DEFICYTY W PRACY ZMYSŁÓW DZIECKA I SPOSOBY WSPIERANIA GO W PROCESIE UCZENIA SIĘ

Opis: Zmysły to drogi, którymi przyjmujemy bodźce ze świata i na ich postawie budujemy pojęcia o nim, zdobywamy informacje o nas samych, o naszych kompetencjach, potrzebach, o innych ludziach, o przyrodzie, słowem: o wszystkim. Zmysły dziecka są postawą jego zachowania i uczenia się. Kłopoty w przyjmowaniu i integrowaniu bodźców z różnych obszarów wpływają i na emocje i na procesy poznawcze. Do niedawna mówiono o pięciu podstawowych zmysłach. Dziś wiadomo, że bram, przez które docierają do człowieka informacje o otaczającym świecie jest więcej. W czasie warsztatu omówimy rolę zmysłów w uczeniu się i zachowaniu oraz wybrane deficyty w pracy zmysłów dziecka i realne sposoby wsparcia dziecka.

Dla kogo: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele szkół podstawowych, pedagodzy, studenci, animatorzy, osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą, rodzice.

Prowadzący: Izabela Dyrda

Liczba uczestników: 12-30

Godziny: 17.00-19.00,

19.00-19.30 konsultacje dla zainteresowanych

Informacje dodatkowe:

  • Płatności prosimy dokonywać w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem warsztatu na konto: BNP PARIBAS 47160014621888238610000001 W tytule przelewu prosimy wpisać nazwę warsztatu : ROLA ZMYSŁÓW
  • informację potwierdzającą termin warsztatu uczestnicy otrzymają w przypadku zebrania się grupy

Kontakt telefoniczny: 515403191
Email: [email protected]