008 AO- Autyzm- gdy rzeczywistość wymyka się z rąk.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej (głównie przyczyn, sposobów funkcjonowania, „agresji” / ”autoagresji”, kwestie nadwrażliwości / niedowrażliwości) oraz umiejętności praktycznych w zakresie pracy z dzieckiem ze spektrum zaburzeń autystycznych.

Opis szkolenia:

Uczestnicy poznają także znaczenie i wpływ własnej interpretacji zachowań dziecka na podejmowanie określonych działań wobec niego, poznają częste zachowania dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych oraz możliwe ich przyczyny.
Po zakończeniu warsztatów każdy uczestnik będzie także wyposażony w wiedzę i narzędzia pozwalające zadbać o wysoki poziom własnego komfortu psycho – emocjonalnego i będzie znał jego znaczenie dla nawiązywania żywej relacji z uczniem i z samym sobą. Ćwiczenia o charakterze wykładowo ćwiczeniowym z możliwością przepracowania konkretnych przykładów podanych przez uczestników.

Do kogo?

Warsztat adresowany jest dla nauczycieli, pedagogów, terapeutów i wszystkich osób, które chcą pracują z osobami ze spektrum zaburzeń autystycznych, są z nimi w relacji i pragną „zobaczyć więcej”.

Czas trwania 4h

Zajęcia odbywają się wieczorami w tygodniu.


PROWADZĄCY:

dr Agnieszka Padewska

Sylwetka trenera:

Pani Agnieszka Padewska - doktor nauk społecznych w dziedzinie pedagogiki. Magister oligofrenopedagogiki. Ukończyła również studia licencjackie z zakresu surdopedagogiki. Swoją rozprawę doktorską poświęciła badaniu skłonności do zachowań dewiacyjnych młodzieży niewidomej oraz młodzieży z niepełnosprawnością ruchową z perspektywy poczucia sensu własnego istnienia. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem oraz ze spektrum zaburzeń autystycznych (autyzm i zespół Aspergera). Doświadczona w pracy z dziećmi i rodzicami ze środowisk niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie. Ma za sobą kilkaset godzin pracy warsztatowo – szkoleniowej z nauczycielami, rodzicami, pedagogami; prowadzi również wykłady i ćwiczenia dla studentów studiów licencjackich i podyplomowych kierunków pedagogicznych i psychologicznych. Ustawicznie poszerza swoją wiedzę o najnowsze badania z zakresu funkcjonowania układu nerwowego człowieka i jego możliwości integracyjnych i rozwojowych. Miłośniczka Porozumienia bez Przemocy Marshalla Rosenberga, rodzicielstwa bliskości, wrażliwości, uważności a także życia w zgodzie z naturą. Ukończyła wiele szkoleń trenerów polskich i zagranicznych. Z zamiłowaniem (choć nie bez trudu) łączy zdobywaną wiedzę teoretyczną z zakresu alternatywnych metod terapeutycznych i empatycznego podejścia do dziecka z wymiarem praktycznym. Prywatnie mama trójki dzieci zakochana w Tatrach, uprawie ogródka i we własnej rodzinie (do której zalicza także psa Kokoskę i kota Daktyla)'


Informacje dodatkowe:

  • każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat,
  • opłaty za szkolenie należy dokonywać na nr konta bankowego: 23 1090 2141 0000 0001 2350 0758,
  • w przypadku zebrania się grupy, uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo bądź telefonicznie.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr telefonu: 515-403-148, 512-542-904.