​KOLEGIALNOŚĆ – WSPÓLNOTA NAUCZYCIELI

Opis: Ideą warsztatu jest podzielenie się praktycznymi sposobami budowania wspólnoty nauczycieli, która wykluczałaby między nimi rywalizację, a zakładałaby rozwój wspólnoty i każdego nauczyciela z osobna. Prowadzony poprzez praktyczne działania, warsztat umożliwi uczestnikom refleksję nad fundamentami pracy zgodnej z ideą kolegialności takimi jak wolność, odpowiedzialność, szacunek, trud własnego rozwoju, życzliwość, współpraca.

Dla kogo: nauczyciele, pedagodzy, studenci kierunków pedagogicznych, kolegia nauczycielskie w ramach rady szkoleniowej

Prowadzący: Izabela Dyrda

Liczba uczestników: 12-20

Godzina: 16.00-18.15.