Jak rozmawiać z rodzicami? O prawdziwym zrozumieniu słów kilka...

Szkolenie skierowanie jest do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą,które z racji swojej pracy na co dzień również współpracują z rodzicami swoich podopiecznych.

Podczas spotkania przedstawione i przećwiczone zostaną zasady zbierania wywiadu,organizacji przestrzeni spotkania,sposoby przekazywania trudnych informacji,sposoby radzenia sobie w sytuacji konfliktu z rodzicami.

Szkolenie prowadzone jest w przeważającej części metoda warsztatową,wymaga aktywności uczestników.

Czas trwania 5 godzin

Zapisy w sekretariacie ISP

Prowadzący Emilia Pisarzowska-Izbińska - psycholog, terapeuta SI doświadczenie zdobywane głównie w Zakładzie Terapii Nerwic Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie,poradni Monar, Stowarzyszeniu Na Rzecz Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie,regularnie korzysta z superwizji