"Głos jako narzędzie pracy" 11.10.2021

Szkolenie dotyczy problemu dysfonii u osób zawodowo posługujących się głosem. Przyczyny, przebieg, terapia - z punktu widzenia terapeuty - rehabilitanta mowy

Część I – teoretyczna - ok 2 godz.

1 Budowa i funkcjonowanie aparatu głosowego ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy osób zawodowo posługujących się głosem

2. Dysfonia – przyczyny powstania, uwarunkowanie – krótki zarys

3. Rodzaje i objawy zaburzeń głosu będące wynikiem pracy

· Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne

· Technika posługiwania się głosem

· Wpływ narządu ruchu na prawidłową pracę aparatu głosowego

· Układ mięśniowo-powięziowy a głos

· Stres a głos…

· Wypalenie zawodowe

· Specyfika zawodu logopedy, nauczyciela, pedagoga

· Higiena pracy głosem

4. Sposoby diagnozowania problemów związanych z głosem – krótki zarys:

· metoda VHI / Voice Handicap Index/

· skala GRBAS

· charakter głosu

· sposób tworzenia głosu /praca mięśni, ruch klatki piersiowej, tor oddychania/

· czas fonacji

· praca rezonatorów

· skala i zakres głosu

Część II – warsztaty – część praktyczna - 2 godz.

1. Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy głosu metodą VHI

2. Rehabilitacja głosu – rodzaje i techniki

3. Ćwiczenia głosowe:

· Oddechowe

· Artykulacyjne

· Fonacyjne

4. Zindywidualizowany dobór odpowiednich ćwiczeń wokalnych zależnie od potrzeb i możliwości organizmu - warsztat

5. Zakończenie – krótki trening relaksacyjny


Prowadzący: Aleksandra Sozańska- Kut – wokalistka, logopeda zajmująca się terapia i rehabilitacją głosu.

Informacje dodatkowe:

  • każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN
  • opłaty za szkolenie należy dokonywać na nr konta bankowego: 23 1090 2141 0000 0001 2350 0758,
  • w przypadku zebrania się grupy, uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo bądź telefonicznie.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr telefonu: 515-403-148, 512-542-904.