"Zarządzanie w świecie VUCA" 29-30.10.2021

VUCA - akronim ten został pierwszy raz zastosowany w 1987 r w związku z teorią przywództwa Warrena Bennisa i Burta Nanusa w celu opisania refleksji nad zmiennością (Volatility), niepewnością (Uncertainty), złożonością (Complexity) i niejednoznacznością (Ambiguity) ogólnych warunków i sytuacji (źródło Wikipedia)

CELE SZKOLENIA

  • przekazanie wiedzy z zakresu kompetencji w obszarze biznesowych działań przedsiębiorstwa, w nawiązaniu do warunków funkcjonowania, realiów gospodarki polskiej i międzynarodowej.
  • zajęcia przygotowują do wykorzystania określonych narzędzi i procedur w realizacji przedsięwzięć biznesowych w zmiennym otoczeniu. Słuchaczom zostanie przedstawiony sposób zarządzania menedżerskiego w oparciu o VUCA Prime, będącego odpowiedzią na wyzwania VUCA, w postaci: Vision (wizja), Understanding (zrozumienie), Clarity (jasność), Agility (zwinność).

Model VUCA dotyczy kompetencji w zakresie:

1. VOLATILITY (zmienność) a. Radzenia sobie ze zmianami przebiegającymi w chaotyczny sposób b. Działania bez możliwości określenia trendów i wzorców postępowania 2. UNCERTAINTY (niepewność) a. Braku możliwości działania na podstawie doświadczeń z przeszłości b. Funkcjonowania w warunkach odbiegających od reguł 3. COMPLEXITY (kompleksowość) a. Złożonych obszarów, determinowanych wpływem wielu czynników b. Pokonywania trudności w ustalaniu łańcucha przyczynowo-skutkowego działań i problemów 4. AMBIGUITY (niejednoznaczność) a. Odczytywania sygnałów rynkowych o zwiększonej niejednoznaczności b. Interpretacji mnogości znaczeń przy braku doświadczeń w nowym obszarze.

MODUŁY SZKOLENIA

1. Zarządzanie przedsiębiorstwem w realiach VUCA 2. Zarządzanie ludźmi w niepewnym, złożonym i niejednoznacznym otoczeniu 3. Klient w świecie VUCA – strategia pozyskania i utrzymania nieprzewidywalnego klienta 4. Zarządzanie samym sobą w VUCA

METODY I TECHNIKI WYKORZYSTYWANE PODCZAS SZKOLENIA:

  • gry i symulacje
  • filmy szkoleniowe
  • praca w grupach, case study
  • praca indywidualna związana z diagnozą możliwości i słabych stron uczestnika
  • mini-wykłady (prezentacja Power-Point)

GRUPA DOCELOWA Zajęcia skierowane do przedsiębiorców na szczeblach kierowniczych, liderów zespołów, członków zespołów zadaniowych, odpowiedzialnych za monitoring i analizę otoczenia, pracowników działu HR i Zarządzania relacjami z klientem, osób świadomie budujących własną ścieżkę kariery zawodowej, w oparciu o doskonalone kompetencje

SZKOLENIA w wariantach :

16 x 45 minut (2 dni)

10 x 45 minut (1 dzień)

Prowadząca zajęcia: prof. dr hab. Izabela, Barbara Sztangret, Absolwentka Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Wydziału Zarządzania, specjalność Funkcjonowanie rynków krajowych i międzynarodowych. Obecnie zatrudniona w Katedrze Przedsiębiorczości, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, na stanowisku profesora. Autorka ponad 150 publikacji krajowych i międzynarodowych, autorka monografii i redaktorka opracowań zbiorowych oraz podręczników akademickich, w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości