Pedagogiczne konteksty komunikacji

Zdjęcia z zajęć "Pedagogiczne konteksty komunikacji" prowadzonych w ramach studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne