ZABAWY WSPIERAJĄCE PRZYGOTOWANIE DO CZYTANIA I PISANIA

Opis: Czytanie i pisanie może być przygodą i przyjemnością jeśli w odbywa się poprzez zabawę i w zgodzie z rozwojowymi potrzebami i możliwościami dzieci. Przygotowanie do nauki pisania i czytania poprzedzać powinny ćwiczenia, zabawy, zadania, które pozwalają na wydobycie, rozwinięcie i ugruntowanie umiejętności takich jak analiza i synteza, obserwacja, odtwarzanie form (lini, łuków) w ruchu oraz ich kreślenie, choć nie od razu na kartce z wykorzystaniem narzędzi pisarskich.

W czasie warsztatu uczestnicy dowiedzą w jaki sposób myślenie obrazowe pomaga dziecku w nauce pisania (a więc również czytania) oraz poznają praktyczne ćwiczenia do pracy z dziećmi przygotowującymi się oraz rozpoczynającymi naukę pisania i czytania zarówno nauczycielom jak i rodzicom. Będzie też użyteczny dla pedagogoó zajmującymi się reedukacją.

Dla kogo: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy zerówek, pedagodzy wspierający, rodzice dzieci w edukacji domowej

Prowadzący: Izabela Dyrda

Liczba uczestników: 12- 20

Godziny: 17.00-19.00

Informacje dodatkowe:

  • Płatności prosimy dokonywać w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem warsztatu na konto: BNP PARIBAS 47160014621888238610000001 W tytule przelewu prosimy wpisać nazwę warsztatu : ZABAWY WSPIERAJĄCE NAUKĘ CZYTANIA I PISANIA
  • informację potwierdzającą termin warsztatu uczestnicy otrzymają w przypadku zebrania się grupy