"Autyzm- gdy rzeczywistość wymyka się z rąk" 25.08.2021

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej (głównie przyczyn, sposobów funkcjonowania, „agresji” / ”autoagresji”, kwestie nadwrażliwości / niedowrażliwości) oraz umiejętności praktycznych w zakresie pracy z dzieckiem ze spektrum zaburzeń autystycznych.

Opis szkolenia:

  • Uczestnicy poznają także znaczenie i wpływ własnej interpretacji zachowań dziecka na podejmowanie określonych działań wobec niego, poznają częste zachowania dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych oraz możliwe ich przyczyny.
  • Po zakończeniu warsztatów każdy uczestnik będzie także wyposażony w wiedzę i narzędzia pozwalające zadbać o wysoki poziom własnego komfortu psycho – emocjonalnego i będzie znał jego znaczenie dla nawiązywania żywej relacji z uczniem i z samym sobą.
  • Ćwiczenia o charakterze wykładowo ćwiczeniowym z możliwością przepracowania konkretnych przykładów podanych przez uczestników.

Do kogo?

Warsztat adresowany jest dla nauczycieli, pedagogów, terapeutów i wszystkich osób, które chcą pracują z osobami ze spektrum zaburzeń autystycznych, są z nimi w relacji i pragną „zobaczyć więcej”.

Czas trwania 4h

Zajęcia odbywają się wieczorami w tygodniu.


PROWADZĄCY:

dr Agnieszka Padewska

Sylwetka trenera:

Pani Agnieszka Padewska - doktor nauk społecznych w dziedzinie pedagogiki. Magister oligofrenopedagogiki. Ukończyła również studia licencjackie z zakresu surdopedagogiki. Swoją rozprawę doktorską poświęciła badaniu skłonności do zachowań dewiacyjnych młodzieży niewidomej oraz młodzieży z niepełnosprawnością ruchową z perspektywy poczucia sensu własnego istnienia. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem oraz ze spektrum zaburzeń autystycznych (autyzm i zespół Aspergera). Doświadczona w pracy z dziećmi i rodzicami ze środowisk niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie. Ma za sobą kilkaset godzin pracy warsztatowo – szkoleniowej z nauczycielami, rodzicami, pedagogami; prowadzi również wykłady i ćwiczenia dla studentów studiów licencjackich i podyplomowych kierunków pedagogicznych i psychologicznych. Ustawicznie poszerza swoją wiedzę o najnowsze badania z zakresu funkcjonowania układu nerwowego człowieka i jego możliwości integracyjnych i rozwojowych. Miłośniczka Porozumienia bez Przemocy Marshalla Rosenberga, rodzicielstwa bliskości, wrażliwości, uważności a także życia w zgodzie z naturą. Ukończyła wiele szkoleń trenerów polskich i zagranicznych. Z zamiłowaniem (choć nie bez trudu) łączy zdobywaną wiedzę teoretyczną z zakresu alternatywnych metod terapeutycznych i empatycznego podejścia do dziecka z wymiarem praktycznym. Prywatnie mama trójki dzieci zakochana w Tatrach, uprawie ogródka i we własnej rodzinie (do której zalicza także psa Kokoskę i kota Daktyla)'


Informacje dodatkowe:

  • każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN
  • opłaty za szkolenie należy dokonywać na nr konta bankowego: 23 1090 2141 0000 0001 2350 0758,
  • w przypadku zebrania się grupy, uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo bądź telefonicznie.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr telefonu: 515-403-148, 512-542-904.