Przemoc w rodzinie-diagnoza,wstępna profilaktyka

Od lat problem przemocy w rodzinie jest mocno nagłaśniany w mediach, powtarzane są pytania zarówno o przyczyny zjawiska, jak i jego objawy oraz reguły profilaktyki i prewencji.

Celem kursu jest prezentacja możliwości psychologicznych i pedagogicznych w tym zakresie.

Program szkolenia obejmuje:

1 Objawy czterech podstawowych form przemocy w rodzinie:

zaniedbania opiekuńczego, przemocy fizycznej, przemocy psychicznej i przemocy seksualnej

2 Wskazanie źródeł informacji przydatnych w diagnozie i sposobów korzystania z nich

3 Prezentacja psychologicznych metod diagnozy przemocy.

Omówienie wartości orzeczniczej opiniodawczej tych metod.

4 Prawne aspekty postępowania w sprawach przemocy domowej.

5 Terapia sprawców przemocy

Prowadzący dr Zbigniew Marten- psycholog,wykładowca akademicki, były biegły sądowy

Czas trwania kursu 8 godzin dydaktycznych

W przypadku zebrania grupy 10 osób możliwość zorganizowania kursu w placówce słuchaczy