"Spektrum - zasady pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera, autyzmem oraz całościowymi zaburzeniami rozwojowymi niezdiagnozowanymi inaczej" 15.10.2021

Cele i treści szkolenia:

  • Podejścia oraz etapy pracy terapeutycznej
  • Zasady pracy terapeutycznej
  • Podział metod na dyrektywne i niedyrektywne
  • Podstawowe metody stosowane w pracy z osobami ze spektrum autyzmu
  • Nabycie umiejętności doboru odpowiedniej metody do pracy z dzieckiem
  • W trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli zaobserwować na materiale filmowym praktyczną pracę poszczególnymi metodami
  • Pomoce dydaktyczne

Adresaci: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, inni specjaliści, rodzice, studenci

Forma zajęć: on line (wykład, wideo rozmowa, chat)

Czas trwania: 5 h

Prowadząca – mgr Magdalena Morchat – psycholog, terapeuta, certyfikowany coach.oligofrenopedagog, autystolog, specjalista ds. wczesnej interwencji, terapeuta zachowania, terapeuta umiejętności społecznych, terapeuta ręki, terapeuta SI (I stopień), terapeuta Alternatywnych Metod Komunikacji, instruktor masażu Shantala oraz Shantala Body Touch, praktyk metody Kids’ Skills, nauczyciel dyplomowany, wykładowca, szkoleniowiec, organizator i prelegent konferencji naukowych.

Informacje dodatkowe:

  • każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN
  • opłaty za szkolenie należy dokonywać na nr konta bankowego: 23 1090 2141 0000 0001 2350 0758,
  • w przypadku zebrania się grupy, uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo bądź telefonicznie.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr telefonu: 515-403-148, 512-542-904.