047 AO Metoda ruchu rozwijającego wg V. Sherborne (poziom 1)

Cel szkolenia:

Posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka o prawidłowym rozwoju, jak i w terapii zaburzeń rozwojowych.

Opis szkolenia:

Certyfikowane szkolenie dające uprawnienia do pracy metodą. Składa się z sesji praktycznych i teoretycznych. Uczestnicy zapoznają się z założeniami i filozofią metody, poznają autorkę V. Sherborne i jej inspirację analizą ruchu R. Labana. W teorii i praktyce uczą się świadomie używać Ruchu jako narzędzia do budowania relacji na poziomie ciała, przestrzeni i osób w tej przestrzeni.

Ramowy harmonogram szkolenia:

- wprowadzenie do metody,

- sesja wstępna integracyjna,

- autorka, założenia i cele SDM,

- analiza ruchu wg R. Labana,

- sesja praktyczna (omówienie),

- istota SDM,

- przykłady dobrej praktyki (wideo z Belgii, Anglii…),

- sesja ruchowa (kreatywność i analiza ruchu w praktyce),

- budowa i planowanie zajęć.

Czas trwania: 14 godz.


Informacje dodatkowe:

  • każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat,
  • opłaty za szkolenie należy dokonywać na nr konta bankowego: 23 1090 2141 0000 0001 2350 0758,
  • w przypadku zebrania się grupy, uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo bądź telefonicznie.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr telefonu: 515-403-148, 512-542-904.