​AUTORYTET NAUCZYCIELA

Opis: W czasie warsztatu zastanowimy się sensem i sposobami budowania autorytetu w relacji z dzieckiem, uczniem. Uczestnicy poznają praktyczne sposoby niedyrektywnego budowania relacji opartej na poczuciu bezpieczeństwa, na szacunku i zaufaniu.

Dla kogo: nauczyciele, wychowawcy, studenci kierunków pedagogicznych, osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą

Prowadzący: Izabela Dyrda

Liczba uczestników: 12-20

Godziny: 16.00-18.15