​PIOSENKI I ZABAWY SŁOWNO -RUCHOWE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ.

Opis: Fakty są przykre i niepokojące: nie śpiewamy i nie muzykujemy z dziećmi, z uczniami, nawet w podstawowym zakresie. Tymczasem wyniki badań naukowych (a także doświadczenie każdego człowieka) pokazują jak ważna dla harmonijnego rozwoju jest muzyka i sztuka w ogóle, jak niedyrektywnie wspiera rozwój poznawczy, emocjonalny oraz motywację od działania oraz pomaga stworzyć w zespole dobrą atmosferę.W czasie warsztatu poznamy piosenki, rytmizacje , zawołania, zabawy muzyczno-ruchowe przydatne w edukacji wczesnoszkolnej. Nie trzeba mieć wykształcenia muzycznego, nie trzeba na niczym grać, można nawet twierdzić do dnia warsztatu, że "słoń nadepnął na ucho". Trzeba tylko przyjść, podjąć staranie i ucieszyć się wspólnym śpiewaniem.

Prowadzący: Izabela Dyrda

Liczba uczestników: 12- 20

Godziny: 16.00-18.15