5 KLUCZY-EMISJA I HIGIENA GŁOSU W ZAWODZIE NAUCZYCIELA

Opis: Dzięki praktycznym działaniom na warsztacie uczestnicy poznają pięć filarów poprawnej, efektywnej emisji i higieny głosu oraz obdarzą refleksją swoją własną pracę głosem poprzez ćwiczenia rozwijające sprawność poszczególnych elementów aparatu głosowego, a także zdobędą wiedzę na temat zasad wspierania rozwoju głosu dziecka, ucznia.

Dla kogo: nauczyciele, pedagodzy, osoby pracujące głosem

Prowadzący: Izabela Dyrda

Liczba uczestników: 12-20

Godzina : 16.00-19.00