Model odwróconej lekcji - szansą na aktywność ucznia. Metody aktywizujące z wykorzystaniem narzędzi TIK. 24.09.2021

Nowy rok pod znakiem ciągłych zmian? Przeładowana podstawa? Zbyt liczne klasy? Brak sprzętu multimedialnego w sali? Słabe łącze internetowe w szkole? Postaw na odwróconą klasę!

Czy 45 minut to za mało aby pomóc wszystkim uczniom? Czy masz w swojej klasie uczniów, którzy nudzą się bo umieją już więcej? A może masz takich, którzy nie nadążają za tokiem lekcji? Czy czujesz, że praca domowa nie spełnia swojej funkcji? A gdyby tak zamienić szkołę i dom rolami? Na tym polega metoda odwróconej lekcji.

Cel ogólny: Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, w obsłudze narzędzi TIK, służących do wprowadzania na lekcjach metod aktywizujących.

Cele szczegółowe:

Dzięki szkoleniu uczestnik:

- pozna główne założenia i formy organizacji zajęć opartych na metodzie odwróconej klasy

- zdobędzie umiejętność wykorzystania ogólnodostępnych, darmowych narzędzi do tworzenia i wyszukiwania zadań dla swoich uczniów: learningapps, wordwall, youtube, khanacademy

- nauczy się formować atrakcyjne zajęcia: umieszczać linki, zadania i materiały dla swoich uczniów na ogólnodostępnych, darmowych platformach: padlet, genial.ly

ODWRÓCONA KLASA

- poznajemy charakterystyczne elementy metody odwróconej klasy, rolę i zadania nauczyciela

- przyglądamy się zaletom i wadom metody odwróconej klasy

- przeglądamy dostępne materiały online: platformy, biblioteki, kanały z filmami

- tworzymy samodzielnie materiały dla uczniów: quizziz, learningaps, wordwall

- korzystamy z gotowych zasobów: bazy słownikowe, platformy edukacyjne, materiały audiowizualne,

-udostępniamy materiały naszym uczniom: genially, padlet

Zajęcia odbywają się w wirtualnym pokoju przy użyciu ogólnodostępnego narzędzia Google Meet. Uczestnicy szkolenia wcześniej otrzymują link potrzebny do dołączenia do spotkania. Jedynym warunkiem jest posiadanie lub założenie konta na stronie GOOGLE.

Zajęcia poprzedzone są samodzielnym zapoznaniem się z materiałami (uczestnicy na sobie doświadczają metody odwróconej klasy)

Prowadzący: Ewelina Królik

Doświadczony praktyk, który wszystkie proponowane przez siebie narzędzia wykorzystuje na swoich zajęciach z uczniami dorosłymi. Trener kadr pedagogicznych i kierowniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych z zakresu obsługi aplikacji, programów i platform edukacyjnych. Zawodowo związana z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Wspólnota Polska jako trener lokalny projektu Lekcja Enter dla kadr szkół województwa mazowieckiego