" Terapia i życie - jak organizować pracę z dzieckiem ze spektrum autyzmu" 15.10.2021

Cele i treści szkolenia:

  • Podejścia stosowane w pracy z osobami ze spektrum autyzmu
  • Etapy pracy terapeutycznej
  • Zasady pracy terapeutycznej
  • Edukacja a terapia – znaczenie terapii oraz edukacji w rozwoju osoby ze spektrum

Dla kogo? nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, inni specjaliści, rodzice, studenci

Adresaci: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, inni specjaliści, rodzice, studenci

Czas trwania: 3 godziny

Informacje dodatkowe:

  • każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN
  • opłaty za szkolenie należy dokonywać na nr konta bankowego: 23 1090 2141 0000 0001 2350 0758,
  • w przypadku zebrania się grupy, uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo bądź telefonicznie.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr telefonu: 515-403-148, 512-542-904.