Rozwiązywanie konfliktów 18.11.2021

Rozwiązywanie konfliktów – jest to niezbędna umiejętność, aby pracować w grupie, podobnie niezbędna jest też wiedza, że pomiędzy ludźmi dochodzi i będzie dochodzić do konfliktów i nie ma w tym nic złego, pod warunkiem, że strony nie posuwają się do nieetycznych czynów, aby ten konflikt rozwiązać.

Cel: zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania konfliktem, poprzez, udrożnienie komunikacji, przyjęcie postaw integracyjnych, wypracowanie strategicznych rozwiązań

Efekty:

Po szkoleniu uczestnik:

 • Rozumie mechanikę sytuacji konfliktowych
 • Potrafi przygotować się i poprowadzić w bezpiecznych warunkach rozmowy na tematy niosące duży ładunek emocjonalny
 • Potrafi sprawnie kierować konfliktem
 • Budować bezkonfliktową komunikację w zespole
 • Bronić się przed manipulacją

Treści:

 • Przyczyny powstawania konfliktów
 • Anatomia konfliktu
 • Rozwiązywanie konfliktu
 • Konflikt w Twoim środowisku
 • Metody kierowania konfliktem
 • Sposoby rozwiązywania sporów
 • Kompromis, współpraca
 • Czy całkowite wyeliminowanie konfliktów jest możliwe?

Prowadzący: Aleksandra Kruszyńska

Czas trwania: 3 h zegarowe