Psychodietetyka (studia zdalne) - Studia podyplomowe

Najważniejsze informacje o tej specjalności

 • kalendarz studiów podyplomowych

  3 semestry

 • najlepszy wybór studiów podyplomowych to ISP

  Wykładowcy praktycy

 • najlepszy wybór studiów podyplomowych to ISP

  Nacisk na zajęcia praktyczne (dopasowane do programu nauczania)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

  Świadectwo zgodne ze wzorem Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN)

Psychodietetyka (studia zdalne)

Obecne studia podyplomowe prowadzimy w oparciu o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))

Najważniejsze informacje i korzyści

 • Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu
 • Brak pracy dyplomowej i egzaminu końcowego
 • Stała liczba semestrów.
 • Koszt za całość studiów tylko 5800,00 zł + opłata wpisowego, niezmienny przez cały okres ich trwania. Bez prowizji i dodatkowych opłat.
 • Wygodny tryb: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Małe grupy zajęciowe. Komfort i efektywna nauka.
 • Pełen program studiów dostępny w zakładce „Przedmioty”.
 • Proste i wygodne zapisy online. Wystarczy nacisnąć przycisk „Zapisz się” i przejść przez intuicyjny proces zapisu.
 • Więcej informacji pod numerem telefonu 32 787 57 47 lub e-mail: [email protected].
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, sporządzone zgodnie z jego wzorem i wytycznymi.
 • Więcej informacji --> (KLIKNIJ)

Studia podyplomowe online z psychodietetyki są dedykowane osobom zainteresowanym połączeniem psychologii i dietetyki w kontekście zdrowego odżywiania i rozwoju osobistego. Program ten ma na celu przygotowanie specjalistów, którzy posiadają wiedzę zarówno z zakresu psychologii, jak i dietetyki, aby móc skutecznie wspierać i doradzać klientom w kwestiach związanych z odżywianiem, zmianą nawyków żywieniowych oraz aspektami emocjonalnymi z nimi związanymi.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe z psychodietetyki są skierowane przede wszystkim do osób, które posiadają wykształcenie w dziedzinie psychologii lub dietetyki i pragną poszerzyć swoje kompetencje oraz pogłębić wiedzę w obszarze łączenia tych dwóch dziedzin. Program jest atrakcyjny dla psychologów, dietetyków, terapeutów, coachów oraz innych specjalistów związanych z dziedziną zdrowia i odżywiania.

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych z psychodietetyki jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności umożliwiające skuteczną diagnozę i ocenę zachowań związanych z żywieniem oraz emocjami. Program kładzie nacisk na zdobycie wiedzy na temat psychologicznych uwarunkowań związanych z jedzeniem, takich jak zaburzenia odżywiania, nadwaga, otyłość, bulimia czy anoreksja. Studenci uczą się również rozumienia mechanizmów powiązań między umysłem a ciałem, wpływu emocji na wybory żywieniowe oraz strategii motywacyjnych i terapeutycznych stosowanych w pracy z klientami.

Perspektywy zawodowe

Studia podyplomowe z psychodietetyki otwierają szerokie perspektywy zawodowe dla absolwentów. Po ukończeniu programu, osoby posiadające takie wykształcenie mogą pracować jako specjaliści ds. zdrowego odżywiania, terapeuci odżywiania, doradcy żywieniowi, psychoterapeuci specjalizujący się w obszarze odżywiania. Absolwenci mogą również prowadzić własne poradnie dietetyczne lub gabinety terapeutyczne oraz współpracować z ośrodkami medycznymi, klinikami, szkołami, klubami fitness czy organizacjami zajmującymi się promocją zdrowego stylu życia.


W dzisiejszych czasach, kiedy coraz większa liczba osób zwraca uwagę na zdrowe odżywianie i dbałość o psychospołeczne aspekty zdrowia, specjaliści z zakresu psychodietetyki są coraz bardziej poszukiwani. Studia podyplomowe online z psychodietetyki zapewniają absolwentom solidne podstawy teoretyczne i praktyczne, które umożliwiają im skuteczną pracę w obszarze zdrowego odżywiania i wsparcia klientów w osiąganiu ich celów związanych z żywieniem i emocjami.

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI SĄ DOSTOSOWANE DO NOWEJ USTAWY O OŚWIACIE (ZWIĄZANĄ Z LIKWIDACJĄ GIMNAZJÓW).

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Podstawa prawna

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nazwa przedmiotu
Dialog motywujący.
Elementy terapii poznawczo - behawioralnej a zmiana nawyków żywieniowych.
Aktywności fizyczna (fizjologia, znaczenie dla zdrowia i redukcji masy ciała).
Budowanie trwałych relacji z pacjentem – sztuka komunikacji.
Coaching żywienia jako narzędzie do trwałej zmiany nawyków żywieniowych.
Coaching żywienia jako narzędzie trwałej zmiany nawyków żywieniowych.
Dietetyka – podstawowe zagadnienia.
Dietoterapia nadwagi i otyłości.
Emocje a jedzenie.
Fizjologia żywienia.
Konsekwencje psychologiczne i społeczne otyłości i nadwagi u dzieci, młodzieży dorosłych.
Mody żywieniowe, a medycyna oparta na faktach.
Pierwsza i kontrolna wizyta u psychodietetyka z wykorzystaniem narzędzi psychodietetycznych.
Podstawy zdrowego odżywiania dzieci, młodzieży i dorosłych.
Popularne choroby dietozależne i ich dietoterapia.
Poradnictwo psychodietetyczne krok po kroku.
Praktyka mindfulness i mindful eating w kontekście zachowań żywieniowych.
Promocja zdrowego stylu życia
Przyczyny nadmiernego jedzenia.
Psychologia jedzenia.
Psychologia odchudzania.
Psychologia zmiany i wyznaczanie celu.
Rodzinne uwarunkowania nadwagi i otyłości.
Stres (przyczyny, konsekwencje, sposoby radzenia sobie ze stresem).
Warsztaty kulinarne.
Ważne pojęcia w psychodietetyce (m.in. głód, apetyt, dieta, masa ciała, idealna masa ciała, BMI).
Zaburzenia odżywiania
Zasady i narzędzia do układania jadłospisów.

Termin składania dokumentów:

Dokumenty w ramach rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 należy złożyć do 7 dni od momentu zapisu na specjalność.

Rekrutacja trwa do 29.02.2024 r.

Zasady przyjęcia:

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat pierwszej raty.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany podczas zapisów przez stronę) lub dostępny w sekretariacie,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • dowód wpłaty wpisowego 200 zł¹ *,
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (będzie ona dostępna do pobrania po przejściu procesu rekrutacji on-line).

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1

¹ Wpisowe jest zwracane tylko i wyłącznie w przypadku nie uruchomienia danej specjalności studiów.


Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat - 5800,00 zł
 • Ilość rat - 12
 • Cena za miesiąc - 483.33333333333 zł
 • Wpisowe - 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Strefie Słuchacza.

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.

Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Obecnie nie mamy promocji na tę specjalność, jednak możliwe, że już niedługo znajdzie się tu coś ciekawego dla Ciebie - zajrzyj do nas!

Aplikuj na specjalność

Podaj swoje dane aby się zapisać.

KRAFC CONSULTING SP. Z O.O. prowadzący ISP PKU z siedzibą w Tychach (43-100 Tychy), ul. Sienkiewicza 1 wskazuje, że założenie przez Państwa konta słuchacza na stronie internetowej https://www.podyplomowka.edu.pl/ czy zarejestrowanie się na wybrane przez Państwa studia podyplomowe stanowi wyrażenie przez Państwa zgody na podanie danych osobowych. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, która jednocześnie stanowi wypełnienie przez Administratora danych obowiązku informacyjnego z art. 13. RODO.