​LIST DO UCZNIA - JAKO WSPIERAJĄCA ALTERNATYWA OCENY OPISOWEJ

Opis: Problem oceniania jest jednym z ważniejszych we współczesnej szkole. Szukamy rozwiązań w ocenianiu kształtującym, podejmujemy trud pisania ocen opisowych, ale w praktyce nie zawsze jest to faktycznym wsparciem dla ucznia, rodzica, a nawet samego nauczyciela. W czasie warsztatu zastanowimy się nad sensem oceny opisowej. Uczestnicy dowiedzą się jak można wspierać informacją zwrotną rozwoj uczniów w klasach 1-3 poprzez list do ucznia.

Dla kogo: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, studenci kierunków pedagogicznych, pozostali nauczyciele zainteresowani poszukiwaniem wpierającej ucznia formuły oceny opisowej (semestralnej , końcoworocznej).

Prowadzący: Izabela Dyrda

Godziny: 16.00-18.00