religii i obowiązującego prawa w starożytnym Egipcie, Mezopotamii, Grecji, Macedonii i Rzymie.

Historia średniowieczna Polski
opis

Zgłębisz wiedzę na temat powstania państwa polskiego, Polski od Bolesława Chrobrego do Bolesława Krzywoustego, Tesamentu Krzywoustego i jego konsekwencji –rozbicie dzielnicowe Polski.

Dowiesz się także o szczegółach Zjednoczenia Polski – panowaniu Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego, a także poznasz stosunki polsko-litewskie,stosunki polsko-krzyżackie i poznasz szczegóły Monarchii w Polsce

Nauki pomocnicze historii
opis

Zapoznasz się z problematyką wybranych dyscyplin nauk pomocniczych historii (m.in. chronologii, geografii historycznej, kartografii, heraldyki, sfragistyki i paleografii).

Poznasz podstawy warsztatowe do pracy ze źródłami i ich różnorodności (poznanie źródła historycznego, pomoc w jego krytyce i ocenie).

Zapoznasz się z możliwościami wykorzystania w nauczaniu historii wybranych nauk pomocniczych historii.
Podstawy dydaktyki
opis

Poznasz podstawowe informacje na temat dydaktyki oraz organizacja i funkcjonowanie systemu oświaty. Poznasz modele współczesnej szkoły oraz jej organizację i modelu funkcjonowanie.

Praktyka
opis

Praktyki realizowane zgodnie z regulaminem praktyk dostępnym na stronie internetowej ISP ( w stopce na dole strony), wraz z ilością godzin odpowiednich do kierunku. Prosimy zapoznać się z załącznikiem.

https://www.podyplomowka.edu.pl/regulamin-praktyk-1


Technologie informacyjne w edukacji
opis

Na tym przedmiocie poznasz: znaczenie i rolę technologii informacyjnej w edukacji. Uświadomisz sobie zagrożenia i możliwości zwiazane z komputerami i technologią informacyjną . Poznasz przygotowanie i doskonalenie nauczycieli do stosowania technologii informacyjnej.

Wstęp do badań historycznych

Termin składania dokumentów:

Dokumenty w ramach rekrutacji na rok akademicki 2024/2025 należy złożyć do 7 dni od momentu zapisu na specjalność.

Rekrutacja trwa do 30.06.2024 r.

Zasady przyjęcia:

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat pierwszej raty.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany podczas zapisów przez stronę) lub dostępny w sekretariacie,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • dowód wpłaty wpisowego 200 zł¹ *,
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (będzie ona dostępna do pobrania po przejściu procesu rekrutacji on-line).

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1

¹ Wpisowe jest zwracane tylko i wyłącznie w przypadku nie uruchomienia danej specjalności studiów.


Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat - 3300,00 zł
 • Ilość rat - 12
 • Cena za miesiąc - 275 zł
 • Wpisowe - 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Strefie Słuchacza.

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Obecnie nie mamy promocji na tę specjalność, jednak możliwe, że już niedługo znajdzie się tu coś ciekawego dla Ciebie - zajrzyj do nas!

Z tej specjalności można ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z praktyk.

Całkowite zwolnienie z praktyk dotyczy nauczycieli, które nauczają danego przedmiotu w szkole. W tym celu należy złożyć podanie do Pani dziekan WSH-E, w celu zwolnienia z praktyk do dnia 15.12.2023.

Połowa wymiaru godzin praktyk, obowiązuje nauczycieli czynnych zawodowo. W tym celu należy przedłożyć zaświadczenie od dyrektora placówki o zatrudnieniu i dołączyć do dokumentacji.

Wszystkie informacje związane z przebiegiem studiów, otrzymają Państwo pisząc na adres [email protected] lub pod numerem telefonu 32 787 57 47

Aplikuj na specjalność

Podaj swoje dane aby się zapisać.

KRAFC CONSULTING SP. Z O.O. prowadzący ISP PKU z siedzibą w Tychach (43-100 Tychy), ul. Sienkiewicza 1 wskazuje, że założenie przez Państwa konta słuchacza na stronie internetowej https://www.podyplomowka.edu.pl/ czy zarejestrowanie się na wybrane przez Państwa studia podyplomowe stanowi wyrażenie przez Państwa zgody na podanie danych osobowych. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, która jednocześnie stanowi wypełnienie przez Administratora danych obowiązku informacyjnego z art. 13. RODO.