PRACE RĘCZNE W PRZEDSZKOLU I SZKOLE

Opis:

"Używając swoich rąk, człowiek zdobywa swoje prawdopodobnie najważniejsze doświadczenie życiowe; nie wszystko, co tkwi w jego głowie, jest realnie możliwe. Ręka podpowiada mu, co może, czego nie może zrobić. W ten sposób z praktycznej pracy manualnej rodzi się również umysł praktyczny, a nawet intuicja, wyczucie delikatniejszych, ale bardziej znaczących układów powiązań."(...) "Rzemiosło uczy szczególnie wytrwałości, aktualny stan pracy daje bowiem uczniowi informację, co już zrobił, a co zostało jeszcze do wykonania. A jeśli mamy już wreszcie w ręku zadowalający lub nawet dobry rezultat, wzmacnia się nasza ufność we własne siły i poczucie własnej wartości"

Po co nam ręce? Po co nam w szkole i przedszkoli prace ręczne? Jak je poprowadzić adekwatnie do wieku i możliwości organizacyjnych? Na te inne pytania zajdą odpowiedzi uczestnicy.

Prowadzący: Izabela Dyrda

Czas: 17:00 - 18:30

Liczebność grupy: 10- 30 osób

Płatności prosimy dokonywać w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem warsztatu na konto:

BNP PARIBAS 47 1600 1462 1888 2386 1000 0001
W tytule przelewu prosimy wpisać nazwę warsztatu PRACE RĘCZNE
Kontakt telefoniczny: 515 403 191

Email: [email protected]