ZAMIAST AKADEMII, CZYLI JAK BUDOWAĆ WSPÓLNOTĘ SZKOLNĄ POPRZEZ ŚPIEW

Opis: Oskar Kolberg powiedział, że "Naród, który przestaje śpiewać, przestaje żyć". Widać to dotkliwie nie tylko w historiach różnych narodów, ale też wielu szkół i placówek, które z założenia powinny pielęgnować ideę wspólnotowości. Warsztaty są propozycją dla nauczycieli, którzy chcieliby wspierać rozwój wspólnoty w swojej szkole lub przedszkolu poprzez wspólne śpiewanie.

Dla kogo: nauczyciele szkół podstawowych i średnich, animatorzy, osoby pracujące z grupami

Prowadzący: Bartosz Bialik, Izabela Dyrda

Godzina: 16.00-18.15