​TEMPTEMPERAMENT NAUCZYCIELA I UCZNIÓW JAKO TWÓRCZY SPOSÓB PATRZENIA NA ICH POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI

Opis: Ludzie różnią się od siebie, między innymi posiadając odmienne temperamenty. W czasie warsztatu przyjrzymy się możliwym skutkom tej różnorodności w klasie szkolnej oraz obdarzymy refleksją wyzwania rozwojowe dla każdego z temperamentów.

Dla kogo: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele szkół podstawowych, pedagodzy, studenci, animatorzy, osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą, rodzice

Prowadzący: Izabela Dyrda

Liczba uczestników: 12-20

Terminy: wkrótce