Jak korzystać z opinii psychologicznej?

Słuchaczom przedstawione będą zasady organizacji badań psychologicznych,ogólne modele ich przeprowadzania oraz konstrukcji opinii (orzeczenia) psychologicznego. W szczególności omówione będą problemy:

1 Formułowanie pytań wymagających diagnozy psychologicznej

2 Modelowej konstrukcji opinii psychologa

3 Prezentacja najczęściej stosowanych metod badania tych funkcji

4 Operacjonalizacja zagadnień dotyczących traktowania badanego w placówce pedagogicznej- wskazanie psychologicznych wskaźników głównych problemów pedagogicznych

5 Interpretacja głównych pojęć i terminów diagnostyczno-orzeczniczo-opiniodawczych.

Prowadzący - dr. Zbigniew Marten-psycholog,wykładowca akademicki, były biegły sądowy.

Czas trwania 8 godzin dydaktycznych

Miejsce ISP Tychy

W przypadku zebrania 10 osobowej grupy możliwość zorganizowania kursu w placówce słuchaczy.