"Zrozumieć klienta. Obsługa klienta jako strategiczny czynnik sukcesu firmy" 30.10.2021

CELE SZKOLENIA i przekazanie wiedzy z zakresu:

 • Klient a konsument, modele zachowań i czynniki go determinujące
 • Standaryzacja i indywidualizacja zasad obsługi Klienta
 • Wiedza o- i od klienta; badania rynków; klient jako prosument
 • Znaczenie efektywnej obsługi Klienta na różnych etapach procesu sprzedaży; pozyskanie Klienta, sprzedaż, obsługa posprzedażowa, up-sell do aktualnych Klientów
 • Podstawowe zasady komunikacji z Klientami w sytuacjach obsługowych, podczas załatwiania reklamacji i spraw trudnych; konflikt-negocjacje
 • Budowa postawy pro-aktywnej - wykorzystywanie kontaktów obsługowych do sprzedaży
 • Narzędzia wykorzystywane w obsłudze Klienta: call center, komunikacja przez Internet, obsługa on-line, systemy typu CRM

PROGRAM SZKOLENIA

1. Obsługa Klienta jako element marketingu mix – marketingowe 4P / 5 P

 • Obsługa Klienta na etapie „przed sprzedażą”
 • Obsługa Klienta w trakcie procesu zakupowego
 • Obsługa Klienta „po sprzedaży”
 • Cykl życia Klienta – jak pozyskać, zatrzymać i utrzymać Klienta na długie lata
 • Obsługa Klienta jako kluczowy element marketing mix
  w firmach usługowych – 5P.

2. Badanie rynków docelowych

 • Klient, konsument, segment docelowy – definicja odbiorcy oferty
 • Proces segmentacji i sposoby oceny atrakcyjności segmentu docelowego
 • Strategie wyboru i obsługi rynku docelowego
 • Sposoby pozyskiwania wiedzy o kliencie – metody, narzędzia
 • Klient a prosument; klient w procesie tworzenia oferty
 • Badania satysfakcji klienta

3. Personel i zasady obsługi Klienta – budowanie standardów obsługi w zespole

 • Rekrutacja zespołu obsługi Klienta: „Zatrudniaj za postawę – ucz umiejętności”.
 • Cechy charakteru / osobowości oczekiwane u pracowników mających kontakt z Klientem
 • Budowanie zespołów; praca w zespole a obsługa klienta
 • Techniki negocjacji sprzedażowych

4. Podstawowe zasady komunikacji w obsłudze Klienta

 • Komunikacja werbalna i niewerbalna w obsłudze Klienta
 • Bariery komunikacyjne - co nam przeszkadza w efektywnej komunikacji
 • Różnice w komunikacji bezpośredniej i telefonicznej- zasady
 • Profesjonalne zachowanie w sytuacji skargi i reklamacji
 • Techniki wywierania wpływu na ludzi w obsłudze Klienta

5. Postawa prosprzedażowa w obsłudze Klienta- każdy kontakt z Klientem okazją do sprzedaży

 • Czym jest pro aktywna obsługa Klienta
 • Budowanie relacji pod przyszłe sprzedaże, planowanie kolejnych kontaktów z Klientem.

6. Narzędzia w obsłudze Klienta; materialne świadectwo

 • Miejsca kontaktu z Klientem
 • Systemy CRM
 • Narzędzia internetowe komunikacji z Klientem: formularze internetowe, live –chat, komunikacja e-mail, wykorzystanie call center do obsługi Klienta: infolinie, aktywny telemarketing, obsługa Klienta z wykorzystaniem call center
 • Programy lojalnościowe, Kluby Klienta
 • Projekty member get member.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych w firmach za obsługę klienta, marketing i sprzedaż oraz wdrażanie standardów obsługi klienta w kontakcie bezpośrednim, telefonicznym i on-line. Dedykowane jest kierownikom Działów obsługi klienta, sprzedaży, dla kierowników i dyrektorów marketingu, osobom odpowiedzialnym za organizacje pracy zespołów obsługujących Klienta.

Prowadząca zajęcia:

prof. dr hab. Izabela, Barbara Sztangret


Informacje dodatkowe:

 • każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN
 • opłaty za szkolenie należy dokonywać na nr konta bankowego: 23 1090 2141 0000 0001 2350 0758,
 • w przypadku zebrania się grupy, uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo bądź telefonicznie.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr telefonu: 515-403-148, 512-542-904.