Jak skutecznie rozmawiać z rodzicami (Częstochowa)


Cele:

Jednym z większych problemów w pracy nauczyciela jest skuteczna komunikacja z trudnym rodzicem, który często bywa również roszczeniowy. Nawet nauczyciele, którzy mają dobry kontakt z rodzicami bywają zaskoczeni przebiegiem danej rozmowy. Najczęściej problem powstaje jeśli rozmowa dotyczy dziecka- jego zachowania, problemów, braku motywacji itd.

Często do konfliktu na linii nauczyciel-rodzic dochodzi z błahych powodów oraz dużej troski rodzica o własne dziecko. Dodając do tego chociażby stres w pracy lub zwykłe codzienne problemy rozmowa może przysłonić treść która powinna zostać omówiona.

Szkolenie ma na celu wyposażenie nauczycieli w odpowiednie metody oraz narzędzia pozwalające na skuteczną rozmowę z trudnym rodzicem, poznają zasady jakie powinny panować podczas rozmowy oraz uświadomią sobie jak ważne na co dzień jest budowanie atmosfery zaufania i współpracy np. podczas zebrań z rodzicami.

Zakres treści:

- zasady skutecznej komunikacji z rodzicem

- jak powinna wyglądać współpraca na linii nauczyciel-rodzic?

- angażowanie rodziców w życie szkoły, jak to robić?

- aktywne słuchanie jako niezbędny punkt skutecznej komunikacji z trudnym rodzicem

- budowanie dobrej atmosfery (uśmiech, przyjazne nastawienie)

- uświadomienie jak ważne jest empatyczne podejście w rozmowie, bez oceniania i interpretowania drugiej osoby.

- obraźliwe, agresywne zachowanie rodzica czyli jak wyznaczyć granicę? (obelgi, naruszanie nietykalności cielesnej)

Dla kogo: Nauczyciele

Liczba uczestników: 8 - 25

Czas trwania: 2 x 90 min.

Informacje dodatkowe:

  • Płatności prosimy dokonywać w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem warsztatu na konto: BNP PARIBAS 47160014621888238610000001 W tytule przelewu prosimy wpisać nazwę warsztatu: " Jak skutecznie rozmawiać z rodzicami (Częstochowa)"
  • informację potwierdzającą termin warsztatu uczestnicy otrzymają w przypadku zebrania się grupy