Administracja i zarządzanie publiczne - Studia podyplomowe

Najważniejsze informacje o tej specjalności

 • kalendarz studiów podyplomowych

  2 semestry

 • znajdź odpowiednie studia podyplomowe

  Gwarancja stałej ceny i braku dodatkowych opłat

 • najlepszy wybór studiów podyplomowych to ISP

  Wykładowcy praktycy

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

  Świadectwo zgodne ze wzorem Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN)

Administracja i zarządzanie publiczne

Obecne studia podyplomowe prowadzimy w oparciu o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))

Najważniejsze informacje i korzyści

 • Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu
 • Brak pracy dyplomowej i egzaminu końcowego ( w przypadku studiów podyplomowych)
 • Stała liczba semestrów.
 • Koszt za całość studiów tylko 3300,00 zł + opłata wpisowego, niezmienny przez cały okres ich trwania. Bez prowizji i dodatkowych opłat.
 • Wygodny tryb: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Małe grupy zajęciowe. Komfort i efektywna nauka.
 • Pełen program studiów dostępny w zakładce „Przedmioty”.
 • Proste i wygodne zapisy online. Wystarczy nacisnąć przycisk „Zapisz się” i przejść przez intuicyjny proces zapisu.
 • Więcej informacji pod numerem telefonu 32 787 57 47 lub e-mail: [email protected]. w przypadku studiów I stopnia [email protected]
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, sporządzone zgodnie z jego wzorem i wytycznymi.
 • Więcej informacji --> (KLIKNIJ)

Nowoczesna administracja publiczna to sfera, w której szczególną rolę odgrywają innowacje, pomysłowe rozwiązania i wysokie kwalifikacje. Z tego również powodu tendencje rynku pracy wskazują na rosnące zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych w tej dziedzinie specjalistów. Dlatego Instytut Studiów Podyplomowych proponuje Ci studia podyplomowe na specjalności Administracja i Zarządzanie Publiczne. Mają one za zadanie przygotować przyszłe i obecne kadry urzędników służby publicznej do sprawnego funkcjonowania we współczesnej strukturze administracyjnej i świadczenia usług na najwyższym poziomie. Jeśli pragniesz realizować się w tym kierunku i podjąć pracę w obiecującym, przyszłościowym zawodzie, wybierz studia podyplomowe. Dzięki nam szybko i skutecznie zdobędziesz wszystkie potrzebne kwalifikacje i z łatwością rozpoczniesz karierę zawodową.

Adresaci studiów

Studia kierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim, które pracują w administracji publicznej, jak również do osób pragnących związać swoją przyszłość zawodową z tą sferą.

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie pełnego zestawu kwalifikacji i kompetencji potrzebnych do pracy w sektorze administracji publicznej - od najniższych stanowisk, do tych kierowniczych. Kadra Instytutu Studiów Podyplomowych składa się z czołowych wykładowców akademickich i doświadczonych specjalistów, którzy przygotują Cię do pełnienia zawodu w nowoczesnych strukturach administracji. Wraz z innowacyjnymi narzędziami i metodami pracy poznasz także pełną teorię organizacji administracji, zagadnienia dotyczące kształtowania przestrzeni społecznej i ekonomicznej państwa, oraz najnowsze rozwiązania w tym zakresie. Stawiamy szczególny nacisk na efektywne i szybkie nauczanie poprzez:

- wykłady interaktywne,

- zajęcia warsztatowo-treningowe,

- burze mózgów,

- case study,

- ćwiczenia indywidualne

- pracę w zespołach.

Perspektywy zawodowe

Studia podyplomowe na specjalności Administracja i Zarządzanie Publiczne wyposażą Cię w cenne kompetencje i kwalifikacje, które sprawią, że bez żadnych trudności podejmiesz pracę w olbrzymim sektorze administracji publicznej. Jako absolwent zostaniesz wyposażony w komplet wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych umożliwiających samodzielne pełnienie obowiązków zawodowych i świadczenie usług na wysokim, konkurencyjnym poziomie.

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nazwa przedmiotu
Akty prawa miejscowego
opis

Poznasz definicje prawa miejscowego, dowiesz się co to jest prawo miejscowe i kto je ustanawia oraz w jakich sprawach się je stosuje.

Partnerstwo-publiczno-prywatne i partnerstwo publiczno-społeczne
opis

Dowiesz się czym jest partnerstwo publiczno-prywatne i jakie ustawy je regulują.

Poznasz przykłady PPP, dowiesz się także jakie niesie za sobą zagrożenia.

Podstawy makro i mikroekonomii
opis

Poznasz podstawowe pojęcia i zależności ekonomiczne.

Zgłębisz teorię poszczególnych podmiotów gospodarczych oraz na podstawie przykładów zauważysz zależności i nauczysz się ich interpretacji.

Podstawy prawa cywilnego , umowy w administracji
opis

Przekażemy wiedzę dotyczącą istoty prawa cywilnego i jego podstawowych mechanizmów; zapoznasz się z podstawowymi aktami prawnymi z zakresu prawa cywilnego;

Poznasz podstawowe instytucje prawne z części ogólnej kodeksu cywilnego;

Poznasz podstawowe mechanizmy działania instytucji prawa prywatnego w zakresie regulowania relacji między osobami fizycznymi i prawnym, w tym Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Nauczysz się stosowania podstawowych norm prywatnoprawnych i dostrzegania związków prawa prywatnego z innymi gałęziami prawa.
Podstawy prawoznawstwa
opis

Przekażemy elementarną wiedzę o podstawowych pojęciach dyskursu prawnego, elementarnych koncepcjach teoretycznych oraz o instytucjach prawnych;

Ukształtujesz także umiejętności praktyczne na najbardziej podstawowym poziomie, w tym umiejętność analizy aktów normatywnych
Polityka regionalna Polski i UE
opis

Dowiesz się czym jest polityka regionalna Polski i UE.

Zglebisz perspektywy finansowe 2000-2006 , w tym Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa, Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Poznasz także perspektywy finansowe 2007-2013.

Pomoc publiczna
opis

Pomoc publiczna – jako ingerencja instytucji państwowych, przyznająca pomoc pojedynczym podmiotom gospodarczym. Przybliżymy czym jest i na czym polega praca tego organu.

Dowiesz się komu należy się pomoc i jakie są kryteria przyznawania pomocy publicznej , poznasz także jej formy.

Prawo administracyjne materialne
opis

Poznasz Prawo administracyjne materialne jako dział prawa administracyjnego, obejmujący powszechnie obowiązujące normy zawarte w przepisach prawa.

Poznasz także rodzaje norm prawa administracyjnego materialnego, a także kryterium przedmiotowe prawa administracyjnego materialnego.

Prawo finansów publicznych
opis

Zdobędziesz wiedzę z zakresu finansów publicznych, a także z zakresu głównych obszarów finansów publicznych.

Poznasz aspekty systemu finansowego, różnice pomiędzy finansami publicznymi a prywatnymi, funkcje finansów publicznych, prawne aspekty systemu podatkowego.

Zdobędziesz wiedzę praktyczną na temat źródeł dochodu budżetu państwa.

Prawo podatkowe
opis

Poznasz definicję prawa podatkowego w Polsce.

Dowiesz się jak klasyfikuje się podatki, a także co to jest przerzucalność podatkowa.


Prawo pracy dla urzedników administracji publicznej
opis

Poznasz prawo pracy dla urzędników administracji publicznej jako szczególny rozdział prawa pracy.

Prawo ustrojowe administracji publicznej , organizacja i zadania
opis

Poznasz definicję prawa administracji publicznej, czym jest , czym się zajmuje i czego właściwie dotyczy.

Dowiesz się z jakich trzech elementów składa się prawo administracyjne oraz czym jest prawo administracyjne jako prawo publiczne.

Prawo zamówień publicznych
opis

Wyjaśnimy czym zajmuje się prawo zamówień publicznych jako ustawa regulująca kwestie prawne związane z zamówieniami publicznymi.

Procedury administracyjne
opis

Poznasz regulacje postępowania administracyjnego w Polsce.

Zgłębisz zakres regulacji Kodeksu postępowania administracyjnego, oraz zasady i rodzaje postępowania administracyjnego.

Poznasz organy administracji publicznej. Dowiesz się jakie są strony i uczestnicy postępowania.

Zarządzanie w administracji publicznej
opis

Zrozumiesz istotę i metody zarządzania publicznego.

Nauczysz się działać zgodnie z zasadami organizacji urzędów administracji publicznej, przygotowywać dokumenty określające organizację urzędów administracji, wykorzystywać metody i techniki selekcji pracowników, skutecznie motywować pracowników, wykorzystywać systemy oceny pracowników, organizować pracę zespołu pracowniczego.

Termin składania dokumentów:

Dokumenty w ramach rekrutacji na rok akademicki 2024/2025 należy złożyć do 7 dni od momentu zapisu na specjalność.

Rekrutacja trwa do 30.06.2024 r.

Zasady przyjęcia:

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat pierwszej raty.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany podczas zapisów przez stronę) lub dostępny w sekretariacie,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • dowód wpłaty wpisowego 200 zł¹ *,
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (będzie ona dostępna do pobrania po przejściu procesu rekrutacji on-line).

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1

¹ Wpisowe jest zwracane tylko i wyłącznie w przypadku nie uruchomienia danej specjalności studiów.


Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat - 3300,00 zł
 • Ilość rat - 12
 • Cena za miesiąc - 275 zł
 • Wpisowe - 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Strefie Słuchacza.

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Obecnie nie mamy promocji na tę specjalność, jednak możliwe, że już niedługo znajdzie się tu coś ciekawego dla Ciebie - zajrzyj do nas!

Brak konieczności realizowania praktyk.

Studia podyplomowe Administracja
i Zarządzanie Publiczne

Nowoczesna administracja publiczna to sfera, w której szczególną rolę odgrywają innowacje, pomysłowe rozwiązania i wysokie kwalifikacje. Z tego również powodu tendencje rynku pracy wskazują na rosnące zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych w tej dziedzinie specjalistów. Dlatego Instytut Studiów Podyplomowych proponuje Ci studia podyplomowe na specjalności Administracja i Zarządzanie Publiczne. Mają one za zadanie przygotować przyszłe i obecne kadry urzędników służby publicznej do sprawnego funkcjonowania we współczesnej strukturze administracyjnej i świadczenia usług na najwyższym poziomie. Jeśli pragniesz realizować się w tym kierunku i podjąć pracę w obiecującym, przyszłościowym zawodzie, wybierz studia podyplomowe. Dzięki nam szybko i skutecznie zdobędziesz wszystkie potrzebne kwalifikacje i z łatwością rozpoczniesz karierę zawodową.

Adresaci studiów

Studia kierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim, które pracują w administracji publicznej, jak również do osób pragnących związać swoją przyszłość zawodową z tą sferą.

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie pełnego zestawu kwalifikacji i kompetencji potrzebnych do pracy w sektorze administracji publicznej - od najniższych stanowisk, do tych kierowniczych. Kadra Instytutu Studiów Podyplomowych składa się z czołowych wykładowców akademickich i doświadczonych specjalistów, którzy przygotują Cię do pełnienia zawodu w nowoczesnych strukturach administracji. Wraz z innowacyjnymi narzędziami i metodami pracy poznasz także pełną teorię organizacji administracji, zagadnienia dotyczące kształtowania przestrzeni społecznej i ekonomicznej państwa, oraz najnowsze rozwiązania w tym zakresie. Stawiamy szczególny nacisk na efektywne i szybkie nauczanie poprzez:

- wykłady interaktywne,

- zajęcia warsztatowo-treningowe,

- burze mózgów,

- case study,

- ćwiczenia indywidualne

- pracę w zespołach.

Perspektywy zawodowe

Studia podyplomowe na specjalności Administracja i Zarządzanie Publiczne wyposażą Cię w cenne kompetencje i kwalifikacje, które sprawią, że bez żadnych trudności podejmiesz pracę w olbrzymim sektorze administracji publicznej. Jako absolwent zostaniesz wyposażony w komplet wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych umożliwiających samodzielne pełnienie obowiązków zawodowych i świadczenie usług na wysokim, konkurencyjnym poziomie.

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Aplikuj na specjalność

Podaj swoje dane aby się zapisać.

KRAFC CONSULTING SP. Z O.O. prowadzący ISP PKU z siedzibą w Tychach (43-100 Tychy), ul. Sienkiewicza 1 wskazuje, że założenie przez Państwa konta słuchacza na stronie internetowej https://www.podyplomowka.edu.pl/ czy zarejestrowanie się na wybrane przez Państwa studia podyplomowe stanowi wyrażenie przez Państwa zgody na podanie danych osobowych. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, która jednocześnie stanowi wypełnienie przez Administratora danych obowiązku informacyjnego z art. 13. RODO.