"Uczeń z orzeczeniem, uczeń z opinią. Dostosowania i modyfikacje" 25.08.2021

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy na temat przepisów i dokumentów regulujących organizację pracy z dzieckiem, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię wydaną przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną.

Opis szkolenia:

  • Omówiona zostanie dokumentacja, do stworzenia której zobowiązany jest nauczyciel / pedagog, a także możliwości dzięki którym nauczyciel zyskuje dodatkowe narzędzia wsparcia.
  • Uczestnicy szkolenia poznają sposoby modyfikowania i dostosowywania programów nauczania / sprawdzianów / kryteriów oceniania zgodnie z wytycznymi zawartymi w orzeczeniach / opiniach.
  • Zajęcia o charakterze głównie ćwiczeniowym.

Do kogo?

Warsztat adresowany jest do nauczycieli i pedagogów podstawowych szkół masowych i integracyjnych, którzy pracują z dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub których uczniowie mają opinie wydane przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne.

Czas trwania: 4 h

Zajęcia odbywają się wieczorami w tygodniu.


PROWADZĄCY:

dr Agnieszka Padewska

Sylwetka trenera:

Pani Agnieszka Padewska - doktor nauk społecznych w dziedzinie pedagogiki. Magister oligofrenopedagogiki. Ukończyła również studia licencjackie z zakresu surdopedagogiki. Swoją rozprawę doktorską poświęciła badaniu skłonności do zachowań dewiacyjnych młodzieży niewidomej oraz młodzieży z niepełnosprawnością ruchową z perspektywy poczucia sensu własnego istnienia. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem oraz ze spektrum zaburzeń autystycznych (autyzm i zespół Aspergera). Doświadczona w pracy z dziećmi i rodzicami ze środowisk niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie. Ma za sobą kilkaset godzin pracy warsztatowo – szkoleniowej z nauczycielami, rodzicami, pedagogami; prowadzi również wykłady i ćwiczenia dla studentów studiów licencjackich i podyplomowych kierunków pedagogicznych i psychologicznych. Ustawicznie poszerza swoją wiedzę o najnowsze badania z zakresu funkcjonowania układu nerwowego człowieka i jego możliwości integracyjnych i rozwojowych. Miłośniczka Porozumienia bez Przemocy Marshalla Rosenberga, rodzicielstwa bliskości, wrażliwości, uważności a także życia w zgodzie z naturą. Ukończyła wiele szkoleń trenerów polskich i zagranicznych. Z zamiłowaniem (choć nie bez trudu) łączy zdobywaną wiedzę teoretyczną z zakresu alternatywnych metod terapeutycznych i empatycznego podejścia do dziecka z wymiarem praktycznym. Prywatnie mama trójki dzieci zakochana w Tatrach, uprawie ogródka i we własnej rodzinie (do której zalicza także psa Kokoskę i kota Daktyla).

Informacje dodatkowe:

  • każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN
  • opłaty za szkolenie należy dokonywać na nr konta bankowego: 23 1090 2141 0000 0001 2350 0758,
  • w przypadku zebrania się grupy, uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo bądź telefonicznie.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr telefonu: 515-403-148, 512-542-904.