WebQuest - Metody aktywizujące z wykorzystaniem narzędzi TIK 30.09.2021

WebQuest

-poznajemy metodę webqestu, jego wady, zalety oraz rolę nauczyciela podczas realizacji zadań w przygotowanym webqeście dla uczestników pt „Aktywne metody nauczania w szkole – webqest”

-tworzymy samodzielnie materiały dla uczniów: google sites, padlet, genial.ly

- podsumowanie spotkania, wymiana spostrzeżeń, wskazówek – mentimeter, jamboard

Cel ogólny: Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, w obsłudze narzędzi TIK, służących do wprowadzania na lekcjach metod aktywizujących.

Cele szczegółowe:

Dzięki szkoleniu uczestnik:

- pozna główne założenia i formy organizacji zajęć opartych na metodzie webquestu

- zdobędzie umiejętność wykorzystania ogólnodostępnych, darmowych narzędzi do tworzenia webquestów: genial.ly, padlet, google sites

- nauczy się dyskutować ze sceptykami o metodzie webquestu (np. z rodzicami uczniów)

- doświadczy metody webqestu na zajęciach warsztatowych


Prowadzący: Ewelina Królik

Doświadczony praktyk, który wszystkie proponowane przez siebie narzędzia wykorzystuje na swoich zajęciach z uczniami dorosłymi. Trener kadr pedagogicznych i kierowniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych z zakresu obsługi aplikacji, programów i platform edukacyjnych. Zawodowo związana z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Wspólnota Polska jako trener lokalny projektu Lekcja Enter dla kadr szkół województwa mazowieckiego