Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy 9.11.2021

Agresja, przemoc i mobbing bardzo często utożsamiane są ze sobą i w języku potocznym traktowane zamiennie. Nie są jednak tym samym, o czym co roku przekonuje się znaczna część pracowników na każdym z kontynentów. Jakie są między nimi różnice? Jakie kryteria są niezbędne, by uznać konkretne zachowanie za mobbing? Czy Ty sam/a mógłbyś być mobberem? Zapraszam do przyjrzenia się zjawisku mobbingu i dyskryminacji, warunkom brzegowym w jakich do niego dochodzi, wreszcie sposobom reagowania i przeciwdziałania w miejscu pracy.

Cel: zwiększenie świadomości dotyczącej specyfiki zjawiska mobbingu i dyskryminacji

Efekty:

Po szkoleniu uczestnik:

· Potrafi rozróżnić agresję od przemocy i mobbingu

· Zna typologię zachowań mobbingowych

· Rozpoznaje cechy mobbera

· Potrafi poddać refleksji mechanizm dyskryminacji i wiktymizacji

Treści:

· Agresja, przemoc, mobbing- terminologia i specyfika zjawiska

· Portret sprawcy i ofiary

· Typologia technik

· Dyskryminacja i wiktymizacja jak przebiega i od czego zależy?

Prowadzący:

Magdalena Lipiak - Psycholog, psychoterapeuta, doradca zawodowy, trener biznesu. Interesuje się psychologią wychowawczą, społeczną i stosowaną. Aktualnie pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, wcześniej przez wiele lat w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach. Prowadzi własny gabinet psychologiczny.

Współpracuje z Trzecim sektorem oraz instytucjami oświatowymi i pomocowymi, prowadząc szkolenia, warsztaty, realizując projekty z zakresu kompetencji miękkich oraz doradztwa zawodowego. Posiada licencję na prowadzenie diagnozy testami: Kompas Kariery Crown, Personality ID oraz MTQ48 z odporności psychicznej. Jest autorką materiałów dla doradców zawodowych, artykułów zamieszczanych w „Wiedzy i Praktyce” oraz na stronach internetowych. Prywatnie dumna mama dwóch córek: Majki (Fundacja Leżę i Pracuję) oraz Zuzy, studentki II roku.

Czas trwania: 1,5h (zegarowe)