Praca z uczniem ze spektrum autyzmu w szkole

Kurs adresowany jest do nauczycieli, pedagogów, wychowawców Świetlic pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu.

Celem szkolenia jest zdobywanie przez uczestnika aktualnej wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu,specyfikacji objawów ASD zakłócających proces edukacyjny i wychowawczy oraz zdobycie podstawowych umiejętności pomocy dziecku i jego rodzicom w niwelowaniu trudnych zachowań.

Treści programowe:

"Autyzm-prostymi słowami"

Zaburzenia sensoryczne-objawy i formy pomocy dziecku w szkole.

Autyzm a odżywianie-co każdy nauczyciel wiedzieć powinien.

Zasady pracy z dzieckiem z ASD w szkole-czyli klucze do sukcesu

Zachowanie trudne podczas zajęć szkolnych- diagnozowanie przyczyny,strategie postępowania,współpraca z rodzicami.

Czas trwania szkolenia 5 godzin

Terminy do uzgodnienia po uzbieraniu się grupy (od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych)

Zapisy prowadzone są w sekretariacie ISP, mailowo lub telefonicznie.

Prowadzący Agnieszka Olej-Ryszkiel wykładowca ISP w Tychach,doktorantka Uniwersytetu Śląskiego.pedagog,logopeda,tyflopedagog, terapeuta i od 15 lat mama cudownych synów ze spektrum zaburzeń autystycznych (ASD)