QUO VADIS SCHOLA? OD KULTURY NAUCZANIA DO KULTURY UCZENIA SIĘ

Opis: Kultura nauczania oparta jest na metodach podawczych. Stroną aktywną jest w tym podejściu nauczyciel, uczniom zaś przypada rola biernych odbiorców wiedzy. Celem tego podejścia jest możliwie wierne reprodukowanie podanej wiedzy, podczas gdy sukces jednostek i całych narodów zależy od kreatywności i innowacyjności, czyli od umiejętności odchodzenia od tego, co już wiemy. Dziś coraz więcej osób widzi, że tradycyjny model szkoły wyczerpał swoje możliwości i trzeba szukać nowych rozwiązań na miarę XXI wieku.

Odejście od kultury nauczania i przejście do kultury uczenia się nie jest łatwe, bo wymaga krytycznej refleksji, wizji i odwagi. Ale efekty są imponujące. Zadaniem nauczycieli przestaje być ciągłe nauczanie. Aby uczniowie mogli uczyć się w najefektywniejszej formie, czyli przez własną aktywność, nauczyciele muszą stworzyć im ku temu odpowiednie warunki...
O tym jak zacząć, co można zrobić już dziś, jak obudzić szkoły do zmiany opowie w otwartym WYKŁADZIE dr Marzena Żylińska


Prowadząca: Dr Marzena Żylińska jest metodykiem, prezesem fundacji BUDZĄCA SIĘ SZKOŁA, autorką wielu publikacji z zakresu neurodydaktyki. Jej fascynacji najnowszymi badaniami i odkryciami na temat pracy mózgu i uczenia się towarzyszy wierność wychowawczym poglądom Janusza Korczaka/

Dla kogo: nauczyciele , rodzice, studenci

Maksymalna liczba uczestników: 30

Godziny: 15.00-16.30

Informacje dodatkowe:

  • opłaty za wykład należy dokonywać bezpośrednio przed wykładem, gotówką (prosimy przybyć kwadrans przed 15.00)
  • informację potwierdzającą zapisanie się otrzymają Państwo emailem.