ROLA ZMYSŁÓW W WYCHOWANIU I UCZENIU SIĘ

Opis: Do niedawna mówiono o pięciu podstawowych zmysłach. Dziś wiadomo, że bram, przez które docierają do człowieka informacje o otaczającym świecie jest więcej. W czasie warsztatu, poprzez praktyczne ćwiczenia omówimy rolę zmysłów w uczeniu się i zachowaniu oraz wybrane deficyty w pracy zmysłów dziecka.

Dla kogo: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele szkół podstawowych, pedagodzy, studenci, animatorzy, osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą, rodzice

Prowadzący: Izabela Dyrda

Liczba uczestników: 12-20

Godziny: 16.00-19.00

Informacje dodatkowe:

  • opłaty za warsztat należy dokonywać bezpośrednio przed warsztatem, gotówką
  • informację potwierdzającą termin warsztatu uczestnicy otrzymają w przypadku zebrania się grupy

Jeżeli zainteresował Cię ten warsztat i chciałbyś zorganizować go w swojej szkole, placówce lub innej przestrzeni, zapraszamy serdecznie do kontaktu telefonicznego; 515266908