Socjoterapia - nowa specjalność!


Socjoterapia - Nowa specjalność w ISP

Studia podyplomowe to szansa dla osób, które zakończyły już swoją ścieżkę edukacyjną, ale wciąż poszukują nowych wyzwań, pragną nieustannie poszerzać swoje horyzonty i zdobywać nowe umiejętności. Zróżnicowana oferta kierunków pozwala wybrać słuchaczom specjalność, dzięki której zdobędą lepszą pozycję na rynku pracy i wyróżnią się na tle pozostałych kandydatów ubiegających się o ich wymarzoną posadę. Istnieją zawody, które są związane z koniecznością nieustannego dokształcania. Jednym z nich jest zawód nauczyciela, który wymaga ciągłego zgłębiania swojej wiedzy i tajników nauczania. Z myślą o osobach, które ukończyły kierunki pedagogiczne, przygotowaliśmy nową specjalność - socjoterapię.

Czym jest socjoterapia?

Socjoterapia to metoda, która ma na celu zniwelowanie objawów zaburzeń zachowania i problemów emocjonalnych u dzieci i młodzieży. Takiej terapii najczęściej poddawane są dzieci z traumatycznymi doświadczeniami i zaburzoną samooceną. W trakcie zajęć uczestnicy rozwijają swoje kompetencje interpersonalne, emocjonalne i komunikacyjne.

Co znajdzie się w programie studiów?

Studia podyplomowe, w odróżnieniu od pozostałych form kształcenia, kładą szczególny nacisk na zdobywanie praktycznej wiedzy i cennych doświadczeń. Program studiów składa się zarówno z wykładów, jak i z ćwiczeń, podczas których słuchacze mają szansę nabyć wiele umiejętności. Zajęcia obejmują zagadnienia z zakresu socjoterapii, socjodramy, kontaktów społecznych, a także uczą się tego, jak wzbudzać kreatywność u podopiecznych.

Dla kogo przeznaczona jest ta specjalność?

Studia podyplomowe Socjoterapia to specjalność dla osób, które chcą nauczyć się tego, jak organizować zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne. W trakcie zajęć słuchacze dowiadują się, w jaki sposób pracować z podopiecznymi oraz jak zachować dyscyplinę w grupie. Studia podyplomowe na tej specjalności zapewniają możliwość podjęcia pracy nie tylko w szkołach, ale także w innych placówkach, m.in. wychowawczych, pomocy społecznej lub resocjalizacyjnych.

Studia podyplomowe to doskonała okazja, aby poszerzyć zakres swoich umiejętności i zdobyć dodatkową wiedzę z dziedziny, która nas interesuje. Zdecyduj się na naszą nową specjalność i wzmocnij swoje kompetencje!