"Kompetencje menedżera" 01.12.2021

CELE SZKOLENIA:

 • przekazanie wiedzy z zakresu różnego rodzaju kompetencji w obszarze biznesowych działań przedsiębiorstwa w nawiązaniu do warunków funkcjonowania
 • zajęcia przygotowują do wykorzystania określonych narzędzi i procedur w realizacji przedsięwzięć biznesowych

PROGRAM SZKOLENIA:

 • kompetencje i work-life balance;księgi kompetencji
 • kompetencje osobiste; inteligencja emocjonalna a komunikacja menedżera
 • zarządzanie sobą w stresie; zarządzanie sobą w czasie
 • kompetencje zarządcze; komunikacja w firmie; zarządzanie zespołem; przywództwo i autorytet
 • coaching i mentoring w zarządzaniu zespołem
 • etyka biznesu
 • zarządzanie konfliktem

METODY I TECHNIKI WYKORZYSTYWANE PODCZAS SZKOLENIA:

 • gry i symulacje
 • filmy szkoleniowe
 • praca w grupach, case study
 • praca indywidualna z diagnozą możliwości i słabych stron uczestnika
 • mini-wykłady (prezentacja Power Point)
 • udzielanie informacji zwrotnych

· GRUPA DOCELOWA

 • Zajęcia skierowane do osób działu HR, kierowników Działu Kadr, liderów zespołów, członków zespołów zadaniowych, osób świadomie budujących własną ścieżkę kariery zawodowej, w oparciu o doskonalone kompetencje

Prowadząca zajęcia:

prof. dr hab. Izabela, Barbara Sztangret


Informacje dodatkowe:

 • każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN
 • opłaty za szkolenie należy dokonywać na nr konta bankowego: 23 1090 2141 0000 0001 2350 0758,
 • w przypadku zebrania się grupy, uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo bądź telefonicznie.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr telefonu: 515-403-148, 512-542-904.