ROZWÓD - JAK WSPIERAĆ UCZNIA I JEGO RODZINĘ W SYTUACJI TRUDNEJ

Opis: Rozwód, mimo zmieniającej się rzeczywistości społecznej, pozostaje dla człowieka najbardziej stresującą sytuacją w całym życiu. Dla dorosłego człowieka, i jeszcze bardziej dla dziecka. którego rodzice podjęli lub są w trakcie podejmowania takiej decyzji. Szkolenie jest odpowiedzią na rosnąca liczbę rozwodów,a więc też dzieci, które potrzebują wsparcia osób dorosłych, w tym nauczycieli. Szkolenie będzie miało trzyczęściową strukturę, dzięki której obdarzymy uwagą temat rozwodu i wsparcia dziecka i jego rodziców z perspektywy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej. W szczególności poruszymy w rozważaniach obszary:

  • skali zjawiska rozwodów, problemom i rozwiązaniom prawnym , w tym opieki rodzicielskiej
  • psychologicznych skutków rozstania rodziców dla dzieci w różnym wieku rozwojowym
  • sposobom wsparcia dziecka i jego rodziców przez nauczyciela, wychowawcę

Dla kogo: nauczyciele, wychowawcy, rodzice

Osoby prowadzące:

  • Ida Szwed- psycholog , logopeda, terapeuta rodzin, wykładowca akademicki
  • Martyna Miszczyk-Mazek- adwokat, radca prawny z bogatym doświadczeniem w zakresie prawa rodzinnego
  • Izabela Dyrda- pedagog

Godzina: 16.00-18.30

Informacje dodatkowe:

  • opłaty za warsztat należy dokonywać bezpośrednio przed szkoleniem, gotówką
  • informację potwierdzającą termin warsztatu uczestnicy otrzymają w przypadku zebrania się grupy

Prowadzący:

Izabela Dyrda
Nauczyciel przedszkolny, wczesnoszkolny, oligofrenopedagog, arteterapeuta. Od lat pracuje z dziećmi, młodzieżą , studentami i nauczycielami. Wykładowca Akamemii Muzycznej w Katowicach oraz Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach.